Online preken

Menu

De manier van de komst van de Heer

Zal niemand de tijd van de terugkeer van Jezus weten?

Op een ochtend kwam de zon door het raam en landde op Yixi, die dit vers in alle ernst aan het bureau las:  “Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de ​engelen​ in de hemel niet e...

Wat is de betekenis van de bloedmaan in de Bijbel?

Het Teken van De Laatste Dagen: Super Bloed Maan te zien op 26 mei Het veelvuldig voorkomen van bloedmanen in de afgelopen jaren heeft de aandacht getrokken van veel bijbelsegeleerden. Dit komt omdat...

Kent u de betekenis van “Zie, ik sta aan de deur en klop”?

“Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij” (Openbaring 3:20). Uit deze profetie over de teru...

De Heer Jezus heeft gezegd dat Hij zal terugkeren, en wanneer Hij in de laatste dagen terugkeert, op wat voor manier zal Hij dan aan mensen verschijnen?

Bijbelverzen ter referentie: “‘Ik kom onverwacht als een dief!’ Gelukkig is wie wakker blijft en zijn kleren aanhoudt: hij hoeft niet naakt rond te lopen en zich voor iedereen te schamen” (Openbari...

Tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn verschenen, hoe de wederkomst van de Heer te verwelkomen

Tweeduizend jaar geleden vroegen de volgelingen van de Heer aan Jezus: “Aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?” (Matteüs 24:3). De Heer Jezus antwoordde: “Jullie...

Hoe zal de Heer Jezus afdalen?

Vraag: Je getuigt dat God vlees is geworden als de Mensenzoon om het oordeelswerk te doen in de laatste dagen, en toch beweren de meeste religieuze dominees en ouderlingen dat de Heer met wolken terug...

Neem acht op het luisteren naar preken wanneer u het evangelie van de terugkeer van de Heer hoort – alleen dit stemt overeen met de wil van de Heer

Vraag: We zagen iemand online getuigen dat de Heer Jezus is teruggekeerd, dus vertelden we dit goede nieuws aan onze voorganger. De voorganger vertelde ons echter dat elke online boodschap die zegt da...

Kent u de wijsheid van het onderzoeken van de ware weg?

Het is nu het cruciale moment om de Heer te verwelkomen. In de hele wereld getuigt alleen De Kerk van Almachtige God dat de Heer Jezus is teruggekeerd als Almachtige God, Christus van de laatste dagen...

Johannes 20: 29 — Hoe te voorkomen dat u een twijfelende Thomas wordt

We bevinden ons nu in de laatste fase van de laatste dagen. Op dit cruciale moment dat wij de Heer kunnen begroeten, is er in de harten van christenen een groeiende urgentie om te bidden voor de terug...

Rampen komen vaak voor; weet jij hoe de Heer zal verschijnen en werken bij Zijn wederkomst?

Wanneer sommige broeders en zusters getuigen over dat God is teruggekeerd in het vlees en bezig is met het oordeelswerk van de laatste dagen; kunnen vele broeders en zusters het niet accepteren, ze de...

De ware betekenis van “Niemand weet de dag of het uur” in Matteüs 24:36

Wij hopen allemaal de terugkeer van de Heer Jezus mee te maken en de terugkeer van de Heer te kunnen verwelkomen. Tegenwoordig zijn de vier bloedmanen al verschenen; aardbevingen, hongersnoden, plagen...

Hoe kunnen we, geconfronteerd met frequente rampen, de terugkeer van de Heer verwelkomen?

Nu worden de rampen steeds groter en zijn er regelmatig aardbevingen, hongersnoden en oorlogen geweest. Bovendien, heeft van eind 2019 tot 2020, het nieuwe coronavirus dat in Wuhan, China opdook, zich...

De wederkomst van Jezus zal Hij Zijn werk in het vlees doen in plaats van in de Geest

Bijbelverzen ter referentie: “Jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht” (Luc. 12:40). “Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zi...

Kunnen ze die “het eten opgeven uit angst om te stikken” de wederkomst van Jezus begroeten

Hallo, broeders en zusters van Spiritual Q&A: De laatste paar jaren zeiden de dominees en oudsten: “Nu zijn we in de late periode van de laatste dagen. Er gebeuren allerlei soorten rampen, steeds f...

Hoe kunnen we voorbereid zijn op Jezus' wederkomst?

Wie zal in de laatste dagen worden onthult wanneer de Heer terugkeert? Wat moeten we voorbereiden om Jezus' wederkomst te verwelkomen? Hier is het antwoord....

Wanneer de Heer terugkomt, komt Hij dan eerst met wolken of komt Hij in het geheim?

In de laatste dagen, wanneer de Heer terugkeert, zal Hij eerst in het geheim komen en dan komen met wolken en openlijk verschijnen. Er is een Bijbelse basis hiervoor....

De twee manieren van de terugkomst van de Heer Jezus

De terugkomst van de Heer Jezus die in het geheim komt, is een schok voor veel christenen. Wat is het mysterie binnenin? Dit artikel zal het antwoord voor u onthullen....