Online preken

Menu

Bijbelse profetieën over de wederkomst van Christus

Bijbelse profetieën over de wederkomst van Christus

Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel licht, zo zal ook de Zoon des mensen zijn op Zijn dag. Eerst moet Hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht.

(Lukas 17:24-25)

Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.

(Mattheüs 24:44)

En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.

(1 Timotheüs 3:16)

Noot van de redacteur: uit deze verzen kunnen we weten dat de Heer in de laatste dagen zal afdalen als de Zoon des mensen zoals de bliksem. Als het gaat om de bliksem, verwijst het naar een geweldig licht, het ware licht, en verwijst het ook naar Gods woord. Dat wil zeggen, wanneer de Heer naar de aarde komt om te uiten en te spreken in de laatste dagen, is wanneer het grote licht voortkomt. En dit toont ook aan dat het imminente werk van de teruggekeerde Heer Jezus zich snel als bliksem over de wereld zal verspreiden. Zoals ons bekend is, was het werk dat de Heer Jezus deed in het Tijdperk van Genade het werk van het zaaien van zaden, en wanneer Hij in de laatste dagen terugkomt, zal Hij het oogstwerk doen, dat is het werk om dit oude tijdperk te beëindigen. Dit werk zal in zeer korte tijd worden voltooid en zal niet gedurende tweeduizend jaar duren, zoals het werk in het Tijdperk van Genade. Dus, we moeten waakzaam zijn. Op het moment dat God het werk doet om het oude tijdperk in de laatste dagen te beëindigen, als we de terugkeer van de Heer willen verwelkomen en opgenomen willen worden in het koninkrijk van de hemel, is het uiterst cruciaal voor ons om de uitspraken en woorden van de teruggekeerde Heer te zoeken, dat is, de woorden van de Heilige Geest aan de kerken. Alleen door dit te doen kunnen we de voetafdrukken van God nauwlettend volgen en terugkeren naar God.

Lees meer:

Bijbelse profetieën over de wederkomst en incarnatie van de Heer als de Zoon des Mensen

De wederkomst: Hoe de Heer bij Zijn terugkeer aan de deur zal kloppen

De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV

Laat een antwoord achter