Online preken

Menu

Het brood des levens

Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming
Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming
Het gezichtspunt dat gelovigen zouden moeten hebben
Het gezichtspunt dat gelovigen zouden moeten hebben
God beschikt over het lot van de gehele mensheid
God beschikt over het lot van de gehele mensheid
God is de bron van het leven van de mens
God is de bron van het leven van de mens

De weg naar het kennen van God

Waarom werkt God door de incarnatie maar niet door de Geest?
Wat is incarnatie? Waarom moet God vlees worden?
Op de derde dag laten de woorden van God de aarde en de zeeën geboren worden en het gezag van God zorgt ervoor dat de wereld vol leven is
Op de tweede dag, regelt Gods gezag de wateren en maakt het gewelf en een ruimte voor de meest elementaire menselijke overleving verschijnt

Bijbelse overdenkingen

Hoe Gods bescherming te verkrijgen bij grote rampen
De dagen van Noach in Lucas 17:26 zijn gekomen
De dagen van Noach in Lucas 17:26 zijn gekomen: Hoe zal de Zoon des mensen verschijnen en werken?
Wie zijn de 144.000 overwinnaars in Openbaring 14 en hoe staan zij op
Wie zijn de 144.000 overwinnaars in Openbaring 14 en hoe staan zij op?
Hoe de kerk van Philadelphia te vinden
Hoe de kerk van Philadelphia te vinden

Bijbeltekst van de dag

Bijbeltekst van de dag – Valse christussen onderscheiden
Bijbeltekst van de dag – Gods werk om iedereen volgens zijn eigen soort te plaatsen gedurende de laatste dagen
Bijbeltekst van de dag - Kolossenzen 3:13 - Verdraag elkaar
Johannes 12:47 – Het oordeel van de laatste dagen
Bijbeltekst van de dag - Johannes 16:12-13 - God zal ons in alle waarheid leiden
Bijbeltekst van de dag – De waarschuwing van Gamaliel biedt stof tot nadenken

Bijbelteksten per onderwerp

Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.
Bijbelverzen over het eeuwige leven
Bijbelteksten over Rampen: de waarschuwingen leren die rampen ons geven.
12 Bijbelteksten over twee soorten profetieën over de terugkeer van de Heer Jezus Christus
12 Bijbelteksten over twee soorten profetieën over de terugkeer van de Heer Jezus Christus
15 Bijbelteksten over berouw: alleen door oprecht berouw kunnen we het koninkrijk van God binnengaan
15 Bijbelteksten over berouw: alleen door oprecht berouw kunnen we het koninkrijk van God binnengaan

Bijbelse profetieën

Uitleg van Openbaring 5: waar verwijst het boek verzegeld met zeven zegels in Openbaring naar?
De vijf profetieën in de Bijbel die betrekking hebben op de wederkomst van de Heer Jezus zijn in vervulling gegaan (1)
De vijf profetieën in de Bijbel die betrekking hebben op de wederkomst van de Heer Jezus zijn in vervulling gegaan
Profetieën over hoe de Heer Jezus terugkeert in de laatste dagen
Profetieën over hoe de Heer Jezus terugkeert in de laatste dagen
Bijbelse profetieën over de vier bloedmanen
Bijbelse profetieën over de vier bloedmanen

Gebed

Leren bidden
Leren bidden: 4 punten om je te laten weten hoe te bidden
Dagelijks gebed, christelijke gebeden, hoe te bidden
Dagelijks gebed: hoe kunnen christenen ervoor zorgen dat hun gebeden verhoord worden door God?
Christelijke gebeden – Waarom bidden? Zal God naar mijn gebed luisteren?
Waarom bidden? Zal God naar mijn gebed luisteren?
Wat is oprecht gebed
Wat is oprecht gebed?

Geestelijke groei

Hoe volledig gered te zijn om Gods koninkrijk binnen te gaan
Kunnen christenen het hemelse koninkrijk binnengaan nadat ze gered zijn?
Waar verwijst echte redding naar?
Wat is echte verlossing?
Het verschil tussen gered worden en volledige verlossing verkrijgen