Verandert de naam van Jezus nooit?

Verandert de naam van Jezus nooit?

De Bijbel zegt: “Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren,vandaag en tot in eeuwigheid!” (Hebreeën 13: 8). Betekent het dat de naam van Jezus nooit verandert? Lees om een nieuw begrip van Gods naam te verkrijgen.