Online preken

Menu

Uitgeschreven preken

Waarom kunnen we de Heer alleen verwelkomen door naar de stem van God te luisteren?

Op dit moment verlangen alle gelovigen naar de komst van de Heer Jezus op een wolk, want rampen worden ernstiger, allerlei plagen escaleren en er dreigen hongersnood en oorlog. Gelovigen denken dat ...

Wat bedoelde de Heer Jezus werkelijk toen Hij aan het kruis “Het is volbracht” zei?

Gelovigen in de Heer denken dat toen de Heer Jezus aan het kruis zei: “Het is volbracht”, Hij zei dat Gods reddingswerk van de mensheid was voltooid. Dus iedereen is er zeker van dat wanneer de Heer...

Wie kan de mensheid redden en onze bestemming radicaal veranderen?

Bij het woord ‘bestemming’ denken de meeste mensen dat geld, status en succes gelijkstaan aan een goede bestemming, en dat de armen, de zwakken, degenen die onheil en tegenspoed lijden en op wie wordt...

Wie is de ware God?

De meeste mensen zijn tegenwoordig gelovig en denken dat er een God is. Ze geloven in de God die in hun hart is. Zo hebben door de eeuwen heen mensen op verschillende plaatsen in veel verschillend...

Hoe redt de Redder de mensheid als Hij komt?

Als we het over de Redder hebben, zijn alle gelovigen het erover eens dat Hij in de laatste dagen zeker op aarde zal komen om de mensheid te redden. Veel profeten hebben gezegd dat de Redder zal kom...