Online preken

Menu

Redding en volledige redding

Hoe ontvang je eeuwige verlossing?

Spreek over “verlossing” en de meeste mensen denken dat geloven in de Heer de mens verlossing geeft en dat het betekent, dat wij voor altijd in Gods zaligheid mogen zijn; omdat in Romeinen 10:10 staat...

Zullen wij die onze zonden aan de Heer belijden, gekwalificeerd zijn om het hemelse koninkrijk binnen te gaan?

Het kruis was een martelwerktuig dat in de oudheid werd gebruikt voor de doodstraf. Nadat de Heer Jezus, die vrij was van de zonde, Zichzelf had geofferd als een zondoffer en was gekruisigd voor de ...

Wat is ware redding?

Klik op en lees om te leren wat gered is en wat het bereiken van volledige redding is....

Eens gered, altijd gered?

Is dat echt waar dat "eens gered, altijd gered"? Het is een serieuze vraag en heeft te maken met of we het koninkrijk kunnen binnengaan....

Hoe volledig gered te zijn om Gods koninkrijk binnen te gaan

Ik geloof dat alle volgelingen van God verlossing willen bereiken en Gods koninkrijk betreden zodat ze van de zegeningen van het hemelse koninkrijk kunnen genieten. Maar hoe kunnen we dat eigenlijk do...

Kunnen zij die gered zijn door geloof Gods koninkrijk binnengaan

Sommige christenen geloven dat zolang ze de redding van de Heer Jezus aan het kruis aanvaarden, ze de Heer verbaal erkennen en in hun hart in Hem geloven, ze gered zijn en ze het hemelse koninkrijk ...

Het verschil tussen gered worden en volledige verlossing verkrijgen

Wanneer we het hebben over het verschil tussen gered worden en volledige verlossing bereiken, zijn er wellicht broeders en zusters die zullen zeggen: “Is er wel een verschil tussen gered worden en vol...

Wat is echte redding?

Hallo zuster Wang Qiao: Zoals bekend is bij ons gelovigen, heeft de Heer Jezus een fase in het werk van het redden van de mensheid uitgevoerd. De predikanten en ouderlingen prediken vaak dat we ger...

Kunnen christenen het hemelse koninkrijk binnengaan nadat ze gered zijn?

Vraag: In de Bijbel staat: “Als uw ​hart​ gelooft, zult u ​rechtvaardig​ worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered” (Romeinen 10:10). We zijn al gered door ons geloof in Jezus. En wie...

Naar wie verwijzen de degenen die tot Gods uitverkorenen behoren?

Vraag: In de Bijbel staat: “Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen?”(Romeinen 8:33-34). Dit bewijst dat de kruisiging van Heer Jezus aan het kruis ons...

Is ‘geloof in Jezus Christus’ en ‘geloof in Christus’ echt één en hetzelfde ding?

Vraag: Er staat geschreven: “Dus wie in ​Christus​ ​Jezus​ zijn, worden niet meer veroordeeld”(Romeinen 8:1). Omdat we in Jezus Christus geloven, worden we gegarandeerd niet meer veroordeeld en kunnen...