Online preken

Menu

Bijbeltekst van de dag – Mattheüs 7:21

Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Bijbeltekst van de dag – Mattheüs 7:21

Gedachten over het vers van vandaag …

Ik geloof dat elke christelijke broeder en zuster bekend is met dit vers. Maar hebben we er ooit overwogen hoe we de wil van de hemelse Vader moeten volgen? Toen ik in de Heer begon te geloven, dacht ik dat omdat ik de redding van de Heer had aanvaard, ik een plaats in het hemelse koninkrijk zou hebben. Maar onlangs, toen ik de Bijbel las, merkte ik dat de Heer zei dat alleen zij die de wil van de hemelse Vader volgen het hemelse koninkrijk kunnen binnengaan, en niet iedereen die tot de Heer roept, kan er binnengaan. En ik dacht aan het feit dat hoewel veel mensen in naam in de Heer geloven, ze de woorden van de Heer in het echte leven niet in praktijk kunnen brengen. Soms, wanneer ons iets onaangenaams overkomt, zullen we klagen of dingen doen die vertrouwend op ons hete bloed. Soms tonen we uiterlijk alleen maar verdraagzaamheid en geduld aan anderen, maar we haten ze in onze harten. Wat nog meer is, om onze persoonlijke belangen te beschermen, intrigeren we tegen elkaar en houden we ons bezig met jaloezie en geschillen. En veel mensen gaan naar bijeenkomsten om ze bij te wonen, niet met het doel de waarheid te verkrijgen. Ze streven de trend van de wereld na, begeren naar rijkdom en reputatie en richten zich op eten, drinken en plezier maken. De Bijbel zegt: “Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over, maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur, dat de tegenstanders zal verslinden” (Hebreeën 10 : 26-27). “... en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien” (Hebreeën 12:14). Hoewel we door Jezus verlost zijn, betekent dit niet dat we zonder zonde zijn, want onze zondige natuur bestaat nog steeds. De Heer is heilig. Als we de zuivering niet kunnen bereiken, kunnen we niet degenen worden die de wil van God volgen en zeker het hemelse koninkrijk niet kunnen binnengaan. De Bijbel zegt: “Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God” (1Petrus 4:17). Het is duidelijk dat de Heer de mensheid zal oordelen. We moeten Gods oordeel en redding in de laatste dagen aanvaarden. Alleen als we ons volledig bevrijden van de zonde en degenen worden die in overeenstemming zijn met Gods hart, zullen we in aanmerking komen om het hemelse koninkrijk binnen te gaan.

U bent van harte welkom ons ‘Bijbeltekst van de dag’ te gebruiken om uw spirituele leven te verrijken.

Lees meer:

Gaan we in het hemelse koninkrijk binnen als we onze “zonden vergeven” zijn?

Kunnen zij die gered zijn door geloof Gods koninkrijk binnengaan?

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Laat een antwoord achter