Online preken

Menu

De wijze maagden

Het geheim begrijpen van het zijn van een wijze maagd en de Heer verwelkomen

Benieuwd of ik een wijze maagd was Lang geleden zag ik veel predikanten online zeggen: “We zijn in de laatste dagen en er zijn veel Bijbelse profetieën vervuld, zoals de bloedmanen, aardbevingen, t...

Hoe Gods stem te herkennen

Bijbelteksten voor referentie: “Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, wa...

Wijze maagden kunnen Gods stem horen en de Heer verwelkomen

Bijbelteksten voor referentie: “Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. […] De wijzen namen met hun lampen...

Welke beloning ontvangen de wijze maagden? Zullen de dwaze maagden bezwijken onder rampspoed?

Relevante woorden van God: “Het ‘volgen van het werk van de Heilige Geest’ betekent het begrijpen van Gods wil voor vandaag, het kunnen handelen in overeenstemming met de tegenwoordige eisen van ...

Waar verwijzen de 5 wijze en 5 dwaze maagden echt naar?

Waar verwijzen de 5 wijze en 5 dwaze maagden naar? Wat zijn de verschillen tussen de wijze en de dwaze maagden? Klik en lees nu om de antwoorden te krijgen....

Uitleg van Matteüs 25:1-3: inspiratie uit de gelijkenis van de 10 maagden

Uitleg van Matteüs 25:1-3: waarom wordt er in de gelijkenis van de 10 maagden gezegd dat alleen de wijze maagden de bruidegom kunnen verwelkomen? Lees nu om het antwoord te krijgen en de weg te vinden...