Online preken

Menu

15 Bijbelteksten over geloof helpen je om te vertrouwen op God in moeilijke tijden

We komen vaak moeilijkheden tegen in ons leven en soms zullen we het vertrouwen in God verliezen en zwichten we voor de verleiding van Satan. Hoe kunnen we vasthouden aan het geloof in God in moeilijke tijden? Hieronder staan 15 Bijbelverzen over geloof voor jou. Lees ze en je zult je geloof in God vergroten en dichter bij God komen.

Bijbelteksten over geloof:

Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u: Als u geloof had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gedaan, maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren.

(Mattheüs 21:21)

Zwijg voor de HEERE daleth en verwacht Hem; ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is, over een man die listige plannen uitvoert.

(Psalmen 37:7)

Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij u zal het onheil niet komen.

(Psalmen 91:7)

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.

(Psalmen 23:4)

Jezus zei tegen hen: Vanwege uw ongeloof, want voorwaar, Ik zeg u: Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn.

(Mattheüs 17:20)

Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten.

(Deuteronomium 31:6)

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.

(Johannes 14:27)

Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

(Mattheüs 19:26)

Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.

(Markus 11:24)

En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.

(Markus 9:23)

Dezen vertrouwen op strijdwagens en die op paarden, maar wíj zullen de Naam van de HEERE, onze God in herinnering roepen.

(Psalmen 20:8)

Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.

(Jesaja 40:28-31)

Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven?

(Mattheüs 6:25-26)

God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.

(Psalmen 46:2)

want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen.

(2 Korinthe 5:7)

vertrouwen op god in moeilijke tijden, bijbelteksten over vertrouwen, bijbeltekst vertrouwen, bijbeltekst vertrouwen toekomst

God zegt, "Geloof is het oprechte geloof en het oprechte hart dat mensen zouden moeten bezitten wanneer ze iets niet kunnen zien of aanraken, wanneer Gods werk niet in overeenstemming is met menselijke noties, wanneer het buiten het menselijk bereik ligt. Dit is het geloof waarover ik spreek. Mensen hebben behoefte aan geloof in tijden van ontbering en loutering en samen met geloof komt loutering. Deze zijn onlosmakelijk. Ongeacht hoe God werkt of in welke omgeving je bent, je zult in staat zijn om het leven na te streven, het uitvoeren van Gods werk in jou na te streven en de waarheid na te streven. Je zult een goed begrip hebben van Gods daden en je zult in staat zijn om te handelen volgens de waarheid. Dit is je oprechte geloof en dit laat zien dat je de hoop op God niet hebt verloren. Je zult nog steeds de waarheid in loutering zoeken, je zult echt van God kunnen houden en je zult geen twijfels over Hem krijgen. Wat Hij ook doet, je zult nog steeds de waarheid praktiseren om Hem tevreden te stellen en je zult in staat zijn om diep op zoek te zijn naar Zijn wil en rekening te houden met Zijn wil. Alleen dit is waar geloof in God."

Lees meer:

De kracht van het gebed

Het zuchten van de Almachtige

Hoe een goede relatie met God op te bouwen

Noot van de redacteur:

Wanneer je geloof zwak is in het aangezicht van wat moeilijke omgevingen of sommige andere vragen, verlies alsjeblieft niet het vertrouwen in God. Je bent welkom om op de knop te klikken in de rechterbenedenhoek van het scherm om contact met ons op te nemen. We zullen oprecht voor je bidden en de oplossing voor je vragen zoeken. God zij dank.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010-2016

Laat een antwoord achter