Online preken

Menu

8 bijbelverzen over vergeving – je helpen anderen te vergeven

Als we in het leven conflicten met anderen hebben, hoe moeten we anderen dan vergeven om in harmonie met hen om te gaan? De volgende 8 bijbelverzen over vergeving en relevante artikelen zullen je helpen de weg te vinden om te praktiseren. Lees verder.

Vergeving in de Bijbel, Bijbelverzen over vergeving

Bijbelverzen ter referentie:

Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.

Mattheüs 6:14-15 (©️HSV)

Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.

Kolossenzen 3:13 (©️HSV)

En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft.

Markus 11:25 (©️HSV)

Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden.

Lukas 6:37 (©️HSV)

Wees op uw hoede. Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem.

Lukas 17:3 (©️HSV)

En als hij zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal per dag naar u terugkomt en zegt: Ik heb berouw, dan zult u hem vergeven.

Lukas 17:4 (©️HSV)

Zo zal ook Mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft.

Mattheüs 18:35 (©️HSV)

[...] maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.

Efeze 4:32 (©️HSV)

Relevante woorden van God:

God heft de behoeftigen op uit het stof; wie nederig is moet worden verheven. Ik zal mijn wijsheid in al haar vormen inzetten om de universele kerk te besturen, alle landen en alle volkeren te leiden, zodat zij allemaal in mij zijn en zodat jullie in de kerk je allemaal aan mij kunnen onderwerpen. Zij die eerder niet gehoorzaam waren, moeten nu gehoorzaam zijn tegenover mij, zich aan elkaar onderwerpen, elkaar verdragen; jullie leven moet onderling verbonden zijn en jullie moeten elkaar liefhebben, waarbij ieder op elkaars sterke punten steunt om de eigen zwaktes te compenseren, en in samenwerking dienen. Op deze manier zal de kerk worden opgebouwd en zal Satan geen gelegenheid hebben om te profiteren. Alleen dan zal mijn managementplan niet mislukt zijn. Laat mij jullie aan nog iets herinneren. Sta niet toe dat er misverstanden in je ontstaan omdat die-en-die persoon op een bepaalde manier in elkaar zit of op een bepaalde manier handelt, waardoor je geestelijke toestand ontaardt. Zoals ik het zie, is dat ongepast en iets waardeloos. Is Degene in wie je gelooft niet God? Het is niet een of andere persoon. De functies verschillen. Er is één lichaam. Ieder doet zijn plicht, ieder op zijn eigen plek. Ieder handelt naar beste kunnen – voor elke vonk is er één lichtflits – en streeft naar volwassenheid in het leven. Op die manier zal ik tevreden worden gesteld.

uit: Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Uitspraken van Christus aan het begin, Hoofdstuk 21

Laat een antwoord achter