Online preken

Menu

Wat is de betekenis van de bloedmaan in de Bijbel?

Het Teken van De Laatste Dagen: Super Bloed Maan te zien op 26 mei

Het veelvuldig voorkomen van bloedmanen in de afgelopen jaren heeft de aandacht getrokken van veel bijbelsegeleerden. Dit komt omdat de bloedmaan die in het boek Openbaring wordt geprofeteerd, de komst van de dag van Gods oordeel aangeeft en het verschijnen van belangrijke gebeurtenissen voorspelt. Volgens meteorologische rapporten uit vele landen en de verklaringen van astronomen zal op 26 mei de grootste bloedmaan van dit jaar plaatsvinden. Een zeldzaam hemelfenomeen zal dan aan de hemel verschijnen: een superbloedmaan met rode kleur zal plaatsvinden tijdens een totale maansverduistering, die groter en helderder lijkt dan een typische volle maan. Er zijn verslagen van bloedmanen over de hele wereld, en bloedmanen worden vaak beschouwd als voorlopers van rampen of ongebruikelijke gebeurtenissen.

Als we terugkijken naar de geschiedenis, zullen we verrast zijn te ontdekken dat er grote gebeurtenissen waren na het verschijnen van bloedmanen.

Een bloedmaan, een totale maansverduistering vond plaats op 9 november 2003. En dat jaar trof SARS Hong Kong.

Op 15 april 2014 was er een totale maansverduistering (bloedmaan), de eerste van vier opeenvolgende totale verduisteringen in een reeks, een zeldzaam astronomisch fenomeen dat slechts vier keer voorkwam in de afgelopen 500 jaar. Op de 16e zonk een veerboot in Zuid-Korea, waarbij meer dan 300 mensen om het leven kwamen.

Op 29 maart 2021 zagen veel mensen in Taipei een bloedmaan aan de nachtelijke hemel. Drie dagen later, op 2 april, ontspoorde een Taroko Express-trein van de Taiwanese Spoorwegadministratie, met ernstige doden en gewonden tot gevolg, wat de internationale opinie schokte.

Veel mensen kunnen het niet helpen zich zorgen te maken: er zullen elke keer grote gebeurtenissen plaatsvinden na de komst van een bloedmaan. Wat gebeurt er dan deze keer? Ondertussen maken ze zich zorgen over het lot van onze mensheid in de toekomst. Hoe dienen wij als christenen dan de verschijning van deze bloedmaan te bezien?

Superbloedmaan, bloedmaan in de Bijbel

Met de vervulling van Bijbelse profetieën komt de grote en verschrikkelijke dag van Jehovah aan

Het is ons allemaal bekend dat er veel verzen over de bloedmaan in de Bijbel staan. Joël 2: 29-31 profeteerde: “En ook op de dienaren en op de dienaressen zal ik mijn Geest in die dagen uitstorten. En ik zal wonderen laten zien aan de hemel en op aarde: bloed, vuur en rookzuilen. De zon zal in duisternis veranderen en de maan in bloed, voordat de grote en verschrikkelijke dag van Jehova komt.” En in Openbaring 6:12, “Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood.” In de afgelopen jaren zijn er vele malen bloedmanen verschenen, zoals de reeks van vier bloedmanen die in 2014 en 2015 verschenen, de superblauwe bloedmaan van 2018, die ook 152 jaar geleden plaatsvond, en de superbloedwolfmaan die verscheen op 21 januari 2019. Veel zieners zijn er vast van overtuigd dat het verschijnen van bloedmanen de vervulling is van de Bijbelse profetieën, en dat de grote en verschrikkelijke dag van Jehovah nabij is. In de wereld van vandaag komen oorlogen en rampen zoals aardbevingen, droogtes, overstromingen en plagen regelmatig voor in verschillende landen. De wereldsituatie verandert voortdurend en de atmosfeer wordt warmer. Vooral het onverwachte COVID- 19 pandemie overspoelt de wereld sinds 2020. Het is te zien dat grote rampen de mensheid naderen. De Heer Jezus zei lang geleden: “Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: dat alles is het begin van de weeën(Matteüs 24:6-8). Het verschijnen van deze tekenen is voldoende om te bewijzen dat de bijbelse profetieën zijn vervuld en dat de dag van de terugkeer van de Heer is aangekomen.

Almachtige God zegt: “Open je ogen en kijk, en je kunt mijn geweldige kracht overal zien! Je kunt overal zeker van mij zijn. Het universum en het uitspansel verspreiden mijn geweldige kracht. De woorden die ik heb gesproken zijn allemaal uitgekomen in de opwarming van de aarde, de klimaatverandering, de afwijkingen van de mens, de maatschappelijke chaos en het bedrog in de harten van de mensen. De zon verbleekt en de maan wordt roder; alles is in de war. Zien jullie dat nog steeds niet?” “Alle rampen zullen één voor één plaatsvinden; alle naties en alle plaatsen zullen rampen ervaren – epidemieën, hongersnoden, overstromingen, droogte en aardbevingen zijn overal. Deze rampen gebeuren niet slechts op een of twee plekken, noch zullen ze in één of twee dagen voorbij zijn, maar in plaats daarvan zullen ze zich over een steeds groter gebied verspreiden, en de rampen zullen steeds zwaarder worden. Gedurende deze tijd zullen allerlei insectenplagen elkaar opvolgen en het verschijnsel van kannibalisme zal in alle plaatsen voorkomen. Dit is mijn oordeel over alle naties en volken.” Uit deze woorden van God kunnen we opmaken dat het voorkomen van verschillende rampen het teken is van de laatste dagen, zoals geprofeteerd in de Bijbel, en dit bewijst stellig dat de Heer is teruggekeerd. Het voorkomen van rampen herinnert ons er enerzijds aan dat de Heer is teruggekeerd; aan de andere kant is het Gods tuchtiging van dit slechte tijdperk. Hoe moeten we op dit cruciale moment de wederkomst van de Heer ontvangen?

Hoe de terugkeer van de Heer te verwelkomen en beschermd te worden tegen rampen

De Bijbel vermeldt: “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij(Openbaring 3:20). “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt(Openbaring 2:7). “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij(Johannes 10:27). Om de Heer te verwelkomen, is het belangrijkste om naar Gods stem te luisteren. Als we Gods stem kunnen herkennen aan de woorden van de teruggekeerde Heer, zullen we in de voetstappen van het Lam kunnen blijven en de wederkomst van de Heer ontvangen.

Nu is het einde van de laatste dagen. De Heer is al teruggekeerd in het vlees om de boekrol en de zeven zegels te openen. En Hij heeft miljoenen woorden uitgedrukt en een fase van nieuw werk gedaan met de naam van Almachtige God. Het boek, Het woord verschijnt in het vlees, is de Bijbel van het Tijdperk van het Koninkrijk. De woorden in het boek zijn de huidige woorden van God, die alle mysteries in de Bijbel hebben geopenbaard en ons alle waarheden hebben verteld die we nu moeten begrijpen en waar we binnen moeten gaan. Deze woorden zijn online openbaar gemaakt zodat de mensheid ze kan opzoeken en overwegen. Alle ware gelovigen van over de hele wereld, die verlangen naar Gods verschijning, hebben Gods stem gehoord, de teruggekeerde Heer herkend en zijn opgenomen voor Gods troon om te genieten van het weelderige banket van het Tijdperk van het Koninkrijk. Onze hoogste prioriteit is dus om de terugkeer van de Heer te verwelkomen en Gods redding in de eindtijd te ontvangen, want alleen dan zullen we de kans krijgen om door God tegen de rampen te worden beschermd.

Laten we drie passages uit de woorden van Almachtige God lezen. Als u een wijze maagd bent die verlangd naar de wederkomst van de Heer, zult u beslist Gods stem kunnen herkennen.

Almachtige God zegt: “Door het hele universum heen ben ik mijn werk aan het verrichten, en in het oosten klinken donderslagen eindeloos voort waardoor alle landen en denominaties schudden. Het is mijn stem die alle mensen naar het heden heeft geleid. Ik zal ervoor zorgen dat alle mensen door mijn stem worden overwonnen, in deze stroom geraken en zich aan mij onderwerpen, want ik heb sinds lange tijd mijn glorie van de hele aarde teruggevorderd en deze opnieuw in het oosten tevoorschijn laten komen. Wie verlangt er niet naar mijn glorie te zien? Wie kijkt niet reikhalzend uit naar mijn terugkeer? Wie dorst er niet naar dat ik opnieuw verschijn? Wie smacht niet naar mijn liefelijkheid? Wie zou niet naar het licht komen? Wie zou de rijkdom van Kanaän niet aanschouwen? Wie verlangt niet naar de terugkeer van de Verlosser? Wie aanbidt de grote Almachtige niet? Mijn stem zal zich over de aarde verspreiden; ik wens, als ik mijn uitverkoren volk tegemoet treed meer woorden tegen hen te spreken. Als machtige donderslagen die bergen en rivieren doen schudden, spreek ik mijn woorden tot het hele universum en tot de mensheid. Daarom zijn de woorden in mijn mond de schat van de mens geworden en alle mensen koesteren mijn woorden. De bliksem flitst vanuit het oosten helemaal naar het westen. Mijn woorden zijn zodanig dat de mens ze niet op wil geven en ze tegelijkertijd onpeilbaar vindt, maar zich er des te meer in verheugt. Alle mensen zijn blij en vrolijk en vieren ze mijn komst, alsof er net een baby was geboren. Door mijn stem zal ik alle mensen voor mijn aangezicht brengen. Voortaan zal ik formeel het mensenras ingaan zodat de mensen mij zullen aanbidden. Met de glorie die ik uitstraal en de woorden in mijn mond, zal ik er voor zorgen dat alle mensen voor mijn aangezicht zullen komen en zullen zien dat de bliksem flitst vanuit het oosten en dat ik ook ben afgedaald naar de ‘Olijfberg’ van het oosten. Ze zullen zien dat ik al lang op aarde ben, niet meer als de Zoon van de Joden maar als de Bliksem uit het oosten. Want ik ben lang geleden opgestaan en ben uit het midden van de mensheid vertrokken en ben toen wederom met glorie onder de mensen verschenen. Ik ben Hem, die ontelbare eeuwen tevoren werd aanbeden, en ik ben ook het kind dat door de Israëlieten talloze eeuwen geleden in de steek is gelaten. Bovendien ben ik de al-glorieuze Almachtige God van het huidige tijdperk! Laat allen voor mijn troon komen en mijn glorieuze gezicht zien, naar mijn stem luisteren en naar mijn daden zien. Dit is mijn totale wil; het is het einde en het hoogtepunt van mijn plan, evenals het doel van mijn management. Laat elke natie mij aanbidden, elke tong mij erkennen, elk mens zijn geloof in mij berusten, en alle mensen onderworpen zijn aan mij!

De dagen lopen ten einde, alle dingen in de wereld zullen tot niets worden en alle dingen zullen opnieuw worden geboren. Onthoud dit! Onthoud dit! Er kan geen dubbelzinnigheid bestaan! Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen! Laat ik jullie nogmaals aansporen: ren niet vergeefs! Word wakker! Bekeer jullie en de redding is nabij! Ik ben reeds onder jullie verschenen en mijn stem is opgeklonken. Mijn stem is voor jullie opgeklonken, elke dag van aangezicht tot aangezicht met jou, elke dag fris en nieuw. Je ziet mij en ik zie jou, ik spreek constant tot je, van aangezicht tot aangezicht met jou. En toch heb je mij verworpen en ken je mij niet; mijn schapen luisteren naar mijn stem en toch aarzelen jullie nog! Jullie aarzelen! Jullie hart is afgestompt, jullie ogen zijn verblind door Satan en jullie kunnen mijn glorieuze aangezicht niet zien – hoe meelijwekkend! Hoe meelijwekkend!

De zeven Geesten voor mijn troon zijn naar alle uithoeken van de aarde gezonden en ik zal mijn Boodschapper zenden om tot de gemeenten te spreken. Ik ben rechtvaardig en trouw, ik ben de God die de diepste delen van het hart van de mens onderzoekt. De Heilige Geest spreekt tot de gemeenten en het zijn mijn woorden die van binnenuit mijn Zoon stromen. Laat allen die oren hebben luisteren! Allen die leven moeten ze accepteren! Eet en drink ze gewoon en twijfel niet. Allen die gehoorzamen en op mijn woorden letten, zullen grote zegeningen ontvangen! Allen die oprecht mijn aangezicht zoeken zullen zeker nieuw licht, nieuwe verlichting en nieuwe inzichten ontvangen; alles zal fris en nieuw zijn. Je zult mijn woorden op elk moment horen en ze zullen je de ogen van je geest openen opdat je alle mysteries van het spirituele rijk ziet en dat het koninkrijk onder de mensen is. Ga de schuilplaats binnen en alle genade en zegeningen zullen over je komen. Hongersnood en epidemieën zullen je niet kunnen raken en wolven, slangen, tijgers en luipaarden zullen je geen kwaad kunnen doen. Je zult samen met mij gaan, samen met mij wandelen en samen met mij de glorie betreden!

Broeders en zusters, de Heer klopt op de deur; heb je de stem van God herkend?

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter