Online preken

Menu

Bijbelteksten over geduld, om u te helpen uw geduld op te bouwen

In het leven komen we altijd een aantal onaangename dingen tegen, evenals beproevingen en ontberingen. Omdat we de waarheid niet begrijpen en de dingen niet duidelijk kunnen zien, worden we boos, begrijpen we God verkeerd en klagen we zelfs tegen God. Geduldig zijn stelt ons in staat om stil te zijn voor God om Zijn wil te zoeken, dus geduldig zijn is de fundamentele les voor ons om het kwaad te mijden en het verkrijgen van Gods lof. De volgende 11 Bijbelteksten over geduld zullen ons helpen ons geduld op te bouwen.

Bijbelteksten over geduld, om u te helpen uw geduld op te bouwen

En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

(Mattheüs 10:22)

Door uw volharding zult u uw leven verkrijgen.

(Lukas 21:19)

Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.

(Romeinen 8:25)

Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.

(Romeinen 12:12)

Want u verdraagt met genoegen de dwazen; u bent immers zo wijs?

(2 Korinthe 11:19)

In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede:

(Efeze 4:2-3)

Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan verdragen.

(2 Timotheüs 2:24)

Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht.

(2 Timotheüs 4:2)

Opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloften beërven.

(Hebreeën 6:12)

Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen.

(Hebreeën 10:36)

Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God.

(1 Petrus 2:20)

Lees meer:

Woede beheersen: God heeft me geleid om het beste pad te vinden

Mooie christelijke film ‘Verlangen’ Hoe worden de beloften van de Heer Jezus gerealiseerd?

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Laat een antwoord achter