Online preken

Menu

10 Bijbelteksten over Gods liefde – God is liefde

De Heer Jezus zei: “Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde” (Johannes 15: 9). God is liefde. Hoe houdt God van ons? Hoe vraagt God ons om van Hem te houden? Hoe konden broeders en zusters elkaar liefhebben? Hieronder staan enkele teksten over liefde die ons de weg  zullen wijzen om Gods liefde en de manier om van God te houden te leren kennen. Lees ze alstublieft.

1. De liefde van God

10 Bijbelteksten over Gods liefde – God is liefde

God is liefde. Ten einde om de mensheid van de zonde te verlossen, werd God persoonlijk vlees als de Zoon des mensen om als ons zondoffer te worden gekruisigd en onze zonden te vergeven, waardoor we vrij zijn van veroordeling en vloeken van de wet, schonk ons overvloedige genade en zegeningen en de belofte van het eeuwige leven. Geen enkel persoon kan Gods liefde bezitten. Laten we dus eens kijken naar wat de Bijbel over Gods liefde zei. Lees de volgende verzen en gerelateerde artikelen:

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

(Johannes 3:16)

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.

(1 Johannes 4:9-10)

En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.

(1 Johannes 4:16-19)

God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

(Romeinen 5:8)

Gerelateerde waarheid:

“De liefde van God strekt zich uit als het water van een bron, en wordt gegeven aan jou, aan mij, aan hem en aan allen die oprecht de waarheid zoeken en die op de verschijning van God wachten.”

“De Almachtige heeft medelijden met deze mensen die zwaar lijden. Maar tegelijkertijd heeft Hij genoeg van die mensen die geen bewustzijn hebben omdat Hij al te lang heeft moeten wachten op een antwoord van de mensen. Hij verlangt ernaar om te zoeken, om je hart te zoeken en je geest. Hij wil je voedsel en water brengen en je doen ontwaken zodat je niet langer honger en dorst hebt. Als je moe bent en als je de leegte van de wereld begint te voelen, wees dan niet perplex en huil niet. Almachtige God, de Uitkijker, zal je komst op ieder moment verwelkomen.”

2. Hoe God ons vraagt ​​om Hem lief te hebben

God vraagt ​​ons christenen om God lief te hebben. Dit is God die ons verheft en wat we ons hele leven moeten najagen. Dus hoe vraagt ​​God ons om van Hem te houden? Lees de volgende verzen:

En een van de schriftgeleerden, die hen hoorde redetwisten en wist dat Hij hun goed geantwoord had, kwam naar Hem toe en vroeg Hem: Wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Luister, Israël! De Heere, onze God, de Heere is één. En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod.

(Markus 12:28-30)

maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.

(Deureronomium 5:10)

Jezus dan zei tegen hen: Als God uw Vader was, zou u Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want Ik ben ook niet uit Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.

(Johannes 8:42)

Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

(Johannes 14:21)

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.

(Johannes 14:23)

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.

(Johannes 14:26)

Zie ook:

De gelijkenis van het verloren schaap

Zeventig maal zeven keer vergeven De liefde van de Heer

Opmerking van de uitgever:
Notitie van de redacteur:

Als je een moeilijke omgeving ondergaat en meer wilt weten over Gods liefde, of als je meer wilt weten over Gods vereisten van ons, of als je andere vragen hebt, aarzel dan niet om op de knop. Voel je alsjeblieft vrij om op de knop in de rechterbenedenhoek te klikken van het scherm om met ons te contacten. Wij staan ​​klaar om u te helpen.

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Laat een antwoord achter