De vijf profetieën in de Bijbel die betrekking hebben op de wederkomst van de Heer Jezus zijn in vervulling gegaan (1)

De vijf profetieën in de Bijbel die betrekking hebben op de wederkomst van de Heer Jezus zijn in vervulling gegaan

De dagen van Noach in Lucas 17:26 zijn gekomen: Hoe zal de Zoon des mensen verschijnen en werken?

De dagen van Noach in Lucas 17:26 zijn gekomen: Hoe zal de Zoon des mensen verschijnen en werken?

Wie zijn de 144.000 overwinnaars in Openbaring 14 en hoe staan zij op

Wie zijn de 144.000 overwinnaars in Openbaring 14 en hoe staan zij op?

Hoe de kerk van Philadelphia te vinden

Hoe de kerk van Philadelphia te vinden

Dagelijkse lezing_ Hoe kunnen we het bruiloftsmaal van het Lam bijwonen

Dagelijkse lezing: Hoe kunnen we het bruiloftsmaal van het Lam bijwonen

Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

Bijbelverzen over het eeuwige leven

de waarschuwingen leren die rampen ons geven

Bijbelteksten over Rampen: de waarschuwingen leren die rampen ons geven.

Profetieën over hoe de Heer Jezus terugkeert in de laatste dagen

Profetieën over hoe de Heer Jezus terugkeert in de laatste dagen

Meer lezen

Bijbels mysterie

de Heer Jezus is teruggekeerd

Je zegt dat de Heer Jezus is teruggekeerd, waarom hebben we Hem dan niet gezien? Eerst zien, dan geloven en geruchten alleen zijn onbetrouwbaar. Als we Hem niet hebben gezien, moet dat wel betekenen dat Hij nog niet is teruggekeerd; ik geloof het pas wanneer ik Hem zie. Je zegt dat de Heer Jezus is teruggekeerd, waar is Hij nu dan? Wat voor werk is Hij aan het doen? Welke woorden heeft de Heer gesproken? Ik zal het geloven nadat je deze dingen met een getuigenis kunt verduidelijken.

Vraag: De Heer Jezus zei: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem” (Joh. 10:27). De Heer terugkeert om woorden uit te spreken om Zijn schapen te roepen. Bij het wachten op de komst van de Heer moeten we vooral Zijn stem proberen te horen. Maar nu is onze grootste moeilijkheid dat we niet weten hoe we naar de stem van de Heer moeten luisteren. We zijn ook niet in staat om onderscheid te maken tussen wat Gods stem is en wat de stem van de mens is. Alstublieft, communiceer met ons over hoe we voor eens en voor altijd zeker kunnen zijn van de stem van de Heer.

De belofte van de Heer luidt dat hij zal wederkeren om ons mee te nemen naar het hemelse koninkrijk, maar toch zeggen jullie dat de Heer al is geïncarneerd om het oordeelswerk in de laatste dagen te doen. De Bijbel voorspelt duidelijk dat de Heer op wolken zal neerdalen met kracht en grote glorie. Dat is iets heel anders dan wat jullie hebben verklaard, namelijk dat de Heer al is geïncarneerd en heimelijk onder de mensen is neergedaald.

De belofte van de Heer luidt dat hij zal wederkeren om ons mee te nemen naar het hemelse koninkrijk, maar toch zeggen jullie dat de Heer al is geïncarneerd om het oordeelswerk in de laatste dagen te doen. De Bijbel voorspelt duidelijk dat de Heer op wolken zal neerdalen met kracht en grote glorie. Dat is iets heel anders dan wat jullie hebben verklaard, namelijk dat de Heer al is geïncarneerd en heimelijk onder de mensen is neergedaald.

Een must voor christenen_ wanneer zal de opname plaatsvinden_

Een must voor christenen: wanneer zal de opname plaatsvinden?

Het einde van de wereld is nabij_ hoe verwelkomen wij de terugkeer van de Heer

De tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn verschenen: hoe verwelkom je de wederkomst van de Heer

Als we deze 3 principes begrijpen om de ware weg en de valse weg te onderscheiden, hoeven we ons geen zorgen te maken dat we bedrogen worden.

Als we deze 3 principes begrijpen om de ware weg van de valse weg te onderscheiden, hoeven we ons geen zorgen te maken dat we worden misleid

Profetieën over de komst van de Heer: het is cruciaal om de weg te begrijpen om de ware Christus van valse christussen te onderscheiden

Profetieën over de komst van de Heer: het is cruciaal om de weg te begrijpen om de ware Christus van valse christussen te onderscheiden

Weet u waarom de Heer bij Zijn terugkeer in China verschijnt en werkt?

Weet u waarom de Heer bij Zijn terugkeer in China verschijnt en werkt?

Op zoek naar de waarheid: het geslacht van de teruggekeerde Heer

Neem acht op het luisteren naar preken wanneer u het evangelie van de terugkeer van de Heer hoort – alleen dit stemt overeen met de wil van de Heer

Neem acht op het luisteren naar preken wanneer u het evangelie van de terugkeer van de Heer hoort – alleen dit stemt overeen met de wil van de Heer

Kent u de wijsheid van het onderzoeken van de ware weg_

Kent u de wijsheid van het onderzoeken van de ware weg?

Hoe christenen moeten in de laatste dagen onderscheid maken tussen de ware Christus en valse christus_

Hoe christenen moeten in de laatste dagen onderscheid maken tussen de ware Christus en valse christus?

En wat betekent het om voor de grote rampen tot overwinnaars te worden gemaakt_

De tekenen van de opname zijn verschenen: hoe opgenomen te worden en tot overwinnaars gemaakt te worden.

Hoe te voorkomen dat u een twijfelende Thomas wordt

Johannes 20: 29 — Hoe te voorkomen dat u een twijfelende Thomas wordt

Het geheim begrijpen van het zijn van een wijze maagd en de Heer verwelkomen

Het geheim begrijpen van het zijn van een wijze maagd en de Heer verwelkomen

Meer lezen ›

Video's

Christelijke variëteit Oog in oog met de pandemie

Christelijke Crosstalk ‘Oog in oog met de pandemie’ | How to Repent to God to Be Protected by God

Christelijke korte films Is hard werken, dingen opgeven en je uitputten voor de Heer werkelijk God gehoorzamen_

Christelijke film ‘DE VUURDOOP’Clip 1 – Is hard werken, dingen opgeven en je uitputten voor de Heer werkelijk God gehoorzamen?

Christelijke korte films Hoe je werkelijk gehoorzaam wordt aan God en door Hem wordt gered

Christelijke film ‘DE VUURDOOP’Clip 2 – Hoe je werkelijk gehoorzaam wordt aan God en door Hem wordt gered

Serie muziekvideo’s God in het vlees werkt stilletjes om de mensheid te redden

Christelijk lied ‘God in het vlees werkt stilletjes om de mensheid te redden’ A capella

Christelijke korte films Hoe kunnen we weten dat Christus de waarheid, de weg en het leven is

Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid’ Clip 5 – Hoe kunnen we weten dat Christus de waarheid, de weg en het leven is?

Christelijke korte films Bevrijd uit de kooi van de eindtijd-farizeeën en de wederkomst van de Heer toejuichend

Christelijke film ‘Geloof in God 2 – Nadat de kerk is gevallen’ Clip 2 – Bevrijd uit de kooi van de eindtijd-farizeeën en de wederkomst van de Heer toejuichend

Films over Kerkelijk leven Christelijke film met nederlandse ondertiteling ‘De vuurdoop’ (Volledige film HD)

Christelijke film Youtube ‘De vuurdoop’ (Volledige film HD) | Nederlandse ondertiteling

Christelijke variëteit Wat waar is kan niet onwaar zijn

Hoe onderscheid te maken tussen de ware Christus en valse christussen | ‘Wat waar is kan niet onwaar zijn’ | Nederlandse christelijke sketch

Films over Kerkelijk leven Ik vond de weg om te worden gereinigd van zonde

Ervaringen en getuigenissen van christenen ‘Ik vond de weg om te worden gereinigd van zonde’ (Nederlandse Ondertitels)

Serie muziekvideo’s Aanvaard het oordeel van Christus van de laatste dagen om te worden gezuiverd

Christelijk lied ‘Aanvaard het oordeel van Christus van de laatste dagen om te worden gezuiverd’

Serie muziekvideo’s Hoe te zoeken naar Gods voetstappen

Christelijk lied ‘Hoe te zoeken naar Gods voetstappen’ (Dutch subtitles)

Serie muziekvideo’s Gods rechtvaardig oordeel komt over het hele universum

Dutch multicultural virtual choir ‘Gods rechtvaardig oordeel komt over het hele universum’ (Dutch subtitles)

Films over Kerkelijk leven Ik weet nu Gods nieuwe naam

Ervaringen en getuigenissen van christenen ‘Ik weet nu Gods nieuwe naam’ (Nederlandse Ondertitels)

Gezangen over de woorden van God Loutering is de beste manier voor God om de mens te vervolmaken

Christelijke muziek ‘Loutering is de beste manier voor God om de mens te vervolmaken’

Christelijke korte films Inzicht krijgen in de betekenis van het feit dat God twee keer is geïncarneerd

Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ Clip 5 – Inzicht krijgen in de betekenis van het feit dat God twee keer is geïncarneerd

Meer lezen ›

Contact

Wij hebben als doel Gods evangelie te verspreiden in alle Nederlandstalige landen in de wereld. Mensen van alle landen en naties die naar God verlangen zijn welkom om met ons contact op te nemen!

contact@bible-nl.org

U kunt ook per e-mail abonneren op de nieuwste inhoud op onze website om dichter bij de Heer te komen.