Online preken

Menu

15 bijbelverzen over woede – je leren hoe boosheid onder controle te krijgen

In het dagelijks leven worden we vaak boos vanwege vervelende dingen. Zo doen we de mensen om ons heen pijn en ondertussen voelen we verdriet en wroeging. De volgende 15 geselecteerde bijbelverzen over het kalmeren van woede zullen ons helpen onze emoties onder controle te houden, zodat we kunnen voorkomen dat we ons geduld verliezen.

15 bijbelverzen over woede – je leren hoe boosheid onder controle te krijgen

In feite weten we meestal dat boos zijn niet naar Gods hart is. Maar voor onze eigen belangen kunnen we ondanks onszelf altijd ons geduld verliezen. Als we op het punt staan over te koken, denk dan meer na over waarom we boos worden en wat de gevolgen zijn van boosheid, wat ons effectief kan helpen ons humeur te beheersen en het aantal keren dat we boos worden te verminderen. We moeten ook altijd tot God bidden en Zijn hulp en leiding zoeken voor deze kwestie. Zo zullen we gaandeweg gaan veranderen.

Beste broeders en zusters, als je enige ervaring hebt met het beheersen van je humeur, of als je verwarring hebt, klik dan gerust op de knop rechtsonder om contact met ons op te nemen. Mogen we elkaar helpen en steunen in de liefde van Christus en samen vooruitgang boeken.

Bijbelverzen ter referentie:

Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, en geef de duivel geen plaats.

Efeze 4:26-27 (©️HSV)

Wie snel toornig wordt, begaat dwaasheid, en een man vol listige plannen zal gehaat worden.

Spreuken 14:17 (©️HSV)

Laat uw woede bedaren en laat uw grimmigheid varen; he ontsteek niet in woede – het brengt slechts kwaad.

Psalm 37:8 (©️HSV)

Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg.

Jakobus 1:19-20 (©️HSV)

Wees niet te snel geërgerd in uw geest, want ergernis rust in de boezem van dwazen.

Prediker 7:9 (©️HSV)

Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond.

Kolossenzen 3:8 (©️HSV)

Een driftig man veroorzaakt ruzie, maar een geduldige stilt onenigheid.

Spreuken 15:18 (©️HSV)

Een dwaas laat heel zijn geest de vrije loop, maar een wijze houdt die in toom.

Spreuken 29:11 (©️HSV)

Het verstand van een mens doet hem zijn toorn uitstellen, het is zijn sieraad aan een overtreding voorbij te gaan.

Spreuken 19:11 (©️HSV)

Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt: Raka! zal schuldig bevonden worden door de Raad; maar al wie zegt: Dwaas! die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur.

Mattheüs 5:22 (©️HSV)

[...] zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.

1 Korinthe 13:7 (©️HSV)

Een zacht antwoord keert woede af, maar een krenkend woord wekt toorn op.

Spreuken 15:1 (©️HSV)

Wie geduldig is geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is stapelt dwaasheid op dwaasheid.

Spreuken 14:29, (©️NBV)

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

1 Korintiërs 13:4-7, (©️NBV)

Een driftkop maakt snel ruzie, een heethoofd gaat vaak over de schreef.

Spreuken 29:22, (©️NBV)

Relevante woorden van God:

Als een man eenmaal een bepaalde status heeft, zal hij het vaak moeilijk vinden om zijn gemoedstoestand te beheersen, en dus zal hij met genoegen gelegenheden te baat nemen om zijn ontevredenheid en emoties te uiten; hij zal vaak zonder reden ontsteken in woede, om blijk te geven van zijn mogelijkheden en anderen te laten weten dat zijn status en identiteit anders zijn dan die van gewone mensen. Natuurlijk verliezen ook verdorven mensen zonder enige status regelmatig hun zelfbeheersing. Hun woede wordt vaak veroorzaakt door schade aan hun privébelangen. Om hun eigen status en waardigheid te beschermen, zullen ze vaak hun emoties uiten en hun arrogante aard onthullen. De mens zal in woede ontsteken en uiting geven aan zijn emoties om het bestaan van zonde te rechtvaardigen en te verdedigen, en deze daden zijn de manieren waarop de mens zijn ontevredenheid uitdrukt; die zijn vol onzuiverheden, vol plannen en intriges, vol verdorvenheid en het kwaad van de mens, en bovenal spreken de wilde ambities en verlangens van de mens er volop uit. Wanneer het recht botst met kwaadaardigheid, zal de woede van de mens niet oplaaien om het bestaan van rechtvaardigheid te rechtvaardigen en verdedigen; wanneer daarentegen de krachten van rechtvaardigheid worden bedreigd, vervolgd en aangevallen, is de houding van de mens er een van negeren, ontwijken of terugdeinzen. Echter, wanneer de mens tegenover de krachten van het kwaad staat, is de houding van de mens er een van zich schikken en hielenlikken. Daarom is het lucht geven aan de emoties van de mens een ontsnapping van kwade krachten, een uitdrukking van het ongebreidelde en onhoudbare slechte gedrag van de zinnelijke mens.

uit: Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke II

Ongeacht of men boos wordt voor iemands aanzicht of achter zijn rug, iedereen heeft een andere intentie en een ander doel. Misschien bouwt men zijn prestige op, of misschien verdedigt men zijn eigen belangen, houdt men zijn imago in stand of wil men zijn gezicht niet verliezen. Sommigen zijn terughoudend in hun woede, terwijl anderen roekelozer zijn en in woede ontsteken wanneer ze er zin in hebben zonder de minste terughoudendheid. Kortom, de woede van de mens komt voort uit zijn verdorven gezindheid. Wat het doel ook is, het is van het vlees en van de natuur; het heeft niets te maken met rechtvaardigheid of onrecht omdat niets in de aard en het wezen van de mens overeenkomt met de waarheid.

uit: Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke II

Relevante artikelen:

Laat een antwoord achter