Online preken

Menu

Bijbelse profetieën: Zal Jezus openlijk op de wolken verschijnen of in het geheim aankomen wanneer Hij terugkeert

Bijbelse profetieën: Zal Jezus openlijk op de wolken verschijnen of in het geheim aankomen wanneer Hij terugkeert

In het geheim aankomen

En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!

(Mattheüs 25:6)

Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen.

(Openbaring 3:3)

Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.

(Openbaring 16:15)

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.

(Openbaring 3:20)

Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel licht, zo zal ook de Zoon des mensen zijn op Zijn dag. Eerst moet Hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht.

(Lukas 17:24-25)

Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.

(Mattheüs 24:44)

dan zal de heer van deze dienaar komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet;

(Mattheüs 24:50)

Openlijk op de wolken verschijnen

Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.

(Openbaring 1:7)

En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.

(Mattheüs 24:29-30)

Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen, …

(Judas 1:14)

die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

(Handelingen 1:11)

En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.

(Lukas 21:25-27)

Opmerking van de uitgever:
Notitie van de redacteurVeel broeders en zusters verlangen ernaar dat de Heer spoedig terugkomt, zodat ze opgenomen kunnen worden in het koninkrijk van de hemel. Daarom focussen ze zich heel nauwlettend op de profetieën over de wederkomst van de Heer. Deze verzen profeteren dat de Heer zal komen als een dief. Wanneer er staat “als een dief”, betekent het dat Hij stil en in het geheim zal komen, dus het is onmogelijk voor ons om de dag van Zijn wederkomst te kennen. Misschien vraagt ​​iemand zich af: “Als we de dag van de wederkomst van de Heer niet weten, hoe kunnen we Hem dan verwelkomen?” Eigenlijk heeft de Heer Jezus ons al de weg gewezen om Hem te verwelkomen. Hij zei: “En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!” (Mattheüs 25:6). “Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij” (Johannes 10:27). “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij” (Openbaring 3:20). Deze verzen vertellen ons duidelijk dat in de laatste dagen wanneer iemand roept: “De bruidegom komt”, dat wil zeggen, wanneer iemand getuigt dat de Heer is teruggekeerd en woorden heeft gesproken, we, net als de wijze maagden, de deur moeten openen om te zoeken en onderzoeken. Als we kunnen herkennen dat Zijn woorden de waarheid zijn en Gods stem zijn, en deze woorden accepteren, kunnen we de Heer verwelkomen en opgenomen worden voor God. Zulke mensen hebben zoveel geluk dat ze samen kunnen eten met de Heer.

Lees meer: Op welke manier zal de wederkomst van de Heer gebeuren

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Laat een antwoord achter