Online preken

Menu

Wat voor soort mensen kunnen het hemelse koninkrijk binnengaan?

Wat voor soort mensen kunnen het hemelse koninkrijk binnengaan?

Vraag: Tegenwoordig geloven wij in de Heer Jezus. Wij brengen offers om de naam van de Heer te verspreiden. We geven er alles voor op. Daardoor zijn wij al heilig gemaakt. Als de Heer terugkeert, neemt Hij ons absoluut op in het koninkrijk van de hemel!

Antwoord: Broeders en zusters, wat betreft wie het koninkrijk van de hemel kan binnengaan, de Heer Jezus zei: “Niet iedereen die ‘Heer, Heer’ tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader”(Matteüs 7:21)De Heer Jezus zei duidelijk dat alleen wie handelt naar de wil van de hemelse Vader het koninkrijk van de hemel binnen kan gaan, hoewel mensen offers brengen en alles opgeven om Gods naam te verspreiden, kunnen we niet ontkennen dat ze ook veel zondigen.Dat ze zondigen, houdt in dat ze toebehoren aan Satan, dat ze vuil en verdorven zijn.Ze kunnen zich nog tegen God verzetten en Hem verraden. Ze zijn niet echt gereinigd. Als ze tot koningen zouden worden gemaakt, zouden ze hun rijken opzetten tegen God. Dit bewijst dat ze niet echt zijn gereinigd en heilig gemaakt zijn. Hoe kunnen mensen die zich zo tegen God verzetten gerechtigd zijn om het koninkrijk van de hemel te betreden? Offers brengen voor de Heer, het evangelie verspreiden, de kerk vestigen, gelovigen ondersteunen en zo meer zijn allemaal goede gedragingen van de mens. Als mensen zich zo gedragen uit liefde voor God en echt offers brengen voor God en bewust God gehoorzamen en behagen en niet uit zijn op eigen gewin of een deal met God, dan is dit gedrag echt een goede daad. God zal dit onthouden en die mensen zegenen. Als ze zich zo gedragen in de hoop een deal met God te sluiten of hun vleselijke lusten te bevredigen of om het koninkrijk van de hemel te betreden en beloond te worden, dan is het gedrag alleen een poging om God te bedriegen. Die mensen verzetten zich tegen God! Bewijst het feit dat mensen zich ogenschijnlijk goed gedragen dat ze naar de wil van de hemelse Vader handelen? Betekent het dat ze heilig zijn? Absoluut niet! Het goede gedrag komt voort uit hun zondige aard. Ze doen het alleen om een deal met God te sluiten en hun extravagante lusten te bevredigen. Het bewijst dat er te veel onreinheden zitten in hun harten. Hoe kunnen zulke mensen echt van God houden en God gehoorzamen? Zij zijn onderworpen aan hun zondige natuur die ze regeert. Als God iets doet of zegt wat niet in lijn is met hun opvattingen, dan oordelen ze over Hem en ontkennen en veroordelen ze God. Als God ze beproeft, begrijpen ze dat verkeerd en maken ze God verwijten en verraden ze God. Ze aanbidden en volgen de mens terwijl ze in God geloven. Ze luisteren naar de mens voor ze naar God luisteren. Als ze God dienen, gaan ze vaak nog uit van hun eigen opvattingen. Ze verheffen zichzelf, getuigen van zichzelf en zien God als hun vijand. Mensen worden geregeerd door hun zondige natuur. Zodra ze macht krijgen, nemen ze het tegen God op en vestigen ze hun eigen koninkrijken. Dat deden ook de Joodse hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeën toen de Heer Jezus kwam om Zijn werk te doen. Fanatiek veroordeelden ze Hem en verzetten ze zich tegen Hem om hun eigen posities te beschermen. Daarom is de redding van de Heer Jezus nooit door de Joden geaccepteerd. Vestigden zij niet hun eigen koninkrijken die zich tegen God verzetten? Dus als mensen die ogenschijnlijk hard werken en zich goed gedragen, niet zijn afgeholpen van hun zondige natuur, en niet zijn gereinigd van hun duivelse gezindheid, hoe kunnen ze dan echt handelen naar Gods wil, hoe zwaar ze ook lijden of hoe hard ze ook werken? Als iemand naar Gods wil handelt, zal hij God absoluut gehoorzamen. Zo iemand heeft dezelfde gedachtengang als God. Die zal zeker niet rebelleren tegen God. Zulke mensen zijn gerechtigd om het koninkrijk van de hemel te betreden en Gods beloften te ontvangen.

De bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter