Online preken

Menu

Kennen van Christus

Profetieën over de komst van de Heer: het is cruciaal om de weg te begrijpen om de ware Christus van valse christussen te onderscheiden

Matteüs 24: 3–8 zegt: “Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen...

Op zoek naar de waarheid: het geslacht van de teruggekeerde Heer

Vraag: We verlangen al jaren naar de terugkeer van de Heer. Toen we je hoorden getuigen dat de Heer Jezus is teruggekeerd als de geïncarneerde Almachtige God, en dat Hij de waarheid uitdrukt en het we...

Hoe christenen moeten in de laatste dagen onderscheid maken tussen de ware Christus en valse christus?

Wat er in de laatste dagen zal gebeuren, is een onderwerp waar elke christen veel mee bezig is. Het einde der tijden betekent dat de oude wereld zal worden beëindigd en dat de tijd waarin God het eind...

Johannes 14:6: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven", wat betekent dit?

Bijbelverzen ter referentie: “In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God” (Joh. 1:1-2). “Het Woord is mens geworden en heeft bij ons g...

Als we deze 3 principes begrijpen om de ware weg van de valse weg te onderscheiden, hoeven we ons geen zorgen te maken dat we worden misleid

Nu worden de plagen, branden, insectenplagen, aardbevingen, overstromingen en andere rampen steeds erger; veel landen zijn in rep en roer; de vier bloedmanen zijn verschenen en de profetieën van de we...

De verschillen tussen de ware Christus en valse christussen

Kun je die valse christussen onderscheiden die de Bijbel en profetieën interpreteren? Wat zijn de verschillen tussen de woorden en het werk van de ware Christus en die van de valse Christussen? Hier i...

Is de Heer Jezus alleen barmhartig en liefdevol?

Wanneer we het over de Heer Jezus hebben, denken we allemaal aan Zijn grenzeloze liefde voor ons; Hij kwam persoonlijk naar de wereld om de mensheid te redden en werd als onschuldig Mens aan het kruis...

Kent u de ware betekenis van “Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”?

Op een ochtend, toen mijn dochter en ik samen de Bijbel bestudeerden, zagen we de volgende verzen: “Daarop zei ​Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, ​Heer, meer verlangen we niet.’ Jezus​ zei: ‘Ik ben n...