Online preken

Menu

Gods bescherming

Gebed voor een ziek kind: Het is Gods bescherming die hem voor gevaar behoedt
Gebed voor een ziek kind: Het is Gods bescherming die hem voor gevaar behoedt
Gods woorden gidsen haar en ze leert te gehoorzamen
Een christelijk getuigenis: hoe te bidden voor een zoon die aan kanker lijdt
Gebed voor genezing
Gebed voor genezing: Vertrouw op God om de kanker te overwinnen
Terugkeer naar het leven: Het getuigenis van een zesjarig meisje dat weer tot leven komt
Terugkeer naar het leven: Het getuigenis van een zesjarig meisje dat weer tot leven komt

Geloofsgetuigenis

Christelijk dagboek: Hoe mijn werkrelatie is gevestigd
Christelijk dagboek: Hoe mijn werkrelatie is gevestigd
Wat is de betekenis van het leven? Hoe kan je van de pijn en leegte afkomen om een betekenisvol leven te leiden?
Wat is de betekenis van het leven? Hoe kan je van de pijn en leegte afkomen om een betekenisvol leven te leiden?
Getuigenis van een christen_zijn eerlijkheid wint het vertrouwen van zijn baas
Getuigenis van een christen: zijn eerlijkheid wint het vertrouwen van zijn baas
Ontsnappen aan de geestelijke leegte, vind ik richting in het leven
Ontsnappen aan de geestelijke leegte, vind ik richting in het leven

Door een preek werd ik naar het verwelkomen van de komst van de Heer op de “wolk” geleidt

Noot van de  redacteur: In deze laatste dagen, wachten en verlangen alle vrome christenen stilletjes op de terugkeer van de Heer Jezus. Velen van hen refereren zich aan de Bijbelse tekst; “Galileeërs,...

Meer lezen

Getuigenissen van de terugkeer tot God

Kunnen christenen het hemelse koninkrijk binnengaan nadat ze gered zijn?
Hoe volledig gered te zijn om Gods koninkrijk binnen te gaan
Wat is echte redding?
Naar wie verwijzen de degenen die tot Gods uitverkorenen behoren?
Johannes 3:3 – Wat is wedergeboorte?
Nu ik de waarheid begrijp over het onderscheiden van de ware Christus en valse Christussen, ben ik niet langer blindelings afwerend

Geestelijke strijd

Pas op voor de zuurdesem van de farizeeën op het pad naar het hemelse koninkrijk
In Marcus 8:15 waarschuwde de Heer Jezus Zijn discipelen om op hun hoede te zijn voor het zuurdesem van de farizeeër en niet door hen te worden misleid. Dus, hoe moeten we in de laatste dagen oppassen...
Nu ik Satans bedrieglijke plannen doorzie, laat ik niet langer verstek gaan bij bijeenkomsten
Noot van de redacteur: Bijeenkomsten bieden de beste gelegenheid om dichter bij God te komen en de waarheid te verkrijgen. Toch worden we als christenen vaak in verwarring gebracht door de mensen, geb...
De zaak Zhaoyuan van 28 mei leidt tot een familiecrisis-1
De zaak Zhaoyuan van 28 mei leidt tot een familiecrisis
Ik ben een gewone plattelandsvrouw. De zware last van mijn huishoudelijke taken drukte eerst zo zeer op me dat ik nauwelijks op adem kon komen. Als gevolg daarvan werd ik echt kortaangeboden en zaten ...
Ontsnapping uit de geruchtenvalstrik
Ik was legerofficier toen een Koreaanse voorganger me op een dag in 1999 het evangelie van de Heer Jezus predikte. Vanwege mijn oprechte streven stond ik al snel in het middelpunt van de opleiding van...

Christenen worden gevolgd

Vervolging van het geloof: God leidde haar door een 6 dagen durende ondervraging en 23 dagen durende opsluiting
Vervolging van het geloof: God leidde haar door een 6 dagen durende ondervraging en 23 dagen durende opsluiting
Dag na dag in een gevangenis van de CCP
De rijkdommen van het leven