Online preken

Menu

Geestelijke strijd

Ontsnapping uit de geruchtenvalstrik

Ik was legerofficier toen een Koreaanse voorganger me op een dag in 1999 het evangelie van de Heer Jezus predikte. Vanwege mijn oprechte streven stond ik al snel in het middelpunt van de opleiding van...

De zaak Zhaoyuan van 28 mei leidt tot een familiecrisis

Ik ben een gewone plattelandsvrouw. De zware last van mijn huishoudelijke taken drukte eerst zo zeer op me dat ik nauwelijks op adem kon komen. Als gevolg daarvan werd ik echt kortaangeboden en zaten ...

Nu ik Satans bedrieglijke plannen doorzie, laat ik niet langer verstek gaan bij bijeenkomsten

Noot van de redacteur: Bijeenkomsten bieden de beste gelegenheid om dichter bij God te komen en de waarheid te verkrijgen. Toch worden we als christenen vaak in verwarring gebracht door de mensen, geb...

Pas op voor de zuurdesem van de farizeeën op het pad naar het hemelse koninkrijk

In Marcus 8:15 waarschuwde de Heer Jezus Zijn discipelen om op hun hoede te zijn voor het zuurdesem van de farizeeër en niet door hen te worden misleid. Dus, hoe moeten we in de laatste dagen oppassen...