Online preken

Menu

Geestelijke groei

Wat moeten we doen als we vanwege druk werk geen tijd hebben voor bijeenkomsten?

Beste broeders en zusters, Ik ben een nieuwe gelovige die zojuist Gods werk heeft aanvaard. Hoewel ik weet dat het nodig is om bijeenkomsten bij te wonen en Gods woorden als christen te lezen en ik o...

Wat is zonde volgens de Bijbel en hoe kom je er vanaf?

De Heer Jezus heeft gezegd: “Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een ​slaaf​ van de ​zonde. Nu blijft een ​slaaf​ niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig” (Johanne...

Ben je je bewust van de grootste afwijking bij het onderzoeken van de ware weg?

Ik heb af en toe gesprekken gehoord die ongeveer als volgt gaan: A: “De Kerk van Almachtige God getuigt dat de Heer Jezus is teruggekeerd, dat Hij Almachtige God is en dat Almachtige God waarheden ...

Rampen komen op ons af – Wat is Gods bedoeling?

In de afgelopen tijd zijn de rampen zoals aardbevingen, overstromingen, sprinkhanenzwermen, natuurbranden, epidemieën en hongersnoden zich blijven verspreiden en de reikwijdte van deze verspreiding is...

Wat is berouw volgens de Bijbel? Hoe kun je oprecht berouw tonen aan God?

In de afgelopen jaren, zijn er meer en meer rampen over de aarde heen gekomen; denk maar eens aan de aardbevingen, plagen, bosbranden, overstromingen en ga zo maar door. Veel mensen hebben zich gereal...

De grote rampen zijn neergdaald, heb je waar berouw?

In 2020 werd de aarde overspoeld door het Covid-19-virus, en de wereld raakte in paniek. Ook schokkend waren de reusachtige aantallen sprinkhanen die over Afrika uitzwermden. Door de komst van plagen ...

Eindelijk realiseerde ik mij dat het kerkelijke leven erg belangrijk is voor gelovigen.

Noot van de redactie: veel broeders en zusters die net in God hebben geloofd, komen niet op tijd bij de bijeenkomsten en ontzien zichzelf vaak met het excuus dat ze bezig zijn met werk en geen tijd he...

Waar moeten we beginnen om onze relatie met God te verbeteren?

Relevante woorden van God: “Mensen geloven in God, houden van God en behagen God door de Geest van God met hun hart te raken. Zo verkrijgen ze Zijn goedkeuring. Als ze zich in hun hart met Gods w...

Hoe heerst God over en bestuurt Hij de hele universum-wereld?

Relevante woorden van God: “Hoeveel schepselen leven er en planten zich voort in de uitgestrektheid van het universum, steeds opnieuw volgens de wet van het leven, volgens één constante regel. Wie ...

Hoe kun je een normale relatie met God opbouwen ondanks een hectische werkweek?

Hallo broeders en zusters van Spirituele vragen en antwoorden, Ik ben een nieuwe gelovige die recentelijk Gods werk heeft aanvaard. Ik weet dat je als christen kerkelijke bijeenkomsten moet bijwone...

Hoe een goede relatie met God op te bouwen

God zegt: “is het opbouwen van een goede relatie met God een topprioriteit voor iedereen die in God gelooft; iedereen zou het als de belangrijkste taak en als belangrijkste levensgebeurtenis moeten be...

Het verhaal van de antilopenkudde die van een klif is gesprongen doet me denken aan ...

Op een dag las ik een artikel dat beschreef hoe een kudde antilopen de dood vonden nadat ze van een klif sprongen. Volgens het verhaal had de kuddeleider door een oogziekte niet opgemerkt dat zich ach...

Grijp deze 4 beginselen van de praktijk en ontsnap aan het lijden van ziekten

Hoe moet een christen beoefenen om zich aan Gods wil te conformeren wanneer ziekte optreedt? 4 principes helpen je er doorheen te komen....

Hoe je de hoofdoorzaak van de troosteloosheid van de kerk kunt achterhalen

Gedurende de laatste paar jaar heeft Lin Ke zo vaak gevast en gebeden dat ze de tel is kwijtgeraakt. Ze deed dit om de kerk te verjongen en zowel haar eigen, als het geloof van haar broeders en zuster...

Waarom zijn er zoveel denominaties in het christendom?

Alle christenen lezen de Bijbel en de woorden van de Heer. Dus waarom zijn ze dan in zoveel denominaties verscheurd? In dit artikel wordt de oorzaak van dit probleem besproken en worden tips gegeven o...