Online preken

Menu

In Gods koninkrijk worden opgenomen

Wat voor soort mensen kunnen het hemelse koninkrijk binnengaan?

Vraag: Tegenwoordig geloven wij in de Heer Jezus. Wij brengen offers om de naam van de Heer te verspreiden. We geven er alles voor op. Daardoor zijn wij al heilig gemaakt. Als de Heer terugkeert, ne...

Hoe de opname in de Bijbel correct te begrijpen?

Bijbelverzen ter referentie: “En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten.’ Dat wekte de meisjes en ze brachten hun ​olielampen​ in orde. De dwaze meisj...

Ik begreep de ware betekenis van verlossing en vond de weg naar het koninkrijk der hemelen

Veel broeders en zusters in de Heer denken allemaal dat, aangezien de Heer Jezus al onze zonden heeft vergeven, we gered zijn en dat we direct opgenomen kunnen worden in het koninkrijk van de hemel ...

Door mijn opvatting los te laten en nederig te zoeken, vind ik de weg naar het koninkrijk der hemelen

Wanneer horend dat sommige mensen getuigen dat de Heer Jezus is teruggekeerd en het oordeelswerk in de laatste dagen heeft gedaan, hebben veel mensen misschien hetzelfde idee als ik, denkend: “De He...

Een must voor christenen: wanneer zal de opname plaatsvinden?

Vraag: Vroeger, predikten de voorgangers vaak dat wanneer de Heer komt, we opgenomen zullen worden vóór de verdrukking, maar nu worden rampen steeds groter en zijn we niet opgenomen. De voorgangers ze...

Tekenen van dag des oordeels zijn verschenen: hoe kunnen we vóór de ramp worden opgenomen en door God tot overwinnaar worden gemaakt?

Vandaag de dag gebeurt de ene naar de andere ramp. Kijk eens naar de aardbevingen, epidemieën, overstromingen, plagen en de getroffen gebieden worden groter en groter. De profetieën uit de Bijbel met ...

Opgenomen worden moet gebaseerd zijn op Gods woorden en niet op de opvattingen en voorstellingen van de mens

Bijbelverzen ter referentie: “Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel” (Mat. 6:9-10). “Toen zag ik de ​...

Hoe kunnen wij worden opgenomen, nu er veel rampen gebeuren?

Eind 2019 trad de met coronavirus geïnfecteerde longontsteking op in Wuhan, China. Nu heeft het coronavirus zich verspreid over vele landen en regio's over de hele wereld. De Wereldgezondheidsorganisa...

Wat zijn de voorwaarden voor het betreden van het koninkrijk van God?

Veel gelovigen besteden met veel enthousiasme voor de Heer, maar ze zondigen vaak ondanks zichzelf. Dus, kunnen zulke mensen echt het koninkrijk der hemelen binnengaan?...

De opname van de gelovigen: De ware betekenis ervan

Nieuwe ontdekking! Het blijkt dat de opname van de gelovigen niet betekent om de Heer in de hemel te ontmoeten. Lees dit artikel om de ware betekenis van opname te leren....

Wat voor soort mensen kunnen Gods koninkrijk binnengaan

Wanneer de zonden van ons gelovigen in de Heer zijn vergeven, zijn we dan gereinigd? Als we ons alleen concentreren op hard werken in plaats van na te streven gereinigd te worden, kunnen we dan opgeno...

Wat betekent: “Opgenomen worden vóór de rampen”? Wat betekent: “Tot overwinnaars gemaakt worden vóór de rampen”?

Hoe kunnen wij christenen worden opgenomen en overwinnaars worden gemaakt vóór de rampen? Dit artikel zal je het antwoord geven....

Gaan we in het hemelse koninkrijk binnen als we onze “zonden vergeven” zijn?

Voor wie in de Heer gelooft, is het grootste verlangen om het hemelse koninkrijk binnen te gaan, en daarom stellen we ons vaak voor hoe mooi het daar moet zijn. Natuurlijk hebben we ook vertrouwen in ...

Betekent hard werk de wil van de hemelse Vader te volgen?

Vraag: We verzaken al het andere, verspreiden de boodschap van de Heer en hoeden de kerk. Op die manier voeren wij de wil van de hemelse Vader uit. Is er iets mis met hoe wij dit doen? Antwoord: ...