Online preken

Menu

Uitleg van Johannes 3:16 – Kan men het eeuwig leven verkrijgen door geloof in de Heer Jezus?

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Gedachten over het vers van vandaag …

Uit dit vers kan ik Gods liefde voor ons en Zijn wil voor de redding van ons waarderen.

Toen ik voor het eerst in Jezus geloofde, vroegen de voorgangers en ouderlingen ons om dit vers te onthouden, zodat we de liefde van Jezus voor ons konden kennen. En ze zeiden dat zolang we in Jezus geloofden, we het eeuwige leven konden verkrijgen en het koninkrijk der hemelen konden binnengaan. Echter, toen ik deze woorden las “Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien” in de Bijbel, dacht ik na over mezelf: in mijn echte leven kan ik de vereisten van Jezus niet volgen. Wanneer ik bijvoorbeeld met mijn gezin overweg kan, kan ik niet tolerant en geduldig zijn; als mijn buren mijn gevoelens kwetsen, hoewel ik niets zeg, houd ik een wrok; wanneer ik met mijn collega's werk, kijk ik soms op hen neer. ... ik voelde me in de war: “Ik bega vaak zonden, kan Jezus me naar het koninkrijk der hemelen brengen? Kan ik het eeuwige leven verkrijgen?” Ik begreep de wil van Jezus niet totdat een aantal broeders en zusters in de Heer iets met mij deelden. Ze lazen me een paar woorden voor: “Jezus’ werk was in die tijd de verlossing van de hele mensheid. De zonden van allen die in Hem geloofden, werden vergeven; Hij zou je verlossen zolang je maar in Hem geloofde. Als je in Hem geloofde, was je geen zondaar meer, dan zou je van je zonden worden verlost. Dit was de betekenis van gered zijn en dat je door geloof gerechtvaardigd was. Toch bleef er in de gelovigen datgene achter wat opstandig was en zich tegen God verzette en nog steeds beetje bij beetje weggenomen moest worden. Redding betekende niet dat de mens volledig door Jezus was gewonnen, maar dat de mens niet langer van de zonde was, dat zijn zonden hem vergeven waren: op voorwaarde dat je geloofde, zou je nooit meer van de zonde zijn.”

Na het lezen van de passage, realiseerde ik me de ware betekenis van Jezus' werk in het tijdperk van genade: Jezus werd aan het kruis genageld als het zondoffer en Hij nam de zonden van de mens om ons te verlossen van de wet, zodat we niet langer veroordeeld en uitgevoerd werden door de wet, maar de kans hebben om voor Hem te komen om te bidden, onze zonden te bekennen en ons bekeren, en dan zullen onze zonden worden vergeven en zullen we Jezus 'zorg en bescherming hebben; maar we zondigen nog vaak en kunnen Jezus woorden niet beoefenen, zelfs in elk klein dingetje dat in het leven gebeurt, wat bewijst dat we niet volledig gered zijn. Als we gered willen worden en het koninkrijk der hemelen willen binnengaan om het eeuwige leven te verkrijgen, moeten we ons ontdoen van de dingen in ons die niet overeenstemmen met de wil van Jezus. Hoe kunnen we ons dan ontdoen van ongehoorzaamheid en weerstand tegen God? Hoe het eeuwige leven te verkrijgen? Jezus zei: “Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.” (Johannes 16: 12-13). Ik denk dat wanneer Jezus komt, Hij woorden zal uitdrukken om al deze mysteries te onthullen en ons zal vertellen wat God zal doen. Mogen wij bidden om de weg te zoeken naar het eeuwige leven dat door Jezus zal worden geschonken als Hij in de laatste dagen terugkomt ...

U bent van harte welkom ons ‘Bijbeltekst van de dag’ te gebruiken om uw spirituele leven te verrijken.

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Lees meer:

Woede beheersen: God heeft me geleid om het beste pad te vinden

Dit oordeel van het grote witte troon is zo geweldig

Kunnen zij die gered zijn door geloof Gods koninkrijk binnengaan?

Het vers van vandaag geïllustreerd

Bijbeltekst van de dag – Johannes 3:16

Laat een antwoord achter