Online preken

Menu

Bijbeltekst van de dag

Psalm 91:7 uitleg: hoe ervoor te zorgen dat er geen ramp je overkomt

Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij u zal het onheil niet komen.

Bekijk meer

Psalm 23:1 – Jehova is mijn Herder

De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.

Bekijk meer

Bijbeltekst van de dag – Jesaja 26:3

Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.

Bekijk meer

Bijbeltekst van de dag - Kolossenzen 3:13 - Verdraag elkaar

Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.

Bekijk meer

Bijbeltekst van de dag – Het ware licht verlicht iedereen

Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht.

Bekijk meer

Bijbeltekst van de dag – Degenen die worden vervolgd omwille van gerechtigheid zijn gezegend

Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God, de Heere, in uw hart;

Bekijk meer

Bijbeltekst van de dag – God houdt van rechtvaardige mensen

Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.

Bekijk meer

Bijbeltekst van de dag – Exodus 23:1

U mag geen vals gerucht verspreiden, en u mag een schuldige niet uw hand reiken door een misdadige getuige te zijn.

Bekijk meer

Bijbeltekst van de dag – Spreuken 13:6

Gerechtigheid behoedt wie oprecht van weg is, maar goddeloosheid stort een zondaar in het verderf.

Bekijk meer

Psalm 46:1 uitleg – God is onze toevlucht en kracht

God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.

Bekijk meer

Prediker uitleg 1:14: Zoek naar de betekenis van het leven en kom af van de leegte van het leven

Ik heb alle werkzaamheden gezien die er onder de zon plaatsvinden, en zie, het was alles vluchtig en najagen van wind.

Bekijk meer

Psalm 37:5 – Bijbeltekst voor devotie

Wentel uw weg op de HEERE gimel en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.

Bekijk meer

Psalm 94:19 – Bijbeltekst van de dag

Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden, verkwikten Uw vertroostingen mijn ziel.

Bekijk meer

Bijbeltekst van de dag – Job 42:2

Ik weet dat U alles vermag, en geen plan is onmogelijk voor U.

Bekijk meer

Het oordeel begint bij het huis van God – 1 Petrus 4:17

Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God;

Bekijk meer

Bijbeltekst van de dag – De waarschuwing van Gamaliel biedt stof tot nadenken

En nu zeg ik u: Houd u ver van deze mensen en laat hen gaan, want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden, maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken, opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden.

Bekijk meer

Psalm 118:5-6 – Een oprechte roep tot God om Zijn hulp te verkrijgen

Uit de benauwdheid heb ik tot de HEERE geroepen, de HEERE heeft mij verhoord en in de ruimte gezet. De HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen?

Bekijk meer

Psalm 31:24 – Vertrouwen op God bij alles is de grootste wijsheid

Heb de HEERE lief, al Zijn gunstelingen, want de HEERE beschermt de gelovigen, maar vergeldt overvloedig wie hoogmoedig handelt.

Bekijk meer