Online preken

Menu

Volgende

Beste christelijke film ‘De mensen van het hemelse koninkrijk’ | Welk soort mens wordt door God gezegend?

29,427 15/06/2019

Nederlandse christelijke film ‘De mensen van het hemelse koninkrijk’ | Welk soort mens wordt door God gezegend? | Gratis films kijken

De Heer Jezus zei: “Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een ​kind, dan zul je het ​koninkrijk van de hemel​ zeker niet binnengaan” (Matteüs 18:3). De Heer Jezus heeft ons verteld dat alleen eerlijke mensen het hemelse koninkrijk kunnen binnengaan; alleen eerlijke mensen kunnen mensen van het koninkrijk worden. Deze film vertelt het verhaal van de ervaringen van de christen Cheng Nuo met Gods werk en hoe het haar vergaat bij haar pogingen om als eerlijk mens in het leven te staan. Cheng Nuo was ooit werkzaam als arts. Zelfs nadat ze in God is gaan geloven, vervalt ze telkens weer in leugenachtig gedrag en bedrog zodra er dingen op haar pad komen die in strijd zijn met haar eigen belangen en aanzien in het dagelijks leven. Geconfronteerd met beproevingen ontstaan er bij haar zelfs misvattingen en ongenoegen over God, maar door telkens weer op zoek te gaan naar de waarheid weet ze niettemin inzicht te verwerven in de diepere oorzaken van haar onoprechtheid en haar egoïstische, onbetrouwbare en satanische natuur. Vervolgens richt ze zich op het zoeken naar de waarheid om zo af te komen van haar neiging tot liegen en de onoprechtheid in haar hart. Als ze later gearresteerd wordt door de autoriteiten van de Chinese Communistische Partij tijdens het uitoefenen van haar plicht, moet ze afschuwelijke martelingen ondergaan, maar niettemin is ze bereid nog eerder te sterven dan een leugen te vertellen en God te verloochenen. Ze legt een schitterende, klinkende getuigenis voor God af. Cheng Nuo is nu in staat om geleidelijk een eerlijk mens te worden en God waarachtig lief te hebben en te gehoorzamen. Wat is haar verhaal dan precies?

Een deel van het materiaal uit deze video is afkomstig van:

ESO
Bernhard Vogl
ESO/S. Brunier
ESO/J. Emerson/VISTA.
ESO/Digitized Sky Survey 2.
NASA, ESA and A. Nota (ESA/STScI, STScI/AURA)
NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling ©
2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Laat een antwoord achter