Christelijke film ‘Mijn droom van het hemelse koninkrijk’ Clip 2 – Wat te doen om het hemelse koninkrijk binnen te gaan (2)

31Aufrufe 0

De meeste gelovigen in de Heer denken dat zolang wij het woord van God volgen, nederig en geduldig zijn en Paulus’ voorbeeld volgen door ons op te offeren, te geven en te werken voor de Heer, wij de wil van God tevredenstellen. En we zullen naar het hemelse koninkrijk worden geleid wanneer de Heer terugkeert. Echter: hebben wij er ooit over nagedacht of een dergelijke zoektocht werkelijk zou leiden tot Gods lof en toelating tot het hemelse koninkrijk? Zo niet, hoe verwerven wij dan Gods lof en toegang tot het hemelse koninkrijk?

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer weergeven Minder weergeven