Online preken

Menu

Wat moeten we doen als we vanwege druk werk geen tijd hebben voor bijeenkomsten?

Beste broeders en zusters,

Ik ben een nieuwe gelovige die zojuist Gods werk heeft aanvaard. Hoewel ik weet dat het nodig is om bijeenkomsten bij te wonen en Gods woorden als christen te lezen en ik ook wil doen wat God vraagt, maar om meer geld te verdienen en een kwalitatief hoogstaand leven te leiden, ben ik druk bezig met geld verdienen en een sociale verplichtingen en heb ik geen tijd om bijeenkomsten bij te wonen en Gods woorden te lezen. Ondanks wat geld te hebben verdiend, voel ik me altijd erg leeg en verschuldigd aan de Heer. Ik heb een vraag: hoe moet ik kiezen tussen druk werk en bijeenkomsten in mijn geloof in God?

Hoogachtend,

Xiaodong

Beste Xiaodong,

Deze vraag verwarde me ook een lange tijd. Later, door het lezen van Gods woorden en de communicatie en het onderhoud van de broeders en zusters, begreep ik enkele waarheden, zag duidelijk waarom ik het druk had met mijn werk en begreep ik Gods bedoelingen, waardoor ik een juiste keuze maakte tussen het werk en de bijeenkomsten. Hieronder zal ik mijn kennis bespreken. Ik hoop dat het je zal helpen.

_Wat moeten we doen als we vanwege druk werk __geen tijd hebben voor bijeenkomsten_ _

Waarvoor werken we wanhopig hard?

Om het probleem op te lossen dat we door druk werk geen tijd hebben voor bijeenkomsten, moeten we allereerst weten waarom we wanhopig hard werken. Sommige mensen zeggen misschien dat ze werken om hun gezin groot te brengen. Als we alleen werken om ons gezin groot te brengen, zullen de meesten van ons het niet zo druk hebben dat we geen tijd hebben om bijeenkomsten bij te wonen en Gods woorden te eten en te drinken. In feite werken we wanhopig hard, niet alleen om ons gezin groot te brengen, maar ook om onze vleselijke extravagante verlangens te bevredigen. We willen meer geld verdienen om huizen en auto's te kopen om van het goede leven te genieten en anderen ons te laten bewonderen en naar ons op te laten kijken. Omwille van het vleselijke gemak of de achting en bewondering van anderen, maken we overuren en steken we zelfs al onze tijd en energie in het verdienen van geld. Niet alleen is ons lichaam uitgeput, maar we hebben ook geen tijd om voor God te komen om Hem te aanbidden. Onbewust dwalen we steeds verder van God af en verliezen we de kans om uiteindelijk door God gered te worden.

Gods woorden zeggen: “In feite maakt het niet uit hoe verheven de idealen van mensen zijn, hoe realistisch de menselijke verlangens ook zijn of hoe gepast ze ook zijn, alles wat de mens wil bereiken, alles waarnaar de mens op zoek is, is onlosmakelijk verbonden met twee woorden. Deze twee woorden zijn van vitaal belang voor het leven van elke persoon en het zijn dingen die Satan bij de mens wil inprenten. Welke twee woorden zijn dit? Het zijn ‘roem’ en ‘winst’. Satan gebruikt een heel subtiele methode, een methode die heel erg in overeenstemming is met de opvattingen van mensen en die helemaal niet radicaal is. Met deze methode zorgt hij ervoor dat mensen onbewust Satans manier van leven en de regels waarnaar hij leeft aanvaarden, en levensdoelen en hun richting in het leven bepalen. Door dit te doen krijgen ze ook, zonder het te weten, ambities in het leven. Ongeacht hoe groots deze ambities in het leven mogen lijken, ze zijn onlosmakelijk verbonden met ‘roem’ en ‘winst’. Alles wat alle grote of beroemde personen, eigenlijk alle mensen, in het leven volgen, heeft alleen betrekking op deze twee woorden: ‘roem’ en ‘winst’. Mensen denken dat wanneer ze eenmaal roem en winst hebben vergaard, ze van deze dingen kunnen profiteren om een hoge status en grote rijkdom te genieten en van het leven te genieten. Ze denken dat roem en winst een soort kapitaal zijn dat ze kunnen gebruiken om een leven te verkrijgen waarin het plezier wordt nagejaagd en ongebreideld van het vlees wordt genoten. Omwille van deze roem en winst die de mens zo begeert, geven mensen gewillig, zij het onbewust, hun lichaam, geest, alles wat ze hebben, hun toekomst en hun lot over aan Satan. Ze doen dit zonder ook maar een moment te aarzelen, altijd onwetend van de noodzaak om alles wat ze hebben overgedragen terug te krijgen. Kunnen mensen nog enige controle over zichzelf behouden als ze eenmaal op deze manier hun toevlucht hebben genomen tot Satan en loyaal aan hem zijn geworden? Zeker niet. Ze worden totaal en volledig beheerst door Satan. Ze zijn totaal en volledig in een moeras verzonken en zijn niet meer in staat om zichzelf te bevrijden. Als iemand eenmaal verstrikt is in roem en winst, zoekt hij niet langer naar datgene wat helder is, dat wat rechtvaardig is of die dingen die mooi en goed zijn. Dit komt omdat de verleidelijke kracht die roem en winst uitoefenen over mensen te groot is; het worden dingen die mensen hun hele leven na gaan streven en zelfs voor eeuwig en zonder einde. Is dit niet waar?

Gods woorden zijn zo duidelijk. Satanische overlevingswetten zoals “Geld is niet alles, maar zonder geld kun je niets doen,” “De mens zal alles doen om rijk te worden,” “Zichzelf onderscheiden” en “Een man laat zijn naam achter waar hij ook gaat, net zoals een gans zijn kreet uitroept waar hij ook vliegt,” zijn ons vanaf onze kindertijd ingeprent. Beïnvloed door deze wetten zijn we allemaal voorstander van geld, begeren we fysieke genoegens en proberen we het leven aan de top te leiden, waarbij we de roem, winst en positie boven alles hooghouden. Geleid door deze foutieve gedachten, werken we niet alleen puur om het gezin groot te brengen, maar ook om een ​​carrière op te bouwen om de achting en bewondering van anderen te winnen. Zo worden we machines om geld te verdienen en een vermoeiend en ellendig leven te leiden. Om roem en gewin te zoeken, dwaalt ons hart steeds verder van God af en raken we steeds minder geïnteresseerd in het geloof en de aanbidding van God. Sommige mensen denken zelfs dat het bijwonen van bijeenkomsten en het lezen van Gods woorden hen vertraagt ​​bij het verdienen van geld. Dus stoppen ze met het bezoeken van bijeenkomsten en het lezen van Gods woorden. Zonder het te weten, verliezen ze de normale relatie met God. Hieruit kan worden opgemaakt dat Satan alleen roem en gewin gebruikt om ons weg te vangen van God, waardoor we verstrikt kunnen raken in geld, roem, gewin en vlees, onze normale relaties met God verstoort en vernietigd, waardoor we wegblijven van God en God verraden en ons uiteindelijk grondig wegneemt. Dit zijn Satans plannen en sinistere bedoelingen. We zouden dus duidelijk moeten inzien dat roem en gewin een van de manieren is waarop Satan ons bedriegt, kwelt en verslindt. Het is voor ons een verkeerde manier om roem en gewin te zoeken. Nadat we onze innerlijke verkeerde opvattingen van het streven kennen en kunnen onderscheiden, kunnen we een juiste keuze maken tussen werk en geloof in God.

Alleen volharding in het bijwonen van bijeenkomsten kan door God worden goedgekeurd

We moeten weten dat het bijwonen van bijeenkomsten een belangrijke praktijk is in het geloof in God en aanbidding van God. Dit is omdat we Gods woorden lezen en communiceren tijdens bijeenkomsten. Alleen wanneer we tijdens de bijeenkomsten meer van Gods woorden lezen, kunnen we de waarheid en Gods bedoelingen en vereisten sneller begrijpen. Dus als we dingen tegenkomen, kunnen we vaak beoefenen in overeenstemming met Gods woorden en kunnen we de realiteit van de waarheid binnengaan en Gods goedkeuring krijgen. Daarom, is het van cruciaal belang voor ons of we kunnen volharden in het bijwonen van bijeenkomsten om door God te worden goedgekeurd. Ware gelovigen in God zouden vaak voor God moeten komen, bijeenkomsten moeten bijwonen en Gods woorden meer moeten lezen. Als we God op een warrige manier volgen, ons de hele dag bezig houden met ons werk en gezin en geen aandacht schenken aan het bijwonen van bijeenkomsten, en niet vaak Gods woorden lezen, laat staan ​​Gods woorden beoefenen, hoe kunnen we dan Gods goedkeuring verkrijgen?

Gods woorden zeggen: “Je zult alleen maar voordeel hebben bij het geloof in God als je het benadert als het grootste ding in je leven, belangrijker dan eten, kleding, of wat dan ook! Als je alleen gelooft wanneer je tijd hebt en niet in staat bent je volledige aandacht te wijden aan je geloof, als je altijd verstrikt bent in verwarring, dan levert het geen enkel voordeel op.” Uit deze woorden kunnen we opmaken dat we als gelovigen in God prioriteit moeten geven aan het geloven in en aanbidden van God. Anders worden we geëlimineerd als we moedwillig in God geloven. Dus het onderhouden van normale relaties met God, het bijwonen van bijeenkomsten, het doen van gebeden en het communiceren van de waarheid is wat elke gelovige in God zou moeten beoefenen en het is de verantwoordelijkheid die een geschapen wezen zou moeten vervullen. Als we alleen tevreden zijn met het erkennen van God met onze mond en in Hem geloven in ons hart, geen aandacht schenken aan bijeenkomsten en de waarheid communiceren, dan zullen we geen relatie met God hebben. In Gods ogen zijn wij niet anders dan ongelovigen. Dus zelfs als we tot het einde in God geloven, zullen we niet door God worden goedgekeurd of de waarheid en het leven verwerven, en onze einden zullen zeker hetzelfde zijn als die van de ongelovigen, door God te worden verafschuwd, verworpen en geëlimineerd. Daarom, of we dus kunnen volharden in het bijwonen van bijeenkomsten en een nauwe band met God onderhouden, houdt rechtstreeks verband met de vraag of we de waarheid en Gods goedkeuring kunnen verkrijgen.

Onze werkplek is ook een echte plek waar we Gods Woord ervaren

Als we geen rijkdom, roem en gewin zoeken maar het gewoon te druk hebben met ons werk, wat moeten we dan doen? De Heer Jezus zegt: “God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid” (Johannes 4:24). God is een Geest en we kunnen Hem met een oprecht hart aanbidden en bij elke gelegenheid en op elk moment een normale relatie met Hem opbouwen. Aan de ene kant, als we werken, kunnen we, hoewel we het werk met onze handen doen, ons hart tot rust brengen voor God, denkend aan Gods liefde en redding en nadenken over de waarheid in Gods woorden.

Aan de andere kant is onze werkplek ook een echte plek waar we Gods woorden ervaren. Vroeger dacht ik dat werk werk was en geloof geloof was en dat alleen bijeenkomsten de ware aanbidding van God betekenden; Ik wist gewoon niet hoe ik de waarheid en Gods bedoelingen op de werkvloer moest zoeken. Het maakt eigenlijk niet uit of de mensen, gebeurtenissen en dingen die we tegenkomen groot of klein zijn, ze zijn zorgvuldig voor ons door God geregeld. Als we God niet in ons hart hebben of de waarheid zoeken, als we de waarheid alleen maar met onze gedachten kunnen analyseren en bestuderen en Gods soevereiniteit niet kunnen gehoorzamen, vast komen te zitten in het idee van goed en fout, klagen over God en hem verkeerd begrijpen, zullen we ons uiteindelijk ellendig van streek voelen en in duisternis vervallen. Alleen als we Gods bedoelingen zoeken, kunnen we een weg vooruit hebben. Een tijdje geleden zag ik bijvoorbeeld dat verschillende collega's in mijn bedrijf verslapten in hun werk, woorden spraken tot de leider die aangenaam zijn om te horen, maar verslapten in het echt werk. In het begin voelde ik afkeer van deze manier van hun gedrag. Maar naarmate de tijd verstreek, voelde ik dat ze lui en onbetrouwbaar waren, het werk sneller deden en meer geld verdienden, terwijl ik voorzichtig en serieus was in mijn werk, het werk langzamer deed dan zij en minder geld verdiende dan zij. Dus ik voelde dat het oneerlijk was en begon te verslappen zoals zij deden, maar ik voelde me erg ongemakkelijk in mijn hart. Pas nadat ik voor God was gekomen om te bidden, realiseerde ik me dat ik leefde volgens satanische opvattingen over overleven, ik handelde niet als een eerlijk persoon, en ik betrokken raakte in bedrog om geld te verdienen, zonder enige waardigheid en integriteit. Later, toen ik Gods woorden las, zag ik dat God van eerlijke mensen houdt, eerlijke mensen zegent en van ons verlangt dat we eerlijke mensen zijn. Nadat ik dit had begrepen, bad ik tot God: “O God! Ongeacht hoe andere collega's het ook doen, ik zal hun voorbeeld niet volgen. U onderzoekt wat ik doe en Satan kijkt er ook naar. Ik moet uw woord in praktijk brengen en het getuigenis doorstaan.” Toen ik beoefende in overeenstemming met Gods woorden,voelde ik een enorme opluchting over me heen stromen. Later, toen mijn baas ontdekte dat ik niet verslapte en niet dezelfde was als andere collega's, droeg mijn baas niet alleen het belangrijke werk aan mij op, maar verhoogde hij ook mijn salaris en vertelde hij me dat hij zich op zijn gemak voelde met mijn werk. Pas na deze ervaring zag ik dat we Gods woorden niet alleen in het kerkelijk leven maar ook in het echte leven kunnen ervaren en beoefenen. Dus, op het werk, zolang we de waarheid zoeken en in alle handelen volgens Gods bedoelingen, zal God ons leiden.

Broeder Xiaodong, ik hoop dat wat ik heb gecommuniceerd u hulpzaam kan zijn.

Hoogachtend,

Xiaoming

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter