De vijf profetieën in de Bijbel die betrekking hebben op de wederkomst van de Heer Jezus zijn in vervulling gegaan (1)

De vijf profetieën in de Bijbel die betrekking hebben op de wederkomst van de Heer Jezus zijn in vervulling gegaan

De dagen van Noach in Lucas 17:26 zijn gekomen: Hoe zal de Zoon des mensen verschijnen en werken?

De dagen van Noach in Lucas 17:26 zijn gekomen: Hoe zal de Zoon des mensen verschijnen en werken?

Wie zijn de 144.000 overwinnaars in Openbaring 14 en hoe staan zij op

Wie zijn de 144.000 overwinnaars in Openbaring 14 en hoe staan zij op?

Hoe de kerk van Philadelphia te vinden

Hoe de kerk van Philadelphia te vinden

Dagelijkse lezing_ Hoe kunnen we het bruiloftsmaal van het Lam bijwonen

Dagelijkse lezing: Hoe kunnen we het bruiloftsmaal van het Lam bijwonen

Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

Bijbelverzen over het eeuwige leven

de waarschuwingen leren die rampen ons geven

Bijbelteksten over Rampen: de waarschuwingen leren die rampen ons geven.

Profetieën over hoe de Heer Jezus terugkeert in de laatste dagen

Profetieën over hoe de Heer Jezus terugkeert in de laatste dagen

Meer lezen

Bijbels mysterie

Kent u de betekenis van “Zie, ik sta aan de deur en klop”?

De Heer Jezus heeft gezegd dat Hij zal terugkeren, en wanneer Hij in de laatste dagen terugkeert, op wat voor manier zal Hij dan aan mensen verschijnen?

Wij geloven dat alle woorden en al het werk van God in de Bijbel zijn vastgelegd

Wij geloven dat alle woorden en al het werk van God in de Bijbel zijn vastgelegd, en dat er geen woorden en werk van God bestaan buiten die in de Bijbel. Kan dat een verkeerd denkbeeld zijn?

Ik begreep de ware betekenis van verlossing en vond de weg naar het koninkrijk der hemelen

Ik begreep de ware betekenis van verlossing en vond de weg naar het koninkrijk der hemelen

Door mijn opvatting los te laten en nederig te zoeken, vind ik de weg naar het koninkrijk der hemelen

Door mijn opvatting los te laten en nederig te zoeken, vind ik de weg naar het koninkrijk der hemelen

de Heer Jezus is teruggekeerd

Je zegt dat de Heer Jezus is teruggekeerd, waarom hebben we Hem dan niet gezien? Eerst zien, dan geloven en geruchten alleen zijn onbetrouwbaar. Als we Hem niet hebben gezien, moet dat wel betekenen dat Hij nog niet is teruggekeerd; ik geloof het pas wanneer ik Hem zie. Je zegt dat de Heer Jezus is teruggekeerd, waar is Hij nu dan? Wat voor werk is Hij aan het doen? Welke woorden heeft de Heer gesproken? Ik zal het geloven nadat je deze dingen met een getuigenis kunt verduidelijken.

Vraag: De Heer Jezus zei: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem” (Joh. 10:27). De Heer terugkeert om woorden uit te spreken om Zijn schapen te roepen. Bij het wachten op de komst van de Heer moeten we vooral Zijn stem proberen te horen. Maar nu is onze grootste moeilijkheid dat we niet weten hoe we naar de stem van de Heer moeten luisteren. We zijn ook niet in staat om onderscheid te maken tussen wat Gods stem is en wat de stem van de mens is. Alstublieft, communiceer met ons over hoe we voor eens en voor altijd zeker kunnen zijn van de stem van de Heer.

De belofte van de Heer luidt dat hij zal wederkeren om ons mee te nemen naar het hemelse koninkrijk, maar toch zeggen jullie dat de Heer al is geïncarneerd om het oordeelswerk in de laatste dagen te doen. De Bijbel voorspelt duidelijk dat de Heer op wolken zal neerdalen met kracht en grote glorie. Dat is iets heel anders dan wat jullie hebben verklaard, namelijk dat de Heer al is geïncarneerd en heimelijk onder de mensen is neergedaald.

De belofte van de Heer luidt dat hij zal wederkeren om ons mee te nemen naar het hemelse koninkrijk, maar toch zeggen jullie dat de Heer al is geïncarneerd om het oordeelswerk in de laatste dagen te doen. De Bijbel voorspelt duidelijk dat de Heer op wolken zal neerdalen met kracht en grote glorie. Dat is iets heel anders dan wat jullie hebben verklaard, namelijk dat de Heer al is geïncarneerd en heimelijk onder de mensen is neergedaald.

Een must voor christenen_ wanneer zal de opname plaatsvinden_

Een must voor christenen: wanneer zal de opname plaatsvinden?

Het einde van de wereld is nabij_ hoe verwelkomen wij de terugkeer van de Heer

De tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn verschenen: hoe verwelkom je de wederkomst van de Heer

Als we deze 3 principes begrijpen om de ware weg en de valse weg te onderscheiden, hoeven we ons geen zorgen te maken dat we bedrogen worden.

Als we deze 3 principes begrijpen om de ware weg van de valse weg te onderscheiden, hoeven we ons geen zorgen te maken dat we worden misleid

Profetieën over de komst van de Heer: het is cruciaal om de weg te begrijpen om de ware Christus van valse christussen te onderscheiden

Profetieën over de komst van de Heer: het is cruciaal om de weg te begrijpen om de ware Christus van valse christussen te onderscheiden

Weet u waarom de Heer bij Zijn terugkeer in China verschijnt en werkt?

Weet u waarom de Heer bij Zijn terugkeer in China verschijnt en werkt?

Op zoek naar de waarheid: het geslacht van de teruggekeerde Heer

Neem acht op het luisteren naar preken wanneer u het evangelie van de terugkeer van de Heer hoort – alleen dit stemt overeen met de wil van de Heer

Neem acht op het luisteren naar preken wanneer u het evangelie van de terugkeer van de Heer hoort – alleen dit stemt overeen met de wil van de Heer

Meer lezen ›

Video's

Films over Kerkelijk leven Lessons Learned From a Trial

Ervaringen en getuigenissen van christenen ‘Lessons Learned From a Trial’

Een christelijk leven

Dagelijkse woorden van God | Het verschil tussen de bediening van vleesgeworden God en de plicht van de mens | Fragment 160

Een christelijk leven

Dagelijkse woorden van God | Het verschil tussen de bediening van vleesgeworden God en de plicht van de mens | Fragment 159

Gezangen over de woorden van God De drie werkfases zeggen alles over Gods management van de mens

Christelijk lied ‘De drie werkfases zeggen alles over Gods management van de mens’ (Dutch subtitles)

Films over Kerkelijk leven Nu begrijp ik de relatie tussen de Bijbel en God

Ervaringen en getuigenissen van christenen ‘Nu begrijp ik de relatie tussen de Bijbel en God’ (Nederlandse Ondertitels)

Een christelijk leven

Dagelijkse woorden van God | Gods werk en de praktijk van de mens | Fragment 158

Een christelijk leven

Dagelijkse woorden van God | Gods werk en de praktijk van de mens | Fragment 157

Een christelijk leven

Dagelijkse woorden van God | Gods werk en de praktijk van de mens | Fragment 156

Films over Kerkelijk leven Wie zijn de farizeeën van deze tijd

Ervaringen en getuigenissen van christenen ‘Wie zijn de farizeeën van deze tijd?’

Een christelijk leven

Dagelijkse woorden van God | Gods werk en de praktijk van de mens | Fragment 155

Een christelijk leven

Dagelijkse woorden van God | Gods werk en de praktijk van de mens | Fragment 154

Films over Kerkelijk leven Hoe de wijze maagden de Heer verwelkomden

Ervaringen en getuigenissen van christenen ‘Hoe de wijze maagden de Heer verwelkomden’

Een christelijk leven

Dagelijkse woorden van God | Gods werk en de praktijk van de mens | Fragment 153

Een christelijk leven

Dagelijkse woorden van God | Gods werk en de praktijk van de mens | Fragment 152

Een christelijk leven

Dagelijkse woorden van God | Je moet weten hoe de hele mensheid zich tot op heden heeft ontwikkeld | Fragment 151

Meer lezen ›

Contact

Wij hebben als doel Gods evangelie te verspreiden in alle Nederlandstalige landen in de wereld. Mensen van alle landen en naties die naar God verlangen zijn welkom om met ons contact op te nemen!

contact@bible-nl.org

U kunt ook per e-mail abonneren op de nieuwste inhoud op onze website om dichter bij de Heer te komen.