Online preken

Menu

Bijbelse overdenkingen

Hoe Gods bescherming te verkrijgen bij grote rampen

Onlangs is de pandemie in veel landen weer opgelaaid. De situatie is bijzonder ernstig in India: het land heeft de hoogste eendaagse telling van nieuwe Covid-19-gevallen waar ook ter wereld, en het do...

De dagen van Noach in Lucas 17:26 zijn gekomen: Hoe zal de Zoon des mensen verschijnen en werken?

De dagen van Noach zijn verschenen: wat voorspelt dat? Wanneer we het over de mensheid in de tijd van Noach hebben, weet iedereen dat moord en brandstichting, roven en stelen, en overspel een twe...

Wie zijn de 144.000 overwinnaars in Openbaring 14 en hoe staan zij op?

Wie bekend is met de Bijbel weet dat het boek Openbaring profeteert dat er in de laatste dagen 144.000 overwinnaars op zullen staan. Deze overwinnaars zullen Gods bescherming genieten tijdens de grote...

Waar is de Philadelphia kerk in de Bijbel en hoe deze te vinden?

Zoals we allemaal weten, is de kerk van Philadelphia die is geprofeteerd in het boek Openbaring een kerk die vóór de grote rampen wordt opgenomen. Tegenwoordig zijn er overal rampen, en alleen door de...

Dagelijkse lezing: Hoe kunnen we het bruiloftsmaal van het Lam bijwonen

In Openbaring 19:7-9 staat: “‘Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend ​linn...

Wat betekent het om onderscheid te maken tussen mensen? Wat betekent het om mensen te beoordelen?

Hallo broeders en zusters Online Bijbelstudie, Ik kwam gisteren een mede-kerklid tegen. Ze sprak met me over veel mysteries in de Bijbel die ik nog niet eerder had geweten en ik heb zoveel opgedaan...

Zalig zijn de armen van geest – hoe kunnen we de armen zijn van geest?

In een van mijn dagelijkse devoties las ik dat de Heer Jezus heeft gezegd: “Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen” (Matteüs 5:3). Ik legde de Bijbel neer en begon d...

Amos 8:11 vermeld verlaten kerken in de laatste dagen: wat inspireert God ons?

Een vlaag herfst wind blies er doorheen en veegde de gevallen bladeren in de tuin op. Zittend bij het raam, fronste ik en dacht ik na over deze verzen, “Zie, de dagen komen […] dat ik voor een honger ...

Welke inspiratie geeft het verhaal van koning David ons?

Koning David was door God gezalfd. Later liet hij Uriah vermoorden en nam Uriah's vrouw Bathsheba. Dus waarom loofde God later David als een man naar Zijn eigen hart?...

Inspiratie uit het gesprek tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw in de Bijbel

Vermoedelijk zijn velen van ons gelovigen bekend met het verhaal van de Samaritaanse vrouw, dat in de Bijbel is opgetekend. Toen ze water putte, ontmoette ze de Heer Jezus, die haar om wat te drinken ...

De betekenis van de passage in Openbaring over het niet toevoegen van dingen

Noot van de redactie: een goede vriend van de Christen Xu Min stuurt haar een boek – ze voelt zich spiritueel bevrijd na het te hebben gelezen, en het lijkt haar een boek van Gods uiting. Haar dominee...

Beproevingen – een ander soort zegening van God

Beproevingen zijn ons christenen niet vreemd. De Bijbel zegt: “Dat deel zal ik louteren in het vuur: ik zal hen smelten als zilver en zuiveren als goud. Zij zullen mijn naam aanroepen en ik zal antwoo...

Een Facebook-Bijbelstudie: weet u wat is het om de wil van de hemelse Vader te doen?

Na het ontbijt zette Yeqi haar computer aan en logde in op Facebook. Ze zocht het account van haar vriendin Lina op en vroeg, haar vingers dansend over het toetsenbord: “Ben je online? Ik wil iets met...

Waar is het koninkrijk van God?

Veel christenen geloven dat het koninkrijk der hemelen in de hemel is, maar het Gebed van de Heer zegt: “Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel” (Matteüs 6:10). ...

Waarom, na de opstanding van de Heer Jezus, verscheen Hij 40 dagen aan de mens?

In de Bijbel staat geschreven: “Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede​ zij met jullie.’ Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestver...

Pasen 2019-De betekenis van de opstanding van de Heer Jezus voor u openbaren

Wat is Pasen? De oorsprong van Pasen Met Pasen, of Opstandingzondag, zoals het ook wel wordt genoemd, wordt de opstanding van de Heer Jezus gevierd, die plaatsvond drie dagen nadat Hij aan het krui...

Waarnaar verwijst “een ander Evangelie”?

Jarenlang hadden de voorgangers en ouderlingen gezegd dat ze waakzaam moesten zijn en moesten wachten op de terugkeer van de Heer. Vanaf het jaar 2000 tot nu hebben ze achttien jaar gewacht, maar nog ...

Wat is de sleutel tot het bijwonen van het bruiloft van het Lam?

Elke ware gelovige in de Heer hoopt de bruiloft van het Lam bij te wonen. Dus wat is de sleutel voor de wijze maagden om het feest bij te wonen? Lees dit artikel voor meer informatie....