Online preken

Menu

Het brood des levens

God beschikt over het lot van de gehele mensheid
Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming
Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming
Het gezichtspunt dat gelovigen zouden moeten hebben
Het gezichtspunt dat gelovigen zouden moeten hebben
God is de bron van het leven van de mens
God is de bron van het leven van de mens

De weg naar het kennen van God

Waarom werkt God door de incarnatie maar niet door de Geest?
Wat betekent incarnatie? Wat is de betekenis van de incarnatie?
Wat betekent incarnatie? Wat is de betekenis van de incarnatie?
De Mensenzoon is heer en meester over de sabbat
De Mensenzoon is heer en meester over de sabbat
Een nieuw leven is geboren uit de plannen van de Schepper
De zes kruispunten in een mensenleven − Geboorte: het eerste kruispunt

Bijbelse overdenkingen

Waarnaar verwijst “een ander Evangelie”
Waarnaar verwijst “een ander Evangelie”?
De sleutel tot het bijwonen van het bruiloft van het Lam
Wat is de sleutel tot het bijwonen van het bruiloft van het Lam?
Zalig zijn de armen van geest – hoe kunnen we de armen zijn van geest?
Zalig zijn de armen van geest – hoe kunnen we de armen zijn van geest?
Het verhaal van koning David: waarom is koning David een man die naar Gods hart is
Welke inspiratie geeft het verhaal van koning David ons?

Bijbeltekst van de dag

Psalm 91:7 uitleg: hoe ervoor te zorgen dat er geen ramp je overkomt
Psalm 23:1 – Jehova is mijn Herder
Bijbeltekst van de dag – Jesaja 26:3
Bijbeltekst van de dag - Kolossenzen 3:13 - Verdraag elkaar
Bijbeltekst van de dag – Het ware licht verlicht iedereen
Bijbeltekst van de dag – Degenen die worden vervolgd omwille van gerechtigheid zijn gezegend

Bijbelteksten per onderwerp

vertrouwen op god in moeilijke tijden, bijbelteksten over vertrouwen, bijbeltekst vertrouwen, bijbeltekst vertrouwen toekomst
15 Bijbelteksten over geloof helpen je om te vertrouwen op God in moeilijke tijden
Bijbelteksten over wijsheid, Wijsheid komt van God
Bijbelteksten over wijsheid – Wijsheid komt van God
Top 10 Bijbelverzen over dankbaarheid
Top 10 Bijbelverzen over dankbaarheid
Bijbelteksten over het eeuwig leven – De weg van het eeuwig leven zoeken
Bijbelverzen over het eeuwige leven

Bijbelse profetieën

Uitleg van Openbaring 5: waar verwijst het boek verzegeld met zeven zegels in Openbaring naar?
Bijbelse profetieën – In de eindtijd zijn 5 bijbelse profetieën over de wederkomst van de Heer vervuld
Bijbelse profetieën – In de eindtijd zijn 5 bijbelse profetieën over de wederkomst van de Heer vervuld
Profetieën over hoe de Heer Jezus terugkeert in de laatste dagen
Profetieën over hoe de Heer Jezus terugkeert in de laatste dagen
6 profetieën over bloedmaan in de Bijbel
Hemelse visioenen in de eindtijdprofetieën

Gebed

Leren bidden: 4 punten om je te laten weten hoe te bidden
Leren bidden: hoe moeten christenen bidden om naar Gods wil te zijn?
Ze leerde hoe te bidden bij ziekte
Ze leerde hoe te bidden bij ziekte
Waar verwijst bidden zonder ophouden naar? Waarom zouden we bidden zonder ophouden?
Wat is oprecht gebed?
Wat is oprecht gebed?

Geestelijke groei

Hoe volledig gered te zijn om Gods koninkrijk binnen te gaan
Hoe volledig gered te zijn om Gods koninkrijk binnen te gaan
Kunnen christenen het hemelse koninkrijk binnengaan nadat ze gered zijn?
Kunnen christenen het hemelse koninkrijk binnengaan nadat ze gered zijn?
wat-is-echte-verlossing
Wat is echte redding?
Het verschil tussen gered worden en volledige verlossing verkrijgen
Het verschil tussen gered worden en volledige verlossing verkrijgen