Online preken

Menu

Bijbelse profetieën over de oorlog van Armageddon

wat is de oorlog van armageddon, Bijbelse profetieën over de oorlog van Armageddon, armageddon bijbel, armageddon oorlog

Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad.

(Zacharia 14:2)

Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U!

(Zacharia 14:5)

En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. … En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd.

(Openbaring 16:13-14,16)

En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger.

(Openbaring 19:19)

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Laat een antwoord achter