Online preken

Menu

Gods koninkrijk binnengaan

Katholicisme: er is eindelijk hoop om mijn droom van het koninkrijk der hemelen te verwezenlijken

Het zaad planten van de droom van het koninkrijk van de hemel Ik ben geboren in een katholiek gezin en vanaf mijn jeugd leerde mijn grootmoeder me bidden en katholieke rituelen te volgen. Toen ik 1...

Kerkfilm | De enige manier om te worden opgenomen in het hemelse koninkrijk (2) (Uitgelicht fragment)

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl...

Kerkfilm | Hoe reinigt God de verdorven gezindheid van de mens? (Uitgelicht fragment)

Een deel van het materiaal uit deze video is afkomstig van: Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. https://www.debijbel.nl...

Kerkfilm | Zonder heiligheid zal geen mens het koninkrijk Gods binnengaan (Uitgelicht fragment)

Wanneer de zonden van ons gelovigen in de Heer worden vergeven, bereiken we dan de zuivering? Als we niet naar zuivering streven, en ons uitsluitend inzetten voor de Heer en ijverig Zijn werk doen, w...

Kerkfilm | Is het koninkrijk van God in de hemel of op aarde? (Uitgelicht fragment)

Velen die in de Heer Jezus geloven, wachten tot ze worden opgenomen in het koninkrijk, maar weet je waar het koninkrijk zich feitelijk bevindt? Weet je wat de ware betekenis van opneming is? Deze fil...

Wat zijn de voorwaarden voor het betreden van het koninkrijk van God?

Veel gelovigen besteden met veel enthousiasme voor de Heer, maar ze zondigen vaak ondanks zichzelf. Dus, kunnen zulke mensen echt het koninkrijk der hemelen binnengaan?...

Wat voor soort mensen kunnen Gods koninkrijk binnengaan

Wanneer de zonden van ons gelovigen in de Heer zijn vergeven, zijn we dan gereinigd? Als we ons alleen concentreren op hard werken in plaats van na te streven gereinigd te worden, kunnen we dan opgeno...

Uitleg van Johannes 3:16 – Kan men het eeuwig leven verkrijgen door geloof in de Heer Jezus?

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. – Johannes 3:16 Ged...

Bijbeltekst van de dag – Mattheüs 7:21

Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. – Mattheüs 7:21 Gedachten over het ver...

Hoe volledig gered te zijn om Gods koninkrijk binnen te gaan

Ik geloof dat alle volgelingen van God verlossing willen bereiken en Gods koninkrijk betreden zodat ze van de zegeningen van het hemelse koninkrijk kunnen genieten. Maar hoe kunnen we dat eigenlijk do...

Kunnen zij die gered zijn door geloof Gods koninkrijk binnengaan

Sommige christenen geloven dat zolang ze de redding van de Heer Jezus aan het kruis aanvaarden, ze de Heer verbaal erkennen en in hun hart in Hem geloven, ze gered zijn en ze het hemelse koninkrijk ...

Het verschil tussen gered worden en volledige verlossing verkrijgen

Wanneer we het hebben over het verschil tussen gered worden en volledige verlossing bereiken, zijn er wellicht broeders en zusters die zullen zeggen: “Is er wel een verschil tussen gered worden en vol...

Gaan we in het hemelse koninkrijk binnen als we onze “zonden vergeven” zijn?

Voor wie in de Heer gelooft, is het grootste verlangen om het hemelse koninkrijk binnen te gaan, en daarom stellen we ons vaak voor hoe mooi het daar moet zijn. Natuurlijk hebben we ook vertrouwen in ...

Waar is het koninkrijk van God?

Veel christenen geloven dat het koninkrijk der hemelen in de hemel is, maar het Gebed van de Heer zegt: “Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel” (Matteüs 6:10). ...