Online preken

Menu

De wijze maagden

Het geheim begrijpen van het zijn van een wijze maagd en de Heer verwelkomen

Benieuwd of ik een wijze maagd was Lang geleden zag ik veel predikanten online zeggen: “We zijn in de laatste dagen en er zijn veel Bijbelse profetieën vervuld, zoals de bloedmanen, aardbevingen, t...

Hoe Gods stem te herkennen

Bijbelteksten voor referentie: “Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, ...

Wijze maagden kunnen Gods stem horen en de Heer verwelkomen

Bijbelteksten voor referentie: “Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. […] De wijzen namen met hun lampen...

Hoe Gods stem te onderscheiden om de terugkeer van de Heer te verwelkomen

Bijbelverzen ter referentie: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij” (Joh. 10:27). “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen....

Welke beloning ontvangen de wijze maagden? Zullen de dwaze maagden bezwijken onder rampspoed?

Relevante woorden van God: “Het ‘volgen van het werk van de Heilige Geest’ betekent het begrijpen van Gods wil voor vandaag, het kunnen handelen in overeenstemming met de tegenwoordige eisen va...

Wat zijn de wijze maagden? Wat zijn de dwaze maagden?

Relevante woorden van God: “In het verleden hebben sommige mensen voorspellingen gedaan over “vijf wijze maagden, vijf dwaze maagden”; hoewel de voorspelling niet accuraat is, is die niet geheel en...

De wijze maagden zullen naar Gods stem luisteren

Wil je een wijze maagd zijn en de terugkeer van de Heer verwelkomen? Lees om het antwoord te vinden.