Online preken

Menu

Wat is de betekenis van het leven? Hoe kan je van de pijn en leegte afkomen om een betekenisvol leven te leiden?

Beste Zheng Hao,

Hoe was het met je? Mijn hart heeft veel pijn en ik wil er graag met je over praten. Ik ben altijd gretig op zoek geweest naar succes, en toen ik klein was, maakte ik het besluit dat, wanneer ik zou opgroeien, ik me zou onderscheiden van de menigte en het leven aan de top zou leiden. Ik werkte hard en streefde jarenlang en werd rijk. De mensen om me heen zien me als iemand om rekening mee te houden en – al mijn dromen zijn uitgekomen. Ik zou echt gelukkig moeten zijn, maar in plaats daarvan voel ik me zo leeg en mijn hart voelt gewoon hol. Ik heb overal gereisd en dinner parties gehouden en liedjes gezongen met mijn collega's, en op dat moment voelde ik me altijd echt gelukkig. Maar daarna zou dat gevoel van leegte er nog steeds zijn en ik kan het nooit meer afschudden. Wat denk je dat er mis is met mij? Wat moet ik doen om mezelf te ontdoen van deze spirituele leegte? Hoe moeten we een zinvol leven leiden?

Hoogachtend,

Yubin

4 september 2018

Wat is de betekenis van het leven? Hoe kan je van de pijn en leegte afkomen om een betekenisvol leven te leiden?

Beste yubin,

Het gaat goed met mij, dank je. Toen ik je e-mail ontving, kon ik niet anders dan mijn eigen ervaringen uit het verleden herinneren. Vroeger was ik net als jij, gelovend dat ik gelukkig zou zijn als ik rijk was en als mensen mij bewonderden en naar me opkeken. Ik gaf daarom een ​​goede baan op en negeerde de pogingen van mijn familie om me te ontmoedigen, mezelf gooiend in de onvoorspelbare zee van zaken. Nadat ik hard had gewerkt en een tijd had gestreefd, begon mijn bedrijf winst te maken. Mijn bedrijf ging van kracht naar kracht en ik zou me elke dag haasten om zaken te doen, vleiend en kruiperig met de belangrijke mannen van de overheid, gebruikmakend van zowel open en heimelijke middelen om te wedijveren met mijn rivalen in de industrie totdat ik zowel mentaal als fysiek uitgeput was. Ik geloofde altijd dat, hoewel ik leed en me een beetje uitgeput voelde, ik gelukkig moest zijn als ik zowel roem als fortuin kreeg. Maar niet alleen was ik niet gelukkig, integendeel, ik voelde me steeds meer verloren en leeg en ik was helemaal zonder enige vreugde. Ik zou vaak mijn verdriet verdrinken in drank, maar wanneer ik nuchter werd, zou de leegte er nog steeds zijn. Ik vroeg veel mensen waar we voor leefden, maar de enige dingen die ze ooit als antwoord zeiden, waren dat we leefden om status en geld na te streven. Ik voelde me zo verloren; als ze gelijk hadden en we leefden om status en geld na te streven, waarom zou ik dan nog steeds zoveel pijn en leegte voelen ondanks alles te hebben gekregen wat ik ooit had gewild? Hoe meer ik erover nadacht, hoe meer ik voelde dat het leven zinloos was en ik begon zelfs te wensen dat ik dood was. Toen ik eindelijk Gods koninkrijks-evangelie accepteerde, vond ik in Gods woorden de oorzaak van mijn spirituele leegte, en ik begreep hoe we verondersteld worden te leven om een ​​waardevol en betekenisvol leven te leiden. Pas toen kon ik mijn pijn en leegte achterlaten.

Ik vond de oorzaak van mijn leegte

Ik las Gods woorden: “De wereld in het hart van de mens die geen plaats voor God heeft is donker, leeg en hopeloos. […] Want zonder het leiderschap van God maakt het niet uit hoezeer leiders en sociologen hun hersenen laten kraken om de menselijke beschaving te behouden: het baat niet. Niemand kan de leegte in een mensenhart vullen want niemand kan de plaats innemen van het leven, en geen enkele sociale theorie kan de mens bevrijden van de leegte waaraan hij lijdt. Wetenschap, kennis, vrijheid, democratie, vrije tijd, comfort; deze zijn maar een tijdelijke verademing. Zelfs met deze dingen zal de mens onvermijdelijk zondigen en over de ongerechtigheden van de samenleving klagen. Deze dingen kunnen niet de hunkeringen en verlangens van de mens beperken om onderzoek te doen, omdat de mens door God gemaakt is en de zinloze opofferingen en zoektochten van de mens alleen maar meer onrust kunnen voortbrengen. De mens zal in een constante staat van angst leven, hij zal niet weten hoe hij de toekomst van de mensheid tegemoet kan treden, of hoe hij de weg naar de toekomst aan zal kunnen. De mens zal zelfs angst gaan voelen voor wetenschap en kennis, en nog banger worden van de leegte in zijn binnenste. In deze wereld, ongeacht of je in een vrij land woont of in een land zonder mensenrechten, ben je compleet machteloos om aan het lot van de mensheid te ontsnappen. Of je nu regeert of geregeerd wordt, je kunt echt niet ontsnappen aan het verlangen om het lot, de raadselen en de bestemming van de mensheid te onderzoeken. Nog minder ben je in staat te ontsnappen aan het verwarrende gevoel van leegte. Dit soort fenomenen, die gewoon zijn voor de gehele mensheid, worden door sociologen sociale fenomenen genoemd, maar geen groot mens kan naar voren treden om die problemen op te lossen. De mens is tenslotte maar een mens. De plaats en het leven van God kunnen door geen enkel mens vervangen worden. De mensheid heeft niet alleen behoefte aan een rechtvaardige samenleving waarin iedereen goed gevoed, gelijk en vrij is, maar ook aan de redding van God en Zijn levensvoorzieningen aan hen. Alleen wanneer de mens de redding van God en Zijn levensvoorzieningen ontvangt kunnen de benodigdheden, de drang om te onderzoeken, en de spirituele leegte van de mens worden opgelost.

Gods woorden articuleerden volledig de oorzaak van waarom we in pijn en leegte leven. Wij mensen zijn door God geschapen en we werden oorspronkelijk verondersteld in God te geloven, acht te slaan op Zijn woorden en Hem te aanbidden. Maar omdat Satan ons verleidde en corrumpeerde, groeiden we gescheiden van God en begonnen we te leven volgens de verkeerde levens grondstellingen van Satan. We verloren de voorziening en de leiding van Gods woorden en we kwamen onder het domein van Satan, en daarom leven we in zulke leegte en pijn. We streven naar satanische grondstellingen van logica en ketterse denkfouten als “Geld is eerst”, “Zichzelf onderscheiden en eer brengen aan zijn voorouders,” “De mens moet er altijd naar streven beter te zijn dan zijn tijdgenoten,” en “Je eigen geluk moet je zien te winnen,” en om geld en status te verkrijgen en fysiek plezier te hebben, haasten we ons en werken we tot het bot, verspillen al onze energie, zozeer, dat we onze hersens oprekken en alles in het werk stellen om deze dingen te bereiken, en zelfs daarbij in het process onze eigen gezondheid verpesten. Hoewel we misschien de dingen winnen die we verlangen, en hoewel we misschien succesvol lijken voor anderen en genieten van fysiek comfort, is er in de diepste diepten van onze geest, altijd een onbeschrijflijk gevoel van leegte, tot het punt waar veel mensen uitroepen: “Het leven is niets anders dan lijden!” Ik heb ook veel ervaring in dit verband. Om meer geld te verdienen, bracht ik vele jaren door met ambtenaren en nodigde ik hen uit voor maaltijden en drankjes en feesten. Ik dronk zoveel dat ik maagbloedingen kreeg en omdat ik vaak pas in de vroege uren thuis kwam, begon mijn vrouw me te verdenken van een affaire, dus we ruzieden en ze dreigde te scheiden. Als het ging om mijn omgang met mijn rivalen in de industrie, wist ik heel goed dat sommigen van hen mijn zaken achter mijn rug stalen, gebruikmakend van onderhandse middelen, maar ik moest nog steeds glimlachen en meespelen en nadien nadenken over hoe ik mijn zaken terug kon krijgen. … En dus, binnen de gigantische smeltkroes die de samenleving is, werd ik meer en meer diep gecorrumpeerd door Satan, en werd ik sluw en bedrieglijk, egoïstisch en hebzuchtig, slecht en verdorven, zonder de minste schijn van een mens. Mensen dachten dat ik eervol en succesvol, beroemd en rijk was, maar niemand wist hoeveel ik vanbinnen leed. Het was alsof ik elke dag een masker droeg, waardoor ik mezelf dwong om een ​​blij gezicht op te zetten omwille van andere mensen, maar diep van binnen voelde ik altijd pijn en leegte, en ik had geen vrede of vreugde. Eindelijk begrijp ik nu dat, als we zonder de waarheid zijn, als we niet in staat zijn om alle verschillende grondstellingen van logica en ketterse denkfouten die van Satan komen te onderscheiden, en we blijven leven volgens deze dingen en besteden alles om roem na te streven, fortuin, status en fysieke gemakken, dan zullen we niet alleen falen om spirituele vervulling te vinden, maar zullen in plaats daarvan onder het domein van Satan komen en door Satan voor de gek worden gehouden en worden geschaad. Als we ons niet bewust zijn van de waarde en betekenis van het menselijk leven en we niet voor de Schepper komen om de waarheid te zoeken, dan blijven we gewoon stevig onder controle en gebonden door Satan, zonder de manier om ons te ontdoen van de leegte en pijn die we voelen in onze geest. Dit komt omdat alleen God de bron van ons leven is, en alleen de woorden van God kunnen het probleem van onze geestelijke leegte oplossen. Zonder de begeleiding en voorziening van Gods woorden en zonder God in ons hart, ongeacht hoeveel we kunnen worstelen door op ons eigen harde werk te vertrouwen en ongeacht hoe comfortabel ons fysieke leven is, we zullen nog steeds pijn voelen in de diepten van onze geest!

Het pad om onszelf van de leegte te ontdoen

[…] Want als iemand het lot niet begrijpt, als iemand Gods soevereiniteit niet begrijpt, als iemand moedwillig voor zich uit tast, aarzelend en wankelend door de mist, ziet hij dat de levensreis te moeilijk is, te hartverscheurend. Dus als mensen Gods soevereiniteit over het lot van de mens erkennen, kiezen de slimmen onder hen ervoor het te kennen en te accepteren, vaarwel te zeggen tegen de pijnlijke dagen toen ze eigenhandig een goed leven poogden op te bouwen, in plaats van te blijven vechten tegen het lot en hun zogenaamde levensdoelen op hun eigen manier na te streven. Als iemand geen God heeft, als hij Hem niet kan zien, als iemand Gods soevereiniteit niet duidelijk kan herkennen, dan is elke dag betekenisloos, waardeloos, ellendig. Waar iemand ook is, wat zijn werk ook is, zijn middelen van bestaan en het nastreven van zijn doelen brengen hem niets dan eindeloos hartzeer en uitzichtloos lijden, zo erg dat hij het niet verdragen kan om terug te kijken. Alleen als iemand de soevereiniteit van de Schepper accepteert, zich onderwerpt aan Zijn orkestraties en bepalingen en een waar mensenleven zoekt, zal iemand langzamerhand bevrijd worden van alle hartzeer en lijden en alle leegte van het leven van zich afschudden.

Uit Gods woorden, begon ik te begrijpen dat ons lot als menselijke wezens allemaal worden geregeerd en gerangschikt in de handen van God; God gaf ons onze adem in de hoop dat we in staat zouden zijn om Zijn woorden te horen, voor Hem te leven, Zijn soevereiniteit te aanvaarden en uiteindelijk God te kennen en Hem te gehoorzamen. En toch leefde ik volgens de drogredenen en grondstellingen van Satan en ging ik constant mee met mijn eigen gedachten in het bestrijden en betwisten van Gods soevereiniteit, en daarom leed ik veel pijn. Bovendien, omdat ik de soevereiniteit van God niet had erkend, ging ik mee met kwade trends om geld, roem en fortuin te verkrijgen, ik vocht met en streed tegen anderen, en ik werd steeds meer scheef en bedrieglijk. Ik verloor mijn geweten, mijn verstand, mijn waardigheid, mijn integriteit en Satan had me gecorrumpeerd en met me gespeeld tot ik in een staat van ondraaglijke pijn verkeerde. Pas toen zag ik dat het geld, de roem en het fortuin waar ik zoveel aan leed om te streven, eigenlijk hulpmiddelen waren die Satan gebruikte om ons voor de gek te houden, ons te schaden en ons te vervreemden van de zorg en bescherming van God. Het nastreven van deze dingen verhoogt alleen maar ons gevoel van leegte en pijn, en ons leven wordt verstoken van alle geluk. Tegelijkertijd vond ik in Gods woorden ook de juiste doelen om na te streven, en ik realiseerde me dat we alleen in vrede kunnen leven als we Gods redding aanvaarden, ons onderwerpen aan Gods orkestraties en regelingen en door het pad van vrees voor God en het mijden van het kwaad te volgen kunnen we op ons gemak, bevrijd en vrij leven. Neem bijvoorbeeld de ervaringen van Job in de Bijbel; hij betrad altijd het pad van vrees voor God en het mijden van het kwaad, en hij was een rechtvaardig man in de ogen van God. Toen Job grote rijkdom en bezit bezat, maakte hij geen gebruik van deze dingen om de bewondering en achting van anderen te genieten, en begeerde hij niet naar fysieke genoegens. In plaats daarvan vreesde hij dat zijn acties en gedrag God niet zouden bevallen, en daarom bezocht hij nooit de feesten van zijn kinderen en bracht hij vaak offers voor hen. Toen Satan hem probeerde te verleiden, toen hij al zijn bezittingen en zijn kinderen verloor, toen zijn hele lichaam uitbrak in pijnlijke zweren en hij geconfronteerd werd met zijn vrouw en vervolgens zijn vrienden, was hij nog steeds in staat de heilige naam van God te prijzen. Job gaf helemaal niets om wat mensen van hem dachten, laat staan ​​dat hij iets gaf wat hij tijdens de verleiding was kwijtgeraakt; in plaats daarvan concentreerde hij zich op het erkennen van en zich onderwerpen aan de soevereiniteit van God, en op hoe hij zijn geloof, eerbied en gehoorzaamheid aan God tijdens zijn beproevingen kon vergroten. Vanwege het nastreven van Job, stond hij uiteindelijk getuigenis af voor God en zorgde ervoor dat Satan zo volkomen beschaamd en verslagen werd dat hij Job nooit meer zou proberen te verleiden. Job hoorde de stem van God, hij was gelukkig genoeg om getuige te zijn van de aanblik van Jehova's rug en hij was dubbel gezegend door God. Het leven van Job heeft de meeste waarde voor ons, en het is het waard om te emuleren.

Pas toen ik me tot God wendde, vond ik echt geluk

Pas toen ik me tot God wendde, vond ik echt geluk

Naarmate ik meer bijeenkomsten bijwoonde en meer van Gods woorden las, begon ik geleidelijk enkele waarheden te begrijpen. Ik begon te leren zakelijke zaken aan God te wijden en naar God op te kijken, ik leerde me te onderwerpen aan Gods soevereiniteit en regelingen, en ik stopte met wedijveren met en strijden tegen mijn rivalen in de industrie. In mijn vrije tijd, als ik niet op normale kantooruren werkte, nam ik actief deel aan het kerkelijk leven, woonde bijeenkomsten bij en las ik Gods woorden, en ik vervulde mijn plicht in de kerk – mijn geest voelde zich verrijkt. Ik zag dat de broeders en zusters in de kerk allemaal eerlijke mensen waren in overeenstemming met Gods vereisten, dat ze allemaal puur en open waren, en dat er geen plannen waren om elkaar te beramen of achterbaks gedoe; Ik voelde me zo blij om bij hen te zijn. Later, ongeacht de moeilijkheid of kwestie die ik tegenkwam, kon ik er open voor staan ​​met mijn broeders en zusters en zoeken en communicatie met hen hebben, en zij hielpen me altijd de manier te vinden om het op te lossen binnen de bladzijden van Gods woorden. Ze hadden ook communicatie met mij over hun eigen ervaringen en begrip. Naar hen luisterend, vervulde mijn hart zich met licht en de neerslachtigheid, leegte en pijn die ik in mijn hart had gevoeld, verdwenen geleidelijk. Mijn geest begon zich echt vredig en op gemak te voelen en ik voelde dat leven op deze manier echt geluk was! Ik begon dat echt te waarderen, alleen door de Schepper te aanbidden, door alle waarheden in Gods woorden te begrijpen, door onze verkeerde kijk op het leven en onze verkeerde waarden te verhelpen, en door niet langer te leven met het gif van Satan, maar in plaats daarvan me te onderwerpen aan Gods soevereiniteit, door Gods woorden te beoefenen en voor Hem te leven, kunnen de diepste diepten van onze harten worden gevuld met licht en met gevoelens van veiligheid en plezier, en alleen dan kunnen onze hele wezens worden bevrijd. Dit is de enige manier van leven die zowel betekenis als waarde heeft! Net zoals Gods woord zegt: “De betekenis van deze zin is dat wat van God komt, wat Hij heeft en is en Zijn alles, groter zijn dan wat dan ook, inclusief het ding of de persoon waarvan je ooit geloofde dat je hem of haar het meest koesterde. Dat wil zeggen, als een persoon geen woorden uit de mond van God ontvangt of Zijn wil niet begrijpt, hij geen vrede zal verkrijgen. […] Alles wat God doet is waarheid en leven. De waarheid voor de mensheid is iets dat niet kan ontbreken in hun leven, iets waar ze nooit zonder kunnen, je zou kunnen zeggen dat het het grootste ding is. Hoewel je er niet naar kunt kijken of het kunt aanraken, kun je haar belangrijkheid voor jou niet negeren, ze is het enige dat je hart vrede kan schenken.

Yubin, dat dekt mijn ervaringen in dit opzicht, en ik hoop dat ook u in Gods woorden de juiste richting zult kunnen vinden om na te streven, en dat u al uw leegte en pijn kunt achterlaten. Als je nog meer problemen hebt, kun je me altijd een e-mail sturen, en we zullen op God vertrouwen om ze op te lossen – de waarheden die God tot uitdrukking heeft gebracht, kunnen elk probleem oplossen dat we hebben. Tot slot wil ik nog een passage van Gods woorden met u delen: “De mensheid is afgedwaald van de voorziening voor het leven door de Almachtige, is zich niet bewust van het doel van het bestaan, maar is desalniettemin bang voor de dood. De mensen zijn zonder hulp of steun […]. Je leeft op deze manier, zonder hoop, zoals anderen, zonder doel. Alleen de legendarische Heilige zal de mensen redden die, weeklagend in hun lijden, wanhopig verlangen naar Zijn komst. Tot dusver is dergelijk geloof niet verwezenlijkt in hen die bewustzijn ontberen. Toch verlangen de mensen er nog steeds zo naar. De Almachtige is barmhartig voor deze mensen die erg geleden hebben; Hij is deze mensen die bewustzijn ontberen tegelijkertijd zat, daar Hij te lang op antwoord van de mensheid heeft moeten wachten. Hij wil graag zoeken, je hart en je geest zoeken, om je water en voedsel te brengen en je op te wekken, opdat je niet langer zult dorsten en hongeren. Als je vermoeid bent en als je iets begint te voelen van de troosteloze verlatenheid van deze wereld, wees dan niet verloren, huil dan niet. Almachtige God, de Wachter, zal je komst op elk moment omarmen. Hij houdt aan je zijde de wacht, Hij wacht tot je omkeert en terugkeert. Hij wacht op de dag dat je plotseling je geheugen terugkrijgt: wanneer je beseft dat je van God kwam, dat je op een of ander moment je richting kwijtraakte, en op een of ander moment je bewustzijn op de weg verloor, en op een of ander moment een ‘vader’ verkreeg; wanneer je bovendien beseft dat de Almachtige altijd de wacht heeft gehouden en daar heel, heel lang gewacht heeft op je terugkeer.

Moge God je zegenen zodat je in Zijn woorden de nauwgezette inspanningen kunt begrijpen die Hij doorstaat om de mensheid te redden, en zodat je je zo snel mogelijk tot God kunt keren! God zij dank!

Hoogachtend,

Zheng Hao

5 september 2018

Lees meer:

Met God, is mijn leven niet meer leeg

Enkel door God te vinden kunnen we een gelukkig leven leiden

Laat een antwoord achter