Online preken

Menu

Bijbelteksten over vriendschap om je te leren goed met je vrienden om te gaan

In ons leven zijn er soms conflicten tussen ons en onze vrienden als we met hen omgaan. Dus hoe kunnen we goed met hen opschieten? Wat leert de Bijbel ons hierover? De volgende 13 Bijbelteksten over vriendschap en aanverwante artikelen helpen je de manier te vinden om goed met je vrienden om te gaan.

Bijbelteksten over vriendschap om je te leren goed met je vrienden om te gaan

Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt. Die met zijn tong niet lastert, zijn vrienden geen kwaad doet en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt.

(Psalm 15:2-3)

Wie met wijzen omgaat, zal wijs worden, maar wie omgaat met dwazen, zal het slecht vergaan.

(Spreuken 13:20)

Een vriend heeft te allen tijde lief, en een broeder wordt in benauwdheid geboren.

(Spreuken 17:17)

Een man die vrienden heeft, kan het slecht vergaan, maar soms is er een echte vriend die meer toegewijd is dan een broer.

(Spreuken 18:24)

Velen trachten het gezicht van aanzienlijken gunstig te stemmen, en iedereen is een vriend van wie vrijgevig is.

(Spreuken 19:6)

Wie al lasterend zijn weg gaat, openbaart geheimen, laat u dan niet in met hem die met zijn lippen verleidt.

(Spreuken 20:19)

Ga niet om met een opvliegend man, en laat u niet in met een driftig iemand,

(Spreuken 22:24)

Wonden door iemand die liefheeft, zijn tekenen van trouw, maar overvloedig zijn de kussen van een hater.

(Spreuken 27:6)

Olie en reukwerk verblijden het hart, zo is de genegenheid van iemands vriend, vanwege de hartelijke raad.

(Spreuken 27:9)

IJzer scherpt men met ijzer, zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste.

(Spreuken 27:17)

Dwaal niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.

(1 Korinthe 15:33)

Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ontuchtpleger is, of een hebzuchtige, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten.

(1 Korinthe 5:11)

Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.

(1 Petrus 3:8)

Misschien hebben we allemaal veel vrienden, maar in onze interacties zullen onvermijdelijk conflicten en misverstanden ontstaan. Hoe moeten we opschieten met onze vrienden om onze vriendschap langdurig te houden? Ik wil u deze artikelen aanbevelen:

Christelijk dagboek: Hoe mijn werkrelatie is gevestigd

Leren de vriend van mijn kinderen te zijn

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Laat een antwoord achter