Online preken

Menu

De manier van de komst van de Heer

26 mei 2021 Superbloedmaan: de grote en verschrikkelijke dag van Jehovah komt eraan
Openbaring 3:20, ik sta aan de deur en ik klop, jezus klopt aan de deur van je hart
Kent u de betekenis van “Zie, ik sta aan de deur en klop”?
De Heer Jezus heeft gezegd dat Hij zal terugkeren, en wanneer Hij in de laatste dagen terugkeert, op wat voor manier zal Hij dan aan mensen verschijnen?
De belofte van de Heer luidt dat hij zal wederkeren om ons mee te nemen naar het hemelse koninkrijk, maar toch zeggen jullie dat de Heer al is geïncarneerd om het oordeelswerk in de laatste dagen te doen. De Bijbel voorspelt duidelijk dat de Heer op wolken zal neerdalen met kracht en grote glorie. Dat is iets heel anders dan wat jullie hebben verklaard, namelijk dat de Heer al is geïncarneerd en heimelijk onder de mensen is neergedaald.

In Gods koninkrijk worden opgenomen

Ik begreep de ware betekenis van verlossing en vond de weg naar het koninkrijk der hemelen
Door mijn opvatting los te laten en nederig te zoeken, vind ik de weg naar het koninkrijk der hemelen
Door mijn opvatting los te laten en nederig te zoeken, vind ik de weg naar het koninkrijk der hemelen
Een must voor christenen_ wanneer zal de opname plaatsvinden_
Een must voor christenen: wanneer zal de opname plaatsvinden?
En wat betekent het om voor de grote rampen tot overwinnaars te worden gemaakt_
De tekenen van de opname zijn verschenen: hoe opgenomen te worden en tot overwinnaars gemaakt te worden.

Speciale onderwerpen

Bijbelse profetieën

Uitleg van Openbaring 5: waar verwijst het boek verzegeld met zeven zegels in Openbaring naar?
Bijbelse profetieën – In de eindtijd zijn 5 bijbelse profetieën over de wederkomst van de Heer vervuld
Profetieën over hoe de Heer Jezus terugkeert in de laatste dagen
Bijbelse profetieën over de vier bloedmanen
Bijbelse profetieën over valse profeten en valse christussen
Bijbelse profetieën over de oorlog van Armageddon

Het brood des levens

Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren
Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren
Wanneer vallende bladeren terugkeren naar hun wortels, zul je spijt krijgen van al het kwaad dat je hebt gedaan
De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel
Over de stappen van Gods werk
Over de stappen van Gods werk

Gospel films

Geloofsgetuigenis

Weet u hoe u uw boze humeur kunt oplossen_
Weet u hoe u uw boze humeur kunt oplossen?
Wat is de betekenis van het leven? Hoe kan je van de pijn en leegte afkomen om een betekenisvol leven te leiden?
Wat is de betekenis van het leven? Hoe kan je van de pijn en leegte afkomen om een betekenisvol leven te leiden?
Getuigenis van een christen_zijn eerlijkheid wint het vertrouwen van zijn baas
Getuigenis van een christen: zijn eerlijkheid wint het vertrouwen van zijn baas
Christelijk dagboek: Hoe mijn werkrelatie is gevestigd
Christelijk dagboek: Hoe mijn werkrelatie is gevestigd