Online preken

Menu

Bijbelse profetieën over de dag van komst van de Heer Jezus

Bijbelse profetieën over de dag van komst van de Heer Jezus

Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.

(Mattheüs 24:36)

Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

(Mattheüs 24:37)

Lees meer:

Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.

(Mattheüs 24:44)

Dan zal de heer van deze dienaar komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet;

(Mattheüs 24:50)

Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht.

(1 Thessalonicenzen 5:2)

Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. …

(2 Petrus 3:10)

Lees meer:

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Laat een antwoord achter