Online preken

Menu

14 Bijbelteksten over bidden om u te helpen dichter bij God te komen

In ons dagelijks leven, als we echt tot God bidden, kunnen we Gods leiding ontvangen, het gevoel hebben dat we een zeer hechte relatie met God hebben. Meestal luistert God echter niet naar onze gebeden en kunnen we Zijn aanwezigheid niet voelen. Wat is de oorzaak hiervan? Hieronder staan ​​14 geselecteerde Bijbelteksten over gebed en een aantal gerelateerde artikelen, die je uitleggen hoe je moet bidden, zodat God bereid is om te luisteren, je aanmoedigt om elke dag met Christus te wandelen en je helpen de kracht van gebed te laten ervaren.

Bijbelteksten over bidden om u te helpen dichter bij God te komen

Lees meer:

Waarom bidden? Zal God naar mijn gebed luisteren?

Dagelijks gebed: Hoe te maken onze gebeden door God worden verhoord?

Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.

(Mattheüs 7:7)

En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen.

(Lukas 18:1)

En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen.

(Mattheüs 21:22)

En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.

(Lukas 11:1)

Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.

(Markus 11:24)

Waak allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

(Markus 14:38)

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;

(Filippenzen 4:6)

Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.

(Jakobus 5:16)

De ogen van de HEERE rusten op de rechtvaardigen, ain Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep.

(Psalm 34:16)

Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren.

(Jeremia 29:12)

Zich gewend heeft tot het gebed van de allerarmsten, en hun gebed niet heeft veracht.

(Psalm 102:18)

terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

(Efeze 6:18)

Want op Sion zal het volk wonen, in Jeruzalem, u hoeft nooit meer te wenen. Hij zal u zeker genadig zijn op uw luide roepen: zodra Hij dat hoort, zal Hij u antwoorden.

(Jesaja 30:19)

Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Opdrie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan.

(Daniël 6:11)

Opmerking van de uitgever:
Notitie van de redacteur: Als u enige verwarring of verlichting over bidden heeft, bent u welkom om contact met ons opnemen door op de knop in de rechterbenedenhoek van het scherm te klikken. Mogen we elkaar helpen en ondersteunen in Gods liefde.

Zie ook:

Een christelijk getuigenis: hoe te bidden voor een zoon die aan kanker lijdt

Hoe je in ziekte je gebeden het beste kunt afstemmen op Gods wil: ze heeft het geleerd

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Laat een antwoord achter