Online preken

Menu

Bijbelteksten over wijsheid – Wijsheid komt van God

Iedereen wil wijs worden. Om wijsheid te vergaren, bestuderen sommige mensen allerlei soorten kennis, omdat ze denken dat hoe meer kennis ze hebben, hoe wijzer ze zijn. Is dit echt zo? In het echte leven kunnen we ontdekken dat hoe meer kennis mensen hebben, hoe meer arrogant en zelfingenomen ze zijn, tot de mate dat ze zich aan niemand onderwerpen; hoe meer kennis mensen hebben, des te ambitieuzer en hebzuchtiger zij zijn; hoe meer kennis ze hebben, des te verder ze van God afdwalen, hoe slechter en meer ontaard ze worden en ze kunnen op een pad van geen terugkeer lopen. Dus, waar komt ware wijsheid vandaan en hoe kunnen we ware wijsheid verkrijgen? De volgende Bijbelteksten over wijsheid zullen je de weg wijzen om wijsheid te vergaren.

Bijbelteksten over wijsheid, Wijsheid komt van God

1. De bron van wijsheid

Veel mensen willen weten waar wijsheid vandaan komt. Lees en overweeg de volgende Bijbelteksten om de bron van wijsheid te vinden.

Onze Heere is groot en geweldig in kracht, Zijn inzicht is onmetelijk.

(Psalm 147:5)

Hij maakte de aarde door Zijn kracht, grondvestte de wereld door Zijn wijsheid en spande de hemel uit door Zijn inzicht.

(Jeremia 51:15)

Daniël nam het woord en zei: De Naam van God zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid, want van Hem is de wijsheid en de kracht.

(Daniël 2:20)

God begrijpt haar weg, en Híj kent haar plaats.

(Job 28:23)

2. De voordelen van wijsheid

Als we wijsheid hebben, kunnen we dingen doorzien. Het zal ons geloof en leven ten goede komen. Dus, wat zijn precies de voordelen van wijsheid? De volgende verzen geven u het antwoord.

Door wijsheid wordt een huis gebouwd en door inzicht wordt het gegrondvest.

(Spreuken 24:3)

Een wijs man is sterk, en een man van kennis zet zijn krachten in.

(Spreuken 24:5)

Zoals een gouden oorring en een halssieraad van fijn goud, zo is een wijze vermaner voor een luisterend oor.

(Spreuken 25:12)

Wie op zijn hart vertrouwt, die is een dwaas, maar wie in wijsheid zijn weg gaat, die zal ontkomen.

(Spreuken 28:26)

Beter een arme maar wijze jongeman, dan een oude maar dwaze koning die van geen waarschuwing meer wil weten.

(Prediker 4:13)

Het is beter te luisteren naar de bestraffing van een wijze dan dat iemand luistert naar het lied van dwazen.

(Prediker 7:5)

De wijsheid maakt de wijze sterker dan tien machthebbers die in de stad zijn.

(Prediker 7:19)

Wie het gebod in acht neemt, ondervindt geen kwaad. Het hart van de wijze kent tijd en gelegenheid.

(Prediker 8:5)

Wijsheid is beter dan wapentuig, maar één zondaar bederft veel goeds.

(Prediker 9:18)

Als het ijzer bot wordt en iemand slijpt de snede niet, dan moet hij meer kracht zetten. Het voornaamste om te slagen is wijsheid.

(Prediker 10:10)

Welzalig is de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt, want haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en haar inkomen beter dan bewerkt goud,

(Spreuken 3:13-14)

De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd.

(Daniël 12:3)

Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen.

(Daniël 12:9-10)

3. Hoe wijsheid te krijgen

Er staat in de Bijbel: “Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN” Alleen als we God vrezen, hebben we wijsheid. Vind de weg van beoefenen om wijsheid te verkrijgen in de volgende verzen en je zult een persoon worden die God vreest en wijsheid bezit.

Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.

(Psalm 90:12)

En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.

(Jakobus 1:5)

Hij houdt voor de oprechten wijsheid gereed, Hij is een schild voor hen die in oprechtheid hun weg gaan,

(Spreuken 2:7)

Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN en de kennis van de heiligen is inzicht.

(Spreuken 9:10)

Luister naar vermaning en word wijs, verwerp die niet.

(Spreuken 8:33)

Wie de wet in acht neemt, is een verstandige zoon, maar wie omgaat met hen die zich te buiten gaan, maakt zijn vader te schande.

(Spreuken 28:7)

De stok en de bestraffing geven wijsheid, maar een jongeman die aan zichzelf is overgelaten, maakt zijn moeder beschaamd.

(Spreuken 29:15)

Maar tegen de mens heeft Hij gezegd: Zie, de vreze des Heeren, dat is wijsheid, en zich afkeren van het kwade is inzicht.

(Job 28:28)

Opmerking van de uitgever:
Notitie van de redacteur: Heb je enig begrip van wijsheid na het lezen van deze verzen? U bent van harte welkom om met ons te delen. Als je vragen hebt in je geloof, voel je vrij om op de knop in de rechterbenedenhoek het scherm te klikken om contact met ons op te nemen. Mogen we elkaar helpen en ondersteunen in de liefde van de Heer!

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Lees meer: 50 Beste Bijbelteksten over de wederkomst van Christus

Laat een antwoord achter