Online preken

Menu

Bijbelteksten over vrede om u te helpen om de weg te zoeken om vrede te krijgen

Alle mensen zoeken vrede tijdens hun levensduur. Maar wie kan echte vrede verkrijgen? We streven en haasten allemaal ons om status en aanzien te verkrijgen. Echter, nadat velen van ons door jarenlang streven naar roem en reputatie en voldoening van het vlees hebben gekregen, voelen we ons leeg en gepijnigd, zonder enige vrede. Er wordt vaak gezegd dat vrede een zegen is. Hoe kunnen we vrede verkrijgen? Lees de volgende Bijbelteksten en je zult vrede en zegeningen van God voelen.

Lees meer:

En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

(Filippenzen 4:7)

De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!

(Numeri 6:26)

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.

(Johannes 14:27)

Ik zal vrede in het land geven, zodat u kunt slapen zonder dat iemand u schrik aanjaagt. Ik zal de wilde dieren uit het land wegdoen en geen zwaard zal meer door uw land gaan.

(Leviticus 26:6)

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

(Johannes 16:33)

Lees meer:

Wie Uw wet liefhebben, hebben diepe vrede; voor hen ligt er geen struikelblok.

(Psalm 119:165)

Want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen.

(Spreuken 3:2)

Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede.

(Romeinen 8:6)

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

(Jesaja 53:5)

Is de bovenstaande inhoud nuttig voor u? Als je enige verlichting of begrip hebt om te delen, of eventuele verwarringen en vragen om te verkennen, ben je welkom om op de knop in de rechterbenedenhoek van het scherm te klikken om contact met ons op te nemen. Mogen we elkaar helpen en ondersteunen in de liefde van de Heer.

Meer weten:

Bijbelteksten over Gods liefde – God is liefde

Bijbelteksten over hoop: Geloof en kracht hebben tijdens moeilijke tijden

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Laat een antwoord achter