Online preken

Menu

Bijbeltekst van de dag

1 Kronieken 4:10 uitleg – Hoe te bidden zodat het verhoord wordt door God

Jabes bad tot de God van Israël: ‘Zegen mij: maak mijn grondgebied groot en bescherm me tegen het kwaad, zodat ik geen pijn hoef te lijden.’ God gaf hem wat hij gevraagd had.

Bekijk meer

Psalm 46:1 uitleg – God is onze toevlucht en kracht

God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.

Bekijk meer

Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft – Marcus 10:27

Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.’

Bekijk meer

Uitleg van 1 Petrus 2:24: Onbaatzuchtige liefde aan het kruis

Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.

Bekijk meer

Studie over Psalm 16:11: Hoe de weg van het leven te verkrijgen

U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

Bekijk meer

Studie over Filippenzen 4:13: Hoe te vertrouwen op God om Zijn hulp te krijgen

Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.

Bekijk meer

Psalm 91:7 uitleg: hoe ervoor te zorgen dat er geen ramp je overkomt

Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij u zal het onheil niet komen.

Bekijk meer

Psalm 23:1 – Jehova is mijn Herder

De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.

Bekijk meer

Bijbeltekst van de dag – Jesaja 26:3

Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.

Bekijk meer

Bijbeltekst van de dag - Kolossenzen 3:13 - Verdraag elkaar

Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.

Bekijk meer

Bijbeltekst van de dag – Het ware licht verlicht iedereen

Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht.

Bekijk meer

Bijbeltekst van de dag – Degenen die worden vervolgd omwille van gerechtigheid zijn gezegend

Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God, de Heere, in uw hart;

Bekijk meer