Online preken

Menu

Gods oordeel

Ken je het mysterie van de opstanding van de doden?

Om 15:00 uur zat Jiang Xun in een boot midden in een rivier te kletsen met zijn tante die was teruggekeerd naar China om te prediken. Tijdens hun gesprek ontdekte Jiang Xun dat zijn tante de dingen...

Dit oordeel van het grote witte troon is zo geweldig

Noot van de redactie: wanneer het oordeel van de grote witte troon voorspeld in het boek Openbaring komt, verbeelden veel broeders en zusters dat de Heer in de laatste dagen zal komen en op een grote ...

Hoe zuivert en redt Gods oordeelswerk de mensheid gedurende de laatste dagen

Bijbelverzen ter referentie: “Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden....

Gods oordeelswerk in de laatste dagen is het oordeel van de grote witte troon, zoals is geprofeteerd in het boek Openbaring

Gods oordeelswerk in de laatste dagen is het oordeel van de grote witte troon, zoals is geprofeteerd in het boek Openbaring

God verloste de mensheid in het Tijdperk van Genade, dus waarom moet Hij dan het oordeelswerk in de laatste dagen nog doen?

God verloste de mensheid in het Tijdperk van Genade, dus waarom moet Hij dan het oordeelswerk in de laatste dagen nog doen?

Hoe zullen de mensen Gods oordeel en tuchtiging meemaken om gered te worden?

Relevante woorden van God: Samenvattend betekent het nemen van Petrus’ pad in iemands geloof het volgen van het pad van het nastreven van de waarheid, wat ook het pad van ware zelfkennis en het veran...

Waarom oordeelt en tuchtigt God de mens?

Relevante woorden van God: Jezus deed veel werk onder de mens, maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen en werd het zondoffer van de mens. Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven ...