Online preken

Menu

Volgende

Evangelische film ‘Verlangen’ clip 1 - Dus dit is hoe de Heer terugkeert

415 23/11/2019

Evangelische film ‘Verlangen’ clip 1 - Dus dit is hoe de Heer terugkeert

Veel mensen die in de Heer geloven, hebben de volgende Bijbelse profetie gelezen: “Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de ​Mensenzoon​ aankondigt, en alle ​stammen​ op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de ​Mensenzoon​ zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister” (Matteüs 24:30). Zij geloven dat als de Heer terugkeert, Hij beslist zal afdalen op een wolk. Maar andere profetieën in de Bijbel zeggen: “Ik kom onverwacht als een dief!” (Openbaring 16:15). “Midden in de nacht klonk er luid geroep: ‘Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet’” (Matteüs 25:6). Er zijn dus, naast de profetie dat de Heer openlijk zal afdalen op een wolk, ook profetieën die zeggen dat de Heer in het geheim zal komen. Dus hoe ziet Zijn terugkomst er nu echt uit?

Laat een antwoord achter