Online preken

Menu

De manier van de komst van de Heer

De wederkomst:Hoe de Heer bij Zijn terugkeer aan de deur zal kloppen
Hoe de Heer bij Zijn terugkeer aan de deur zal kloppen
Op welke manier zal de wederkomst van de Heer gebeuren?
Op welke manier zal de wederkomst van de Heer gebeuren
Hoe kunnen we, geconfronteerd met frequente rampen, de terugkeer van de Heer verwelkomen?
Openbaring 3:20, ik sta aan de deur en ik klop, jezus klopt aan de deur van je hart
Kent u de betekenis van “Zie, ik sta aan de deur en klop”?

In Gods koninkrijk worden opgenomen

Wat voor soort mensen kunnen het hemelse koninkrijk binnengaan?
Wat voor soort mensen kunnen het hemelse koninkrijk binnengaan?
Gaan we in het hemelse koninkrijk binnen als we onze “zonden vergeven” zijn?
Gaan we in het hemelse koninkrijk binnen als we onze “zonden vergeven” zijn?
Wat betekent: “Opgenomen worden vóór de rampen”? Wat betekent: “Tot overwinnaars gemaakt worden vóór de rampen”?
Wat betekent: “Opgenomen worden vóór de rampen”? Wat betekent: “Tot overwinnaars gemaakt worden vóór de rampen”?
Een must voor christenen_ wanneer zal de opname plaatsvinden_
Een must voor christenen: wanneer zal de opname plaatsvinden?

Speciale onderwerpen

Bijbelse profetieën

Uitleg van Openbaring 5: waar verwijst het boek verzegeld met zeven zegels in Openbaring naar?
Bijbelse profetieën – In de eindtijd zijn 5 bijbelse profetieën over de wederkomst van de Heer vervuld
Profetieën over hoe de Heer Jezus terugkeert in de laatste dagen
Bijbelse profetieën over de vier bloedmanen
Bijbelse profetieën over valse profeten en valse christussen
Bijbelse profetieën over de oorlog van Armageddon

Bijbelteksten per onderwerp

Bijbelteksten over het eeuwig leven – De weg van het eeuwig leven zoeken
Bijbelverzen over het eeuwige leven
Veel mensen hopen het eeuwige leven te verkrijgen, maar voelen zich verward: waar komt het eeuwige leven vandaan? De volgende boodschap  helpt  je de weg naar het eeuwige leven te vinden. Eeuwig ...
Bijbelteksten over Rampen: de waarschuwingen leren die rampen ons geven.
Nu gebeuren er regelmatig rampen die steeds ernstiger worden. Deze tekenen geven aan dat de grote verdrukking geprofeteerd in de Bijbel, staat te gaan gebeuren. Wat voor soort mensen kunnen door God w...
12 Bijbelteksten over twee soorten profetieën over de terugkeer van de Heer Jezus Christus
12 Bijbelteksten over twee soorten profetieën over de terugkeer van de Heer Jezus Christus
Zoals vastgelegd in de Bijbel, zijn er twee soorten profetieën over de terugkeer van de Heer Jezus Christus: Eén gaat over de Heer die in het geheim komt, als een dief. De andere gaat over de Heer die openlijk op een wolk komt. Klik om meer te leren.
15 Bijbelteksten over berouw: alleen door oprecht berouw kunnen we het koninkrijk van God binnengaan
15 Bijbelteksten over berouw: alleen door oprecht berouw kunnen we het koninkrijk van God binnengaan
Veel gelovigen in de Heer denken dat ze de goedertierenheid en genade van de Heer Jezus en de vergeving van zonden kunnen ontvangen, zolang ze maar voor de Heer komen om hun zonden te belijden en opre...

Het brood des levens

God beschikt over het lot van de gehele mensheid
Het is heel belangrijk om een normale relatie met God aan te gaan
Het is heel belangrijk om een normale relatie met God aan te gaan
Je zou moeten weten dat de praktische God, God Zelf is
Over de praktijk van het gebed

Gospel films

Geloofsgetuigenis

Weet u hoe u uw boze humeur kunt oplossen?
Weet u hoe u uw boze humeur kunt oplossen?
Wat is de betekenis van het leven? Hoe kan je van de pijn en leegte afkomen om een betekenisvol leven te leiden?
Wat is de betekenis van het leven? Hoe kan je van de pijn en leegte afkomen om een betekenisvol leven te leiden?
Getuigenis van een christen_zijn eerlijkheid wint het vertrouwen van zijn baas
Getuigenis van een christen: zijn eerlijkheid wint het vertrouwen van zijn baas
Christelijk dagboek: Hoe mijn werkrelatie is gevestigd
Christelijk dagboek: Hoe mijn werkrelatie is gevestigd