mysterie van Gods incarnatie

Het mysterie van Gods incarnatie

Van buitenaf lijkt de geïncarneerde God op een gewone, normale man. Hij kan echter de waarheid uitdrukken en het werk van God doen. Dus is de vleesgeworden God een mens of God?