Online preken

Menu

Top 10 Bijbelverzen over dankbaarheid

We zullen vaak lastige dingen tegenkomen, of trieste gebeurtenissen, of grote en kleine beproevingen. Daarom, als we God vaak willen bedanken, moeten we naar God kijken, op God vertrouwen en de manier van beoefenen zoeken. De volgende 10 Bijbelverzen over dankbaarheid zullen ons leren hoe we God vaak moeten danken en dus in Gods liefde kunnen leven.

Top 10 Bijbelverzen over dankbaarheid

Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles.

(1 Thessalonicenzen 5:16-18)

Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied.

(Hebreeën 12:28)

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;

(Filippenzen 4:6)

De HEERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem heeft mijn hart vertrouwd en ik ben geholpen. Daarom springt mijn hart op van vreugde en zal ik Hem met mijn lied loven.

(Psalm 28:7)

Ik zal de HEERE te allen tijde loven, aleph Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn.

(Psalm 34:2)

Laten wij Zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied, laten wij voor Hem juichen met psalmen. Want de HEERE is een groot God, ja, een groot Koning boven alle goden.

(Psalm 95:2-3)

Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.

(Kolossenzen 4:2)

Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

(1 Kronieken 16:34)

U bent mijn God, daarom zal ik U loven; mijn God, ik zal U roemen.

(Psalm 118:28)

Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer, Zijn voorhoven met een lofzang; loof Hem, prijs Zijn Naam.

(Psalm 100:4)

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Lees meer:

Bijbelteksten over Gods zegen

De helende kracht van het gebed: een terminale ziekte in mij is op wonderbaarlijke wijze genezen.

Laat een antwoord achter