Online preken

Menu

Bemoedigende Bijbelteksten om je geest op te liften in moeilijke tijden

Wanneer we ongelukkige dingen in ons leven tegenkomen, voelen we ons vaak verontrust en hulpeloos. Hoe kunnen we op dit moment een normale relatie met God onderhouden en geloof hebben om deze ontberingen het hoofd te bieden? Lees het de volgende bemoedigende Bijbelteksten en ze zullen ons in staat stellen om geloof en kracht van God te verkrijgen in beproevingen.

bemoedigende bijbelteksten, bemoedigende bijbeltekst, bijbeltekst bemoediging, bijbeltekst god is altijd bij je

Bemoedigende Bijbelteksten:

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

(Mattheüs 11:28-30)

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

(Johannes 16:33)

Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

(Mattheüs 5:10)

Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.

(1 Korinthe 10:13)

Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.

(2 Korinthe 4:17)

Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maarzonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

(Hebreeën 4:15-16)

Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet.

(Jakobus 1:2-4)

Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.

(Jakobus 1:12)

Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.

(1 Petrus 1:6-7)

Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.

(1 Petrus 5:7)

De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen.

(1 Petrus 5:10)

Gerelateerde waarheid: De liefde en compassie van God doordrenken elk detail van het werk van Zijn management. Of mensen Gods goede bedoelingen nu wel of niet kunnen begrijpen, Hij blijft het werk dat Hij wil volbrengen onvermoeibaar doen. Hoe veel of weinig mensen ook van het management van God begrijpen, iedereen kan de voordelen en hulp van het werk dat God doet, waarderen. Misschien heb je vandaag niets gevoeld van Gods liefde of het leven dat Hij biedt, maar zolang je God niet verlaat en je de waarheid vastberaden blijft nastreven, komt er altijd een dag waarop Gods glimlach aan jou zal worden geopenbaard. Want het werk van Gods management heeft als doel de mensheid terug te winnen die onder Satans domein is. Hij wil de mensheid niet in de steek laten die door Satan is verdorven en zich tegen God verzet.”

“Wees niet ontmoedigd, wees niet zwak, ik zal het aan jou openbaren. De weg naar het koninkrijk is niet zo gemakkelijk, niets is zo simpel! Je zou de zegeningen graag zonder al te veel moeite willen ontvangen, toch? Vandaag de dag zal iedereen bittere beproevingen ondergaan, want anders zal het liefhebbende hart dat jullie voor mij hebben niet sterker worden en zullen jullie geen ware liefde voor mij hebben. Zelfs al zijn de omstandigheden slechts in geringe mate zwaar, iedereen moet er doorheen, ze zijn gewoon tot op zekere hoogte anders. De omstandigheid is één van mijn zegeningen en hoe vaak knielen jullie niet voor mij neer om mijn zegening te vragen? Dwaze kinderen! Jullie hebben altijd het gevoel dat een paar woorden van geluk als mijn zegen tellen, maar jullie voelen niet dat bitterheid één van mijn zegeningen is. Wie deelt in mijn bitterheid zullen zeker ook in mijn zoetheid delen. Dat is mijn belofte en mijn zegen voor jullie. Aarzel niet om te eten, te drinken en te genieten. Wanneer de duisternis voorbij is zal het licht worden. Het is het donkerst voor zonsopgang, daarna zal het geleidelijk lichter worden en zal de zon opkomen. Wees niet bang of beschroomd. Vandaag steun ik mijn zonen en oefen ik mijn macht uit voor hen.”

Lees meer:

Beproevingen – een ander soort zegening van God

14 Bijbelteksten over bidden om u te helpen dichter bij God te komen

Opmerking van de uitgever:
Notitie van de redacteur: Wanneer je lijdt, hopen we dat deze bemoedigende Bijbelteksten je geloof en kracht kunnen versterken en je helpen om dichter bij God te komen in moeilijke tijden. Als je een moeilijke omgeving ondergaat en meer wilt weten over Gods liefde, of als je meer wilt weten over Gods vereisten van ons, of als je andere vragen hebt, aarzel dan niet om op de knop. Voel je alsjeblieft vrij om op de knop in de rechterbenedenhoek te klikken van het scherm om met ons te contacten. Wij staan ​​klaar om u te helpen.

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Laat een antwoord achter