Online preken

Menu

De Incarnatie

Waarom kan men alleen kennis van God verkrijgen door ervaring van en onderwerping aan het werk van de vleesgeworden God?

Bijbelverzen ter referentie: “Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader” (...

Waarom zegt men dat de verdorven mensheid meer behoefte heeft aan de redding van de vleesgeworden God?

Relevante woorden van God: Gods redding van de mens gebeurt niet rechtstreeks via de methode van de Geest en de identiteit van de Geest, want Zijn Geest kan niet worden aangeraakt, noch worden gezi...

Waarom werkt God door de incarnatie maar niet door de Geest?

Bijbelverzen ter referentie: “‘Laat mij toch uw majesteit zien,’ zei Mozes. Hij antwoordde: ‘Ik zal in mijn volle luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn de naam HEER uitroepen: ik schenk  ge...

Wat betekent incarnatie? Wat is de betekenis van de incarnatie?

Bijbelverzen ter referentie: “In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God” (Joh. 1:1). “Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en wa...

Het verschil tussen de normale menselijkheid van Christus en die van ons verdorven mensheid

Van buitenaf lijkt de geïncarneerde God op een gewone man. Dus wat is het verschil tussen de normale menselijkheid van Gods incarnatie en die van de verdorven mensheid?...

Hoe de geïncarneerde God te kennen

Wat is de incarnatie precies? Wat is de essentie van incarnatie?...

Het mysterie van Gods incarnatie

Van buitenaf lijkt de geïncarneerde God op een gewone, normale man. Hij kan echter de waarheid uitdrukken en het werk van God doen. Dus is de vleesgeworden God een mens of God?...