Online preken

Menu

Over ons

Oorsprong

Online Bijbelstudie is een non-profit christelijke website. De Heer Jezus zei: “Ik ben het brood dat leven geeft, wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.” (Johannes 6:35). “Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.” (Marcus 16:15). En Openbaring profeteerde: “Toen zag ik opnieuw een engel, die hoog in de lucht vloog. Hij had een eeuwig evangelie dat hij bekend moest maken aan de mensen op aarde, uit alle landen en volken, van elke stam en taal.” (Openbaring 14:6). We houden ons aan het onderricht van de Heer Jezus en verspreiden Zijn evangelie van de komst van het koninkrijk, zodat degenen die vastzitten aan hun zondige natuur en in duisternis leven Gods redding kunnen ontvangen. Door onze verschillende godsdienstige hulpmiddelen kunnen ze het herderlijk aanbod van Gods woorden ontvangen, waardoor ze geleidelijk kunnen breken met de beperkingen van en de overheersing door hun zondige natuur, en kunnen worden gered door God – dan leven ze in Gods licht en bewandelen ze het juiste pad van menselijk leven.

Onder Gods leiding werd Online Bijbelstudie opgericht in februari 2019 door christenen uit verschillende landen. Tijdens dit proces hielp God ons door tegenspoed heen, en Zijn genade en zegeningen waren steeds met ons, wat ons aanmoedigt om ons in te blijven zetten vooruitgang te boeken.

Wat wij doen

Na de oprichting van onze website Online Bijbelstudie in februari 2019, hebben we daarop verschillende godsdienstige hulpmiddelen geplaatst, zoals artikelen, films, muziek en afbeeldingen. De secties van onze website omvatten bijbels dagboek, Dagelijks evangelie, Bijbelstudie, bijbel en geloof, Preek, Getuigenissen van christenen, Religie en Mensenrechten, en Christelijke video. Dat alles zorgt voor dagelijks levensbrood voor degenen die de waarheid liefhebben en uitzien naar Gods verschijning. Zo worden ze gedrenkt en gehoed door Gods woord; mettertijd lossen ze allerlei problemen en verwarringen op, zoals ze die vaak tegenkomen in geloof en leven (familie, huwelijk, werk, etc.). Ze groeien geestelijk, leven in Gods licht en verkrijgen waarachtige vrede en vreugde.

Onze missie

Onze website heeft tot doel Gods evangelie te verspreiden, daarvan te getuigen en Gods Woord te verkondigen als onfeilbare en gezaghebbende regel voor het geloof, de leer en het leven van de mens, zodat meer broeders en zusters die verlangen naar Gods verschijning Gods stem kunnen horen, Zijn voetstappen kunnen volgen, met een hart en een geest de enige ware God kunnen vereren en Gods belofte dat de mens het koninkrijk der hemelen binnengaat en het eeuwige leven verkrijgt, kunnen verwerven.

Wij hebben als doel Gods evangelie te verspreiden in alle Nederlandstalige landen in de wereld, zoals Nederland, Aruba, Koninkrijk België, Curaçao, Sint Maarten en Republiek Suriname.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.