de waarschuwingen leren die rampen ons geven

Bijbelteksten over Rampen: de waarschuwingen leren die rampen ons geven.

Profetieën over hoe de Heer Jezus terugkeert in de laatste dagen

Profetieën over hoe de Heer Jezus terugkeert in de laatste dagen

Wat betekent het om onderscheid te maken tussen mensen

Wat betekent het om onderscheid te maken tussen mensen? Wat betekent het om mensen te beoordelen?

Valse christussen onderscheiden

Bijbeltekst van de dag – Valse christussen onderscheiden

Gods werk om iedereen volgens zijn eigen soort te plaatsen gedurende de laatste dagen

Bijbeltekst van de dag – Gods werk om iedereen volgens zijn eigen soort te plaatsen gedurende de laatste dagen

Bijbelse overdenkingen: Zalig zijn de armen van geest

Hoe moeten we ‘Zalig zijn de armen van geest’ begrijpen?

Bijbeltekst van de dag - Kolossenzen 3:13 - Verdraag elkaar

Bijbeltekst van de dag – Kolossenzen 3:13 – Verdraag elkaar

12 Bijbelteksten over twee soorten profetieën over de terugkeer van de Heer Jezus Christus

12 Bijbelteksten over twee soorten profetieën over de terugkeer van de Heer Jezus Christus

Meer lezen

Video's

Een christelijk leven werk-in-het-tijdperk-van-de-wet-fragment-20

Dagelijkse woorden van God | Het werk in het Tijdperk van de Wet | Fragment 20

Een christelijk leven de-weg-naar-het-kennen-van-God-fragment-7

Dagelijkse woorden van God | Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God | Fragment 7

Gezangen over de woorden van God Iemands plicht is de roeping van een geschapen wezen

Christelijke muziek ‘Iemands plicht is de roeping van een geschapen wezen’

God kennen resultaat-van-Gods-werk-fragment-13

Dagelijkse woorden van God | Hoe Gods gezindheid te kennen en de resultaten die Zijn werk zal verwezenlijken | Fragment 13

God kennen resultaat-van-Gods-werk-fragment-8

Dagelijkse woorden van God | Hoe Gods gezindheid te kennen en de resultaten die Zijn werk zal verwezenlijken | Fragment 8

God kennen de-weg-vrezen-van-God-fragment-5

Dagelijkse woorden van God | God kennen is de weg naar het vrezen van God en het mijden van het kwaad | Fragment 5

God kennen de-weg-vrezen-van-God-fragment-II

Dagelijkse woorden van God | God kennen is de weg naar het vrezen van God en het mijden van het kwaad | Fragment 2

Een christelijk leven tijdperk-van-verlossing-fragment-23

Dagelijkse woorden van God | Het ware verhaal achter het werk van het Tijdperk van Verlossing | Fragment 23

Een christelijk leven de-weg-naar-het-kennen-van-God-fragment-VIII

Dagelijkse woorden van God | Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God | Fragment 8

Christelijke films Gods naam is veranderd_!

Christelijke film ‘Gods naam is veranderd?!’ Het mysterie van Gods naam onthuld (Dutch subtitles)

Christelijke films De stad zal omvergeworpen worden

Christelijke film ‘De stad zal omvergeworpen worden’ | ‘het grote Babylon’ van de eindtijd in de bijbelse profetie is aan het vallen (Nederlandse ondertitels)

Christelijke films Wie is weer bezig God te kruisigen

De farizeeën zijn opnieuw verschenen | Korte film ‘Wie is weer bezig God te kruisigen’ (Nederlandse ondertiteling)

Christelijke films Meng je niet in mijn zaken

Christelijke film ‘Meng je niet in mijn zaken’ wie moeten wij luisteren in ons geloof in God?

Christelijke films Wat een prachtige stem

Luister naar Gods stem | Christelijke film ‘Wat een prachtige stem’ – Nederlandse ondertiteling

Koor Elke natie aanbidt Almachtige God

God is wedergekeerd! Halleluja! ‘Elke natie aanbidt Almachtige God’ (Gospelkoor)

Meer lezen ›

Contact

Wij hebben als doel Gods evangelie te verspreiden in alle Nederlandstalige landen in de wereld. Mensen van alle landen en naties die naar God verlangen zijn welkom om met ons contact op te nemen!

+31 683336603 contact@bible-nl.org

U kunt ook per e-mail abonneren op de nieuwste inhoud op onze website om dichter bij de Heer te komen.