Online preken

Menu

12 Bijbelteksten over twee soorten profetieën over de terugkeer van de Heer Jezus Christus

12 Bijbelteksten over twee soorten profetieën over de terugkeer van de Heer Jezus Christus

Er zijn veel Bijbelse profetieën over de terugkeer van de Heer Jezus Christus, maar velen van ons concentreren zich alleen op de profetieën over de wederkomst van de Heer op een wolk, en verwaarlozen de profetieën over de Heer die in het geheim komt, als een dief. Hier hebben we deze profetieën gesorteerd om u te helpen de profetieën over de terugkeer van de Heer correct te begrijpen en te benaderen en de weg te vinden om de terugkeer van de Heer te verwelkomen.

Profetieën van de openbare afdaling van de Heer

Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.

(Openbaring 1:7)

En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.

(Mattheüs 24:29-30)

Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen,

(Judas 1:14)

Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

(Handelingen 1:11)

En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.

(Lukas 21:25-27)

Profetieën van de geheime afdaling van de Heer

12 Bijbelteksten over twee soorten profetieën over de terugkeer van de Heer Jezus Christus

U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.

(Lukas 12:40)

En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!

(Mattheüs 25:6)

En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten.’

(Matteüs 25:6)

Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen.

(Openbaring 3:3)

Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.

(Openbaring 16:15)

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.

(Openbaring 3:20)

Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel licht, zo zal ook de Zoon des mensen zijn op Zijn dag. Eerst moet Hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht.

(Lukas 17:24)

Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

(Mattheüs 24:27)

Nu, hoe precies zal de Heer in de laatste dagen komen? Als mensen beweren dat de Heer alleen met wolken terugkomt en dus altijd naar de wolken aan de hemel staren, niet de voetstappen van de geheime komst van de Heer zoekend, zullen ze dan ooit de komst van de Heer kunnen verwelkomen?

Lees meer:

Op welke manier zal de wederkomst van de Heer gebeuren

Wanneer de Heer terugkomt, komt Hij dan eerst met wolken of komt Hij in het geheim?

De 5 bijbelse profetieën die betrekking hebben op de wederkomst van de Heer Jezus zijn in vervulling gegaan

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Laat een antwoord achter