Online preken

Menu

Bijbelse profetieën over valse profeten en valse christussen

Bijbelse profetieën over valse profeten en valse christussen

Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.

(Mattheüs 24:5)

En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden.

(Mattheüs 24:11)

Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?

(Mattheüs 24:3)

Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.

(Mattheüs 24:23-24)

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Laat een antwoord achter