Online preken

Menu

Bijbel en God

Wij geloven dat alle woorden en al het werk van God in de Bijbel zijn vastgelegd, en dat er geen woorden en werk van God bestaan buiten die in de Bijbel. Kan dat een verkeerd denkbeeld zijn?

Bijbelverzen ter referentie: “Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven mo...

Christelijke reflectie: Bestaan Gods woorden en werk buiten de Bijbel?

Het boek Openbaring voorspelt: “Ik kom snel” (Openbaring 3:11). De afgelopen jaren werden alle profetieën die de terugkeer van de Heer voorspellen in wezen vervuld, en veel mensen denken dat de Heer m...

Hoe moet iemand de Bijbel benaderen in overeenstemming met Gods wil?

Bijbelverzen ter referentie: “Onderzoek de Schriften, want jullie denken daarin eeuwig leven te hebben, en ze getuigen ook van mij. En toch willen jullie niet tot mij komen om het leven te verkrijgen...

Zijn alle bijbelse woorden Gods uitspraken?

Veel mensen geloven dat alle woorden in de Bijbel de woorden van God zijn. Is het een feit? Dit artikel zal u de waarheid van de Bijbel vertellen....

Vragen over de Bijbel: Is er geen woord van God buiten de Bijbel?

Deze vraag & antwoord zal je vertellen of er woorden van God buiten de Bijbel zijn. Focussen op deze vraag is erg belangrijk voor het verwelkomen van de terugkeer van de Heer....

Hoe kunnen we de weg naar eeuwig leven vinden?

Wat is de weg van het eeuwige leven? Hoe kunnen we de weg van het eeuwige leven verkrijgen? Deze lezing van 3 minuten zal u de antwoorden geven. Op een avond greep broeder Gao haastig de Bijbel en ...

Zijn alle woorden in de Bijbel geïnspireerd door God?

Hallo, broeders en zusters van Spiritual Q&A: Ik ben de laatste tijd verward over iets, en ik wil graag om jullie hulp verzoeken. Ik geloof al tientallen jaren in de Heer en ik heb altijd gedac...