Online preken

Menu

Het brood des levens

God beschikt over het lot van de gehele mensheid
Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming
Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming
Het gezichtspunt dat gelovigen zouden moeten hebben
Het gezichtspunt dat gelovigen zouden moeten hebben
God is de bron van het leven van de mens
God is de bron van het leven van de mens

De weg naar het kennen van God

Waarom werkt God door de incarnatie maar niet door de Geest?
Wat betekent incarnatie? Wat is de betekenis van de incarnatie?
Wat betekent incarnatie? Wat is de betekenis van de incarnatie?
Op de derde dag laten de woorden van God de aarde en de zeeën geboren worden en het gezag van God zorgt ervoor dat de wereld vol leven is
Op de tweede dag, regelt Gods gezag de wateren en maakt het gewelf en een ruimte voor de meest elementaire menselijke overleving verschijnt

Bijbelse overdenkingen

Hoe Gods bescherming te verkrijgen bij grote rampen
De dagen van Noach in Lucas 17:26 zijn gekomen: Hoe zal de Zoon des mensen verschijnen en werken?
Wie zijn de 144.000 overwinnaars in Openbaring 14 en hoe staan zij op?
Hoe de kerk van Philadelphia te vinden
Hoe de kerk van Philadelphia te vinden

Bijbeltekst van de dag

Bijbeltekst van de dag – 1 Timotheüs 4:4
Psalm 50:15 – Vergeet niet om God aan te roepen in tegenspoed
Bijbeltekst van de dag – Gebruik ons ​​praktische leven om God te verheerlijken
Bijbeltekst van de dag – Johannes 1:14
Bijbeltekst van de dag – Valse christussen onderscheiden
Bijbeltekst van de dag – Gods werk om iedereen volgens zijn eigen soort te plaatsen gedurende de laatste dagen

Bijbelteksten per onderwerp

Bijbelteksten over het eeuwig leven – De weg van het eeuwig leven zoeken
Bijbelverzen over het eeuwige leven
Bijbelteksten over Rampen: de waarschuwingen leren die rampen ons geven.
12 Bijbelteksten over twee soorten profetieën over de terugkeer van de Heer Jezus Christus
12 Bijbelteksten over twee soorten profetieën over de terugkeer van de Heer Jezus Christus
15 Bijbelteksten over berouw: alleen door oprecht berouw kunnen we het koninkrijk van God binnengaan
15 Bijbelteksten over berouw: alleen door oprecht berouw kunnen we het koninkrijk van God binnengaan

Bijbelse profetieën

Uitleg van Openbaring 5: waar verwijst het boek verzegeld met zeven zegels in Openbaring naar?
Bijbelse profetieën – In de eindtijd zijn 5 bijbelse profetieën over de wederkomst van de Heer vervuld
Profetieën over hoe de Heer Jezus terugkeert in de laatste dagen
Profetieën over hoe de Heer Jezus terugkeert in de laatste dagen
Bijbelse profetieën over de vier bloedmanen
Bijbelse profetieën over de vier bloedmanen

Gebed

Leren bidden: 4 punten om je te laten weten hoe te bidden
Leren bidden: hoe moeten christenen bidden om naar Gods wil te zijn?
Dagelijks gebed, christelijke gebeden, hoe te bidden
Dagelijks gebed: hoe kunnen christenen ervoor zorgen dat hun gebeden verhoord worden door God?
Christelijke gebeden – Waarom bidden? Zal God naar mijn gebed luisteren?
Waarom bidden? Zal God naar mijn gebed luisteren?
Wat is oprecht gebed?
Wat is oprecht gebed?

Geestelijke groei

Hoe volledig gered te zijn om Gods koninkrijk binnen te gaan
Kunnen christenen het hemelse koninkrijk binnengaan nadat ze gered zijn?
Waar verwijst echte redding naar?
Wat is echte redding?
Het verschil tussen gered worden en volledige verlossing verkrijgen
Het verschil tussen gered worden en volledige verlossing verkrijgen