Online preken

Menu

Bijbelteksten over eerlijkheid en integriteit: de sleutel om een eerlijke christen zijn

Bijbelteksten over eerlijkheid en integriteit: de sleutel om een eerlijke christen zijn

Eerlijke mensen zijn eerlijk in de manier waarop ze spreken en handelen. Iedereen vindt het leuk om met hen om te gaan, en God houdt van hen en zegent hen. Net zoals God zegt: “Jullie moeten weten dat God van eerlijke mensen houdt. God is vol getrouwheid, daarom zijn Zijn woorden altijd betrouwbaar. Bovendien zijn Zijn daden onberispelijk en onbetwistbaar. Daarom houdt God van wie absoluut eerlijk jegens Hem zijn.” We kunnen echter niet weerstaan ​​te liegen, bedriegen en constant vals te spelen in ons dagelijks leven. Als iets onze eigen belangen raakt, zullen we niets dan leugens spreken. In het bijzonder doen we loze beloftes vóór God, scheppen op en bedriegen God. Dit zijn de feiten. Dus hoe kunnen we een eerlijk persoon zijn? De volgende Bijbelteksten over eerlijkheid en integriteit, de gerelateerde artikelen en de gerelateerde video's helpen u allemaal bij het vinden van de manieren van beoefenen.

Valse lippen zijn voor de HEERE een gruwel, maar wie betrouwbaar handelen, zijn Hem welgevallig.

(Spreuken 12:22 )

Beter een arme die in zijn oprechtheid zijn weg gaat, dan iemand die verkeerd van lippen en bovendien een dwaas is.

(Spreuken 19:1)

Wie in oprechtheid zijn weg gaat, gaat een veilige weg, maar wie kromme wegen gaat, zal opgemerkt worden.

(Spreuken 10:9)

De oprechtheid van de oprechten leidt hen, maar de verkeerdheid van de trouwelozen verwoest henzelf.

(Spreuken 11:3)

Hij die oprecht wandelt, zal verlost worden, maar wie kromme wegen gaat, zal ineens ten val komen.

(Spreuken 28:18)

Maar laat uw woord ja ja zijn en uw nee nee; wat hierboven uitgaat, is uit de boze.

(Mattheüs 5:37 )

Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos.

(Jakobus 1:26 )

Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;

(1 Petrus 3:10)

En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het Woord horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden, en in volharding vruchten voortbrengen.

(Lukas 8:15)

Een waarachtige lip houdt voor eeuwig stand, maar een valse tong slechts voor een ogenblik.

(Spreuken 12:19)

Voorwaar zeg Ik u: Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal daarin beslist niet binnengaan.

(Lukas 18:17)

Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.

(1 Johannes 3:18)

Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.

(Johannes 4:23-24)

Gerelateerde waarheid

Eerlijkheid betekent je hart aan God geven, Hem nooit bedriegen, in alles open naar Hem zijn en de waarheid nooit verbergen. Eerlijkheid betekent ook nooit iets doen wat mensen boven of onder je misleidt, en nooit iets doen om alleen maar bij God in een goed blaadje te komen. Kortom, eerlijk zijn is onzuivere daden en woorden vermijden, en God noch mensen misleiden.

Je gedragen als een normaal mens betekent samenhangend spreken. Ja is ja en nee is nee. Houd je aan de feiten en spreek gepaste woorden. Lieg niet, bedrieg niet.

Mijn koninkrijk heeft diegenen nodig die eerlijk zijn en niet hypocriet of bedrieglijk. Zijn de oprechte en eerlijke mensen in de wereld juist niet onpopulair? Ik ben precies het tegenovergestelde. Ik accepteer dat eerlijke mensen tot mij komen. Ik geniet van dit soort mensen, en ik heb zulke mensen dan ook nodig. Juist dit is mijn rechtvaardigheid.

Is de bovenstaande inhoud nuttig voor je om te beoefenen een eerlijk persoon te zijn? Als u verlichting of inzichten heeft die u wilt delen, of eventuele verwarring en vragen die u wilt onderzoeken, klikt u op de knop in de rechterbenedenhoek van het scherm om contact met ons op te nemen. Mogen we elkaar helpen en ondersteunen in de liefde van de Heer.

Lees meer:

Getuigenis van een christen: zijn eerlijkheid wint het vertrouwen van zijn baas

Bijbelteksten over hoop: Geloof en kracht hebben tijdens moeilijke tijden

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Laat een antwoord achter