Online preken

Menu

Wederkomst van Jezus Christus

Christelijke liederen – gospelliederen – Jezus komt terug

Christelijke liederen – gospelliederen – Jezus komt terug 00: 00: 00【Niemand is zich bewust van Gods aankomst】 00: 03: 54 【De betekenis van Gods verschijning】 00: 07: 49 【God wenst de mens zoveel m...

Door een preek werd ik naar het verwelkomen van de komst van de Heer op de “wolk” geleidt

Noot van de  redacteur: In deze laatste dagen, wachten en verlangen alle vrome christenen stilletjes op de terugkeer van de Heer Jezus. Velen van hen refereren zich aan de Bijbelse tekst; “Galileeërs,...

De frequente rampen: Weet jij hoe de Heer Jezus zal verschijnen en Zijn werk uit zal voeren, als Hij terugkomt?

Wanneer sommige broeders en zusters getuigen over dat God is teruggekeerd in het vlees en bezig is met het oordeelswerk van de laatste dagen; kunnen vele broeders en zusters het niet accepteren, ze de...

Profetieën over hoe de Heer Jezus terugkeert in de laatste dagen

Bijbelteksten voor referentie: “Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn” (Mattheüs 24:27). “Weest o...

De ware betekenis van “Niemand weet de dag of het uur” in Matteüs 24:36

Wij hopen allemaal de terugkeer van de Heer Jezus mee te maken en de terugkeer van de Heer te kunnen verwelkomen. Tegenwoordig zijn de vier bloedmanen al verschenen; aardbevingen, hongersnoden, plagen...

Hoe kunnen we, geconfronteerd met frequente rampen, de terugkeer van de Heer verwelkomen?

Nu worden de rampen steeds groter en zijn er regelmatig aardbevingen, hongersnoden en oorlogen geweest. Bovendien, heeft van eind 2019 tot 2020, het nieuwe coronavirus dat in Wuhan, China opdook, zich...

Zal niemand de tijd van de terugkeer van Jezus weten?

Op een ochtend kwam de zon door het raam en landde op Yixi, die dit vers in alle ernst aan het bureau las:  “Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de ​engelen​ in de hemel niet e...

Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Clip 2 - Welke fouten worden al gauw gemaakt bij het verwelkomen van de Heer?

Lees meer: Religieuze film ‘Kloppen aan de deur’ Hoe zal de Heer Jezus op de deur kloppen bij Zijn wederkomst? | Dutch hele film Veel gelovigen in religieuze kringen geloven wat de voorgangers en d...

Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Clip 1 - Wat is de belangrijkste beoefening om de komst van de Heer te verwelkomen?

Lees meer: Religieuze film ‘Kloppen aan de deur’ Hoe zal de Heer Jezus op de deur kloppen bij Zijn wederkomst? | Dutch hele film De Heer Jezus zei: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze...

12 Bijbelteksten over twee soorten profetieën over de terugkeer van de Heer Jezus Christus

Zoals vastgelegd in de Bijbel, zijn er twee soorten profetieën over de terugkeer van de Heer Jezus Christus: Eén gaat over de Heer die in het geheim komt, als een dief. De andere gaat over de Heer die openlijk op een wolk komt. Klik om meer te leren.

Evangelische film ‘Verlangen’ clip 2 - Het mysterie rond Gods verschijning

Veel gelovigen geloven dat de Heer in glorie zal terugkeren op een wolk en verschijnt aan alle volkeren. Daarom kijken ze altijd naar de wolken in de lucht en wachten ze tot de Heer afdaalt op een wol...

Evangelische film ‘Verlangen’ clip 1 - Dus dit is hoe de Heer terugkeert

Evangelische film ‘Verlangen’ clip 1 - Dus dit is hoe de Heer terugkeert Veel mensen die in de Heer geloven, hebben de volgende Bijbelse profetie gelezen: “Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar ...

Johannes 16:12-13 – God zal ons leiden in alle waarheid

Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf s...

Evangelie film ‘Dodelijke onwetendheid’ Waarom worden dwaze maagden door de Heer verlaten? | Dutch

Zheng Mu'en is medewerker van een Chinese christelijke kerk in de VS, heeft vele jaren in de Heer geloofd en enthousiast werkt hij en put hij zich uit voor de Heer. Op een dag getuigt zijn tante dat d...

Bijbeltekst van de dag – Waarom zal God een nieuwe naam hebben als Hij in de laatste dagen komt?

Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, he...

De wederkomst van Jezus zal Hij Zijn werk in het vlees doen in plaats van in de Geest

Bijbelverzen ter referentie: “Jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht” (Luc. 12:40). “Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zi...

Hoe zal de Heer Jezus afdalen?

Vraag: Je getuigt dat God vlees is geworden als de Mensenzoon om het oordeelswerk te doen in de laatste dagen, en toch beweren de meeste religieuze dominees en ouderlingen dat de Heer met wolken terug...

Bijbelse profetieën over de dag van komst van de Heer Jezus

Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader. (Mattheüs 24:36) Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de ...