Online preken

Menu

Door mijn opvatting los te laten en nederig te zoeken, vind ik de weg naar het koninkrijk der hemelen

Wanneer horend dat sommige mensen getuigen dat de Heer Jezus is teruggekeerd en het oordeelswerk in de laatste dagen heeft gedaan, hebben veel mensen misschien hetzelfde idee als ik, denkend: “De Heer Jezus heeft al onze zonden op Zich genomen, dus zijn we van onze zonden vergeven door in de Heer te geloven, en de Heer zal ons direct opnemen in het koninkrijk der hemelen wanneer Hij terugkeert. Waarom moeten we dan nog steeds het oordeel aanvaarden? Is Gods oordeel niet de veroordeling van de mensheid? Als we Gods oordeel aanvaarden, hoe kunnen we dan het koninkrijk der hemelen binnengaan?” Later, tijdens een bijeenkomst, werd mijn verwarring opgelost en begreep ik het belang van het oordeelswerk van teruggekeerde Heer in de laatste dagen, en ik wist ook dat Gods oordeel in de laatste dagen niet de veroordeling van mensen is, maar de redding voor hen. Uiteindelijk verwelkomde ik de terugkeer van de Heer en vond ik de weg om gezuiverd te worden en het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Nu wil ik mijn ervaring delen.

Ik was in de war en had verschillende meningen met mijn vrouw

Mijn vrouw en ik begonnen in 1995 in de Heer Jezus te geloven, en later gingen we naar Zuid-Korea. In 2017 zijn we begonnen met het bijwonen van bijeenkomsten in een kerk in Zuid-Korea.

Later ontdekte ik per ongeluk dat mijn vrouw naar een andere kerk ging om bijeenkomsten te houden. Op een dag zei mijn vrouw opgewonden tegen me: “Weet je dat? De Heer Jezus is teruggekeerd, drukt de waarheid uit en doet het werk van oordeel en zuivering van de mensheid met Zijn woorden. Alleen als we Gods oordeelswerk in de laatste dagen aanvaarden en van zonde zijn gereinigd, zijn we gekwalificeerd om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan.”

Toen ik hoorde wat mijn vrouw zei, was ik erg verrast en dacht: “De Heer Jezus heeft al onze zonden op Zich genomen. We zijn van onze zonden vergeven door in Hem te geloven. Als de Heer komt, zal Hij ons rechtstreeks naar het koninkrijk der hemelen brengen. Waarom moeten we Gods oordeel aanvaarden?”

“Waar ben je heengegaan om naar preken te luisteren? Waarom zeg je dit?” Ondervroeg ik boos mijn vrouw.

“Wees niet boos. In feite is Gods werk verdeeld in drie fasen. De eerste fase was het werk van het Tijdperk van de Wet toen Jehovah God de wetten en geboden uitvaardigde en de mens op aarde leidde. De tweede fase was in het Tijdperk van Genade. De Heer Jezus werd gekruisigd om voor onze zonden te verzoenen. Wanneer we de verlossing van de Heer accepteerden, werden onze zonden vergeven. Hoewel de Heer onze zonden heeft vergeven, zijn we niet gereinigd van onze zondige natuur en kunnen we nog steeds zondigen. Dat is een feit. Dus wanneer de Heer terugkeert, zal Hij het werk van oordeel en zuivering doen om ons volledig van zonden te redden, wat vervult wat de Bijbel zegt: ‘Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God(1 Petrus 4:17). Ik denk dat wat de mensen van De Kerk van Almachtige God zeiden, redelijk klinkt en in overeenstemming is met de Bijbel. Wil je met mij op onderzoek uit?” Mijn vrouw overtuigde me geduldig.

Ik zei koppig: “Onze zonden zijn al vergeven. Wanneer de Heer terugkeert, zal Hij ons rechtstreeks opnemen in het koninkrijk der hemelen. Waarom zou de Heer het oordeelswerk doen? Gaat oordeel niet over veroordeeld worden? Zo ja, hoe kunnen we het koninkrijk der hemelen binnengaan? Ga niet meer naar deze kerk.” Toen mijn vrouw zag dat ik een beetje boos was, zei ze verder niets.

Ik had gedacht dat mijn vrouw niet naar de kerk zou gaan, maar in plaats van het onderzoek naar De Kerk van Almachtige God op te geven, werd ze proactiever. Ze las me zelfs van tijd tot tijd de woorden van Almachtige God voor en sprak met me over Gods werk in de laatste dagen, maar ik klampte me nog steeds vast aan mijn eigen opvattingen, denkend dat de Heer Jezus niet zou komen om het oordeelswerk te doen. Tegelijkertijd maakte ik me echt zorgen dat mijn vrouw zou worden misleid. Dus ik moest een manier vinden om haar ervan te weerhouden naar preken van De Kerk van Almachtige God te luisteren.

Op een dag ging mijn vrouw weer naar een bijeenkomst. Zodra ze het huis was binnengekomen, zei ik op dreigende toon: “Zei ik je niet om niet naar De Kerk van Almachtige God te gaan? Waarom ga je daar nog steeds heen? Als je niet naar me luistert, stuur ik je terug naar China. Het is aan jou om hiermee om te gaan!”

Mijn vrouw zei niets toen ze zag dat ik boos werd en ze draaide zich zwijgend om en knielde neer om tot God te bidden. Toen ik haar zag bidden, kon ik mijn geduld met haar niet verliezen. Ondertussen kon ik het niet nalaten te denken: “Ze gelooft al meer dan 20 jaar in de Heer. Ze is een enthousiaste zoeker en vertrouwd met de Bijbel. Bovendien is ze attent en kent ze haar eigen geest, dus ze zal niet gemakkelijk voor de misleid worden. Binnen een maand nadat ze voor het eerst naar De Kerk van Almachtige God ging, heeft ze zo'n onwankelbaar geloof in Almachtige God. Het lijkt erop dat de weg van de kerk buitengewoon is.” Toen ik hieraan dacht, maakte ik me voorlopig geen zorgen om haar.

De lofzangen van De Kerk van Almachtige God raken mijn hart

Na het eten op een dag lag ik in bed en keek tv, terwijl mijn vrouw naast me zat en naar haar telefoon keek. Toen hoorde ik plotseling de lyrics van haar telefoon: “O, God! Ik smeek u uw werk van het oordeel in mij te verrichten, me te zuiveren en te veranderen, zodat ik uw wil in alle dingen kan begrijpen en gehoorzamen. Wanneer u mij redt, zijn uw opperste liefde en uw wil aanwezig. Wanneer u mij redt, zijn uw opperste liefde en uw wil aanwezig.”

Deze hymne klonk rustgevend en de lyrics schoot diep wortel in mijn hart. Onbewust ging ik erheen en zag een zuster in de video die de hymne “Ik ben bereid me te onderwerpen aan Gods werk” met diepe genegenheid zong. Deze videoclip laat zien hoe deze zuster haar verdorven gezindheid onthult, haar rebellie realiseert na het lezen van de woorden van Almachtige God en zich uiteindelijk aan Gods werk overgeeft. De ervaring van de zus heeft me erg geraakt. De liedjes die ik in mijn kerk had gehoord, drukten allemaal de dankbaarheid en lof van gelovigen voor God uit. Ik had geen enkel lied gehoord dat liet zien hoe God mensen veranderde en reinigde. Ik dacht eraan hoe mijn vrouw en ik al meer dan twintig jaar in de Heer Jezus hadden geloofd. We leefden in de situatie dat we overdag zondigden en ‘s nachts onze zonden beleden, en we waren gretig op een dag van de slavernij van de zonde af te komen. Deze hymne zong de gevoelens van ons hart. Toen ik uit deze hymne wist dat Gods oordeelswerk mensen kon zuiveren en veranderen, voelde ik Gods oprechte bedoeling om de mensheid te redden.

Daarna speelde mijn vrouw een lofzangvideo van Gods woorden van De Kerk van Almachtige God – Kom met lof naar Zion. Ik hoorde de lyrics: Kom naar Sion met lofprijzing: “Lofprijzing is naar Sion gekomen en Gods woonplaats is tevoorschijn gekomen. De glorieuze heilige naam wordt door alle mensen geprezen en verspreidt zich. Ah, Almachtige God! Het hoofd van het universum, Christus van de laatste dagen – Hij is de schijnende zon en is opgestegen over de majestueuze en prachtige berg Sion in het hele universum […] Almachtige God! We juichen voor u; we dansen en zingen. U bent waarlijk onze Verlosser, de grote Koning van het universum!” De lyrics klonken gezaghebbend en krachtig, en geen gewoon mens kon ze uitspreken. Het leek alsof de Heer Jezus was teruggekeerd als Almachtige God. Geleidelijk aan voelde ik me niet zo resistent tegen De Kerk van Almachtige God. Sindsdien speelde mijn vrouw elke avond lofzangen voor me, inclusief de lofzangen van Gods woorden en lofzangen van levenservaring, en ze speelde ook enkele video's van lezingen van Gods woorden. Ik was erg blij om naar ze te luisteren, en vaak bedwelmd van ze. Hoewel ik niet helemaal begreep wat de inhoud betekende, luisterde ik er toch op onverklaarbare wijze naar.

Op een dag zei ik tegen mijn vrouw: “Ik heb het gevoel dat de lyrics in de hymnen van Gods woorden me diep raken. Ze zijn iets dat geen gewoon persoon zou kunnen zeggen.”

“Zeker, het zijn Gods woorden, en natuurlijk hebben ze gezag. Zei de Heer Jezus. ‘Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij(Johannes 10:27). De schapen van God kunnen Gods stem horen. Omdat je graag luistert naar de hymnen van Gods woorden, geloof ik dat je het schaap bent dat door God is uitgekozen!” Zei mijn vrouw blij.

Ik was ontroerd door wat mijn vrouw zei. In de loop van de jaren dat ik in de Heer geloofde, had ik broeders en zusters vaak over Gods schapen horen praten. Ik dacht dat Gods schapen God zouden verblijden. Toen ik mijn vrouw hoorde zeggen dat ik het door God gekozen schaap was, was ik erg blij.

Toen mijn vrouw zag dat ik niet zo resistent was, probeerde ze me kalm te overtuigen: “We geloven al meer dan twintig jaar in de Heer, en elke keer dat we naar de kerk gaan, prediken de pastoors altijd dezelfde oude dingen of de leer van offers brengen. Wat hebben we door de jaren heen verkregen met kerkbijeenkomsten? We hadden geen enkel geestelijk plezier. Als we echt in God willen geloven, moeten we in Gods voetstappen treden. Nu is de Heer Jezus teruggekeerd en heeft Hij het werk van oordeel en zuivering in de laatste dagen gedaan, dus we moeten het onderzoeken om de kans om de Heer te verwelkomen niet te missen.” Ik was het helemaal eens met mijn vrouw. In de afgelopen jaren was elke bijeenkomst als een formaliteit, ik kon geen nieuwe preek horen, en mijn geest voelde echt geen plezier.

Mijn houding was niet zo resistent als voorheen, dus mijn vrouw probeerde me te vragen: “Zou je met mij naar De Kerk van Almachtige God willen gaan om naar Gods woorden te luisteren? Als er iets is dat je niet begrijpt, zullen de broeders en zusters erover met je communiceren.” Toen ik de woorden van mijn vrouw hoorde, vroeg ik me af: “Mijn vrouw doet al een hele tijd onderzoek. Ze moet wat inzichten hebben opgedaan en gedacht hebben dat deze kerk goed is, dus adviseert ze mij om naar de kerk te gaan. Als ze er niet zo zeker van is, zal ze me niet overtuigen om in Almachtige God te geloven.”

“Oké, ik ga met je mee om het te onderzoeken.” Ik was het meteen met haar eens.

Mijn verwarring oplossen: kunnen we rechtstreeks het koninkrijk der hemelen binnengaan als onze zonden zijn vergeven?

Nadat ik de broeders en zusters van De Kerk van Almachtige God had ontmoet, bracht ik direct mijn verwarring ter sprake: “U hebt getuigd dat de Heer Jezus is teruggekeerd en het oordeelswerk in de laatste dagen heeft gedaan, en alleen door het oordeelswerk in de laatste dagen te aanvaarden kunnen we het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar ik denk dat het werk van de kruisiging van de Heer Jezus ons al heeft verlost en al onze zonden heeft vergeven. We zijn niet langer zondig. Dus wanneer de Heer komt, zullen we rechtstreeks opgenomen worden in het koninkrijk der hemelen. Waarom zegt u dat we het koninkrijk der hemelen alleen kunnen binnengaan door het oordeelswerk in de laatste dagen te aanvaarden? Kunt u alsjeblieft over deze vraag communiceren?”

Broeder Wang las een paar passages uit de woorden van de Almachtige God die deze kwestie behandelen. Almachtige God zegt: “Ondanks alles waarvan de mens wellicht verlost is en waarvan zijn zonden hem vergeven zijn, kan dit alleen worden opgevat in de zin dat God Zich de overtredingen van de mens niet herinnert en hem niet overeenkomstig behandelt. Wanneer de mens, die leeft in een lichaam van vlees, echter niet van zonde is vrijgemaakt, kan hij alleen maar blijven zondigen en eindeloos zijn verdorven satanische gezindheid blijven openbaren. Dit is het leven dat de mens leidt: een eindeloze cyclus van zondigen en vergeven worden. De meeste mensen zondigen overdag en belijden dit ’s avonds weer. Zelfs als het zondoffer voor de mens voor altijd van kracht blijft, zal het de mens op deze manier niet redden van de zonde. Slechts de helft van het reddingswerk is afgerond, want de gezindheid van de mens is nog steeds verdorven.

Jezus deed veel werk onder de mens, maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen en werd het zondoffer van de mens. Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven gezindheid. Om de mens volledig van de invloed van Satan te redden, was het niet alleen vereist dat Jezus de zonden van de mensheid als zondoffer op Zich nam, maar ook dat God nog belangrijker werk uitvoerde om de mens volledig te ontdoen van zijn gezindheid die door Satan was verdorven. Daarom keerde God nadat de zonden van de mensen waren vergeven terug in het vlees om de mens naar een nieuw tijdperk te leiden. Hij begon het werk van tuchtiging en oordeel, waardoor de mens in een hogere sfeer terechtkwam. Iedereen die zich aan Zijn heerschappij onderwerpt, zal een hogere waarheid genieten en een rijkere zegen ontvangen. Ze zullen echt in het licht leven en de waarheid, de weg en het leven verkrijgen.

Broeder Wang communiceerde: “We weten allemaal dat mensen aan het einde van het Tijdperk van de Wet steeds zondiger werden en zich niet aan de wetten konden houden en het gevaar liepen door de wetten te worden uitgeroeid. Dus de Heer Jezus werd gekruisigd en deed het verlossingswerk, en Hij nam alle zonden van de mensheid op Zich. Dus zolang mensen tot de Heer bidden en hun zonden belijden, zullen ze vergeven worden en niet langer door de wet worden uitgeroeid. Ze komen ook in aanmerking om voor de Heer Jezus te komen om van Zijn zegeningen en genade te genieten. Dit is het resultaat dat is bereikt door het verlossingswerk van de Heer Jezus. Maar hoewel de Heer Jezus onze zonden heeft vergeven, heeft Hij niet onze zondige natuur of onze satanische gezindheid vergeven. Onze zondige aard, zoals arrogantie, eigendunk, egoïsme, laaghartigheid, sluwheid, slechtheid en hebzucht, blijven bestaan. Dus we zondigen vaak ondanks onszelf. We zeggen bijvoorbeeld vaak ‘Christus is de Heer van mijn huis’, maar in ons leven zijn we thuis arrogant. We willen altijd het laatste woord hebben en anderen naar ons laten luisteren. We weten duidelijk dat de Heer van ons verlangt dat we eerlijke mensen zijn, maar zodra het ons gezicht en onze positie betreft, kunnen we liegen en bedriegen; wanneer we met natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen worden geconfronteerd, kunnen we God verkeerd begrijpen en de schuld geven, en zelfs God verraden; ook al besteden we onszelf voor God, het is met het doel het koninkrijk binnen te gaan en gezegend te worden, niet om de Heer te gehoorzamen en lief te hebben. Hoe kunnen de smerige en verdorven mensen zoals wij door God worden geprezen en het koninkrijk der hemelen binnengaan? Almachtige God zegt: ‘Kan een zondaar zoals jullie, die net is verlost en niet is veranderd of vervolmaakt door God, naar Gods hart zijn? Voor jou geldt dat jij, die nog steeds je oude zelf bent, inderdaad gered bent door Jezus en dat je niet beschouwd wordt als een zondaar vanwege de redding door God, maar dat bewijst niet dat je niet zondig bent en niet onzuiver bent. Hoe kun je heilig zijn als je niet veranderd bent? Van binnen ben je overladen met onzuiverheid, zelfzuchtig en verachtelijk, maar toch wil je nederdalen met Jezus – dan zou je wel boffen! Je hebt een stap overgeslagen in je geloof in God: je bent alleen nog maar verlost, maar je bent nog niet veranderd. Om naar Gods hart te zijn, moet God persoonlijk het werk verrichten, dat inhoudt dat Hij je verandert en zuivert. Anders zul jij, die alleen verlost is, geen heiligheid kunnen verkrijgen. Op die manier ben je niet gekwalificeerd om te delen in de goede zegeningen van God omdat je een stap mist in Gods werk van het managen van de mens, en wel de cruciale stap van verandering en vervolmaken. Daarom ben jij, een zondaar die net is verlost, niet in staat om rechtstreeks de erfenis van God te erven.’

De Heer Jezus heeft vele malen voorzegd dat Hij in de laatste dagen terug zal terugkomen om de zonde in ons uit te roeien, dat wil zeggen, om onze satanische natuur en satanische gezindheid op te lossen. In de laatste dagen, op het fundament van het verlossingswerk van de Heer Jezus, is Almachtige God gekomen om de waarheid uit te drukken en het oordeelswerk te doen, te beginnen bij het huis van God, om ons te oordelen en te zuiveren, zodat we volledig kunnen ontsnappen aan de slavernij van de zonde en verkregen worden door God. Daarom kunnen we alleen door het oordeelswerk van Almachtige God in de laatste dagen te aanvaarden en te ervaren, ons ontdoen van satanische gezindheid, gezuiverd worden en het koninkrijk van God binnengaan.

Zuster Li communiceerde dan: “Ja, de Heer Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig(Johannes 8:34-35). Hebreeën 12:14 zegt: ‘Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien.’ Deze verzen vertellen ons duidelijk: mensen die vaak zondigen, zijn de dienaren van de zonde. Ze zijn het niet waard om Gods aangezicht te zien en het koninkrijk van God binnen te gaan. Alleen als we heiligheid bereiken en ons ontdoen van vuiligheid, kunnen we het koninkrijk van God binnengaan. God is de Heer van het koninkrijk der hemelen, dus God heeft het laatste woord over de criteria om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Daarom heeft God, gebaseerd op de behoeften van de verdorven mensheid, het oordeelswerk in de laatste dagen gedaan om onze zondige aard volledig op te lossen. Deze fase van het werk vervult de woorden van de Heer Jezus: ‘En als iemand mijn woorden hoort en ze niet gelooft, zal ik niet over hem oordelen: want ik kwam niet naar de aarde om te oordelen, maar om de wereld te redden. Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen(Johannes 12:47-48). En in 1 Petrus 4:17: ‘Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God.’ De Heer Jezus heeft ons al duidelijk verteld dat Hij woorden zal gebruiken om mensen in de laatste dagen te oordelen en te zuiveren. Dus alleen door Gods oordeelswerk in de laatste dagen en het oordeel en de tuchtiging van de woorden van Almachtige God te aanvaarden, kunnen we volledig gereinigd worden, vrij van de slavernij van de zonde, mensen worden die zich naar Gods wil schikken en tenslotte door God gered worden en in Gods koninkrijk worden binnengebracht.”

Op dat moment werd alles ineens duidelijk. Ik zei met vreugde: “Na de woorden van Almachtige God en uw communicatie te hebben gehoord, voel ik dat wat u zei allemaal feiten zijn. Ik leef inderdaad nog steeds in de situatie dat ik overdag zondig en 's nachts belijdt. Vooral mijn verdorven gezindheden zoals arrogantie, egoïsme en laaghartigheid bestaan ​​nog steeds in mij. Vandaag verlicht uw communicatie mijn hart. Ik heb geweten dat de Heer ons alleen heeft verlost, maar onze satanische gezindheid niet heeft verwijderd, en onze zonden kunnen niet door onszelf worden verwijderd. Alleen God kan mensen zuiveren en transformeren. Het aanvaarden van Gods oordeelswerk van de laatste dagen is dus inderdaad essentieel.”

Broeder Wang en zuster Li knikten en zeiden blij: “Godzijdank!”

Mijn verwarring oplossen: is Gods oordeel de mensheid veroordelen of ze redden?

Ik vroeg toen: “Nu begrijp ik waarom God terugkeert om het oordeelswerk te doen in de laatste dagen, maar ik heb nog steeds een vraag die ik niet helemaal begrijp. Gods oordeel lijkt mensen te veroordelen. Als we Gods oordeel aanvaarden, betekent dat dan niet dat we veroordeeld zullen worden? Zo ja, hoe kunnen we het koninkrijk der hemelen binnengaan?”

Na dit gehoord te hebben, zei broeder Wang: “Broeder, je denkt dat het accepteren van Gods oordeel betekent dat je veroordeeld wordt en geen kans hebt om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. De reden waarom je zulke zorgen hebt, is voornamelijk dat je niet begrijpt hoe God het oordeelswerk doet. Laten we een paar passages van Gods woorden hierover lezen, en dan zul je het zien.”

“Gods woorden zeggen, ‘Als God deze keer vlees wordt is het Zijn werk om Zijn gezindheid uit te drukken, in de eerste plaats door tuchtiging en oordeel. Met dit als basis brengt Hij meer waarheid tot de mens, laat Hij meer manieren zien om dingen in de praktijk te brengen, en zo bereikt Hij Zijn doel om de mens te overwinnen en te redden van zijn verdorven gezindheid. Dit is de achtergrond van het werk van God in het Tijdperk van het Koninkrijk.

In de laatste dagen gebruikt Christus een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, het wezen van de mens te ontmaskeren, en zijn woorden en daden te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met slechts een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid die de mens in het geheel niet bezit. Alleen dit soort methoden wordt beschouwd als oordeel; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig overtuigd worden om zich aan God te onderwerpen, en daarenboven ware kennis van God vergaren. Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben. Dit werk is het werk van oordeel gedaan door God.

Waardoor is Gods vervolmaking van de mens bereikt? Door Zijn rechtvaardige gezindheid. Gods gezindheid bestaat in de eerste plaats uit rechtvaardigheid, toorn, majesteit, oordeel en vloek en Zijn vervolmaking van de mens komt voornamelijk door oordeel. Sommige mensen begrijpen het niet en vragen waarom het is dat God alleen in staat is om de mens volmaakt te maken door oordeel en vloek. Ze zeggen: “Als God er was om de mens te vervloeken, zou de mens dan niet sterven? Als God de mens zou oordelen, zou de mens dan niet veroordeeld worden? Hoe kan hij dan nog steeds volmaakt worden gemaakt?” Dat zijn de woorden van mensen die het werk van God niet kennen. Wat God vervloekt is de ongehoorzaamheid van de mens en wat Hij oordeelt zijn de zonden van de mens. Hoewel Hij hard en zonder enige gevoeligheid spreekt, openbaart Hij alles wat zich in de mens bevindt en door deze strenge woorden openbaart Hij dat wat wezenlijk is in de mens, maar door een dergelijk oordeel geeft Hij de mens een diepgaande kennis van het wezenlijke van het vlees en aldus onderwerpt de mens zich aan gehoorzaamheid aan God. Het vlees van de mens is zondig en van Satan, het is ongehoorzaam en het onderwerp van Gods tuchtiging en dus, om de mens zichzelf te laten kennen, moeten de woorden van Gods oordeel hem overkomen en moet er elke vorm van loutering worden toegepast; alleen dan kan Gods werk effectief zijn.’

Broeder Wang communiceerde: “We kunnen uit Gods woorden leren dat God in de laatste dagen veel waarheden uitdrukt om het oordeelswerk te doen, en de waarheden gebruikt om de mens te oordelen en te zuiveren. God beoordeelt de vuiligheid, verdorvenheid, rebellie en verzet van de mensheid. Hoewel Zijn woorden strikt zijn, openbaren ze volledig Gods heilige en rechtvaardige gezindheid, zodat we onze eigen satanische aard en de waarheid van onze verdorvenheid kunnen kennen. Pas nadat we het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden hebben ervaren, kunnen we ons realiseren dat onze zelfzuchtige, verachtelijke, arrogante, kromme en bedrieglijke satanische neigingen stevig in ons geworteld zijn, en dat we ook tegen God kunnen rebelleren, God weerstaan ​​en tekort schieten bij de wil en eisen van God; tegelijkertijd hebben we ook enig begrip van Gods rechtvaardige en heilige gezindheid, en geleidelijk ontwikkelen we een hart van eerbied voor Hem. Onze verdorven gezindheid verandert in verschillende mate, en we zijn geleidelijk ontsnapt aan de gedegenereerde situatie van zondigen overdag en bekennen ‘s nachts. Dit alles is een effect dat is bereikt door Gods woorden van oordeel te hebben ervaren. Het is duidelijk dat het oordeel en de openbaringen van Gods woorden niet bedoeld zijn om mensen te straffen of te veroordelen, maar om mensen te zuiveren, te transformeren en te redden. Degenen die echter koppig vasthouden aan hun eigen opvattingen en verbeeldingskracht en weigeren Gods werk van oordeel en zuivering in de laatste dagen te aanvaarden, zullen huilen en knarsen als de grote rampen neerdalen.”

Zuster Li zei: “Ja, Gods oordeelswerk door Zijn woorden in de laatste dagen is om mensen te redden en te vervolmaken. Ik kende mezelf niet eerder en ik had het gevoel dat sinds ik offeringen kan maken en mezelf voor de Heer te besteden, ik degene was die de Heer het meest liefhad en het meest gekwalificeerd was om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Nadat ik Gods werk in de laatste dagen had aanvaard, zag ik Gods woorden, ‘Veel volgelingen van God maken zich alleen druk over de vraag hoe ze zegeningen kunnen verkrijgen of rampspoed kunnen vermijden. Horen ze van het werk en management van God, dan worden ze stil en haken ze af. Ze zijn van mening dat het kennen van zulke vervelende vragen hun leven niet zal laten groeien of van enige baat zal zijn. Ook al hebben ze berichten over het management van God gehoord, ze gaan er lichtvaardig mee om. Ze beschouwen die niet als iets kostbaars om aan te nemen en doen er al helemaal niets mee in hun leven. Zulke mensen volgen God met één eenvoudig doel: om zegeningen te verkrijgen, en dat doel is om zegeningen te verkrijgen. Dergelijke mensen kunnen niet de moeite nemen om aan iets anders aandacht schenken als het niet rechtstreeks met dat doel te maken heeft. Geloven in God om zegeningen te verkrijgen is voor hen een uiterst legitiem streven, iets wat hun geloof de moeite waard maakt. Ze trekken zich verder niets aan van alles wat dit doel niet volbrengt. Dat is het geval met de meeste mensen die tegenwoordig in God geloven. Hun doel en motivatie lijken legitiem, want ze geloven niet alleen in God, maar zij putten zich ook uit voor God, wijden zich toe aan God en vervullen hun plicht. Ze geven hun jeugd op, laten familie en carrière achter zich en spannen zich zelfs jarenlang weg van huis in. Omwille van hun uiteindelijke doel stellen ze hun interesses bij, veranderen ze hun kijk op het leven en stellen ze zelfs hun koers bij. Toch kunnen ze het doel van hun geloof in God niet bijstellen. Ze maken zich druk om hun eigen idealen na te jagen. Hoe lang de weg ook is, hoeveel moeilijkheden en obstakels er onderweg ook zijn, ze blijven doorzetten en zijn niet bang voor de dood. Waar halen ze de kracht vandaan om zich zo te blijven toewijden? Is het hun geweten? Is het hun grote en edele karakter? Is het hun vastberadenheid om tot het einde toe tegen de machten van het kwaad te strijden? Is het hun geloof waarin ze getuigen van God zonder een beloning te zoeken? Is het hun trouw waarvoor ze bereid zijn alles op te geven om aan de wil van God te voldoen? Of is het hun geest van toewijding waarin ze nooit extravagante eisen voor zichzelf hebben gesteld? Dat mensen die het werk van Gods management nooit hebben gekend toch zoveel geven, is gewoonweg een verbazingwekkend wonder! Laten we nu even niet bespreken hoeveel deze mensen hebben gegeven. Hun gedrag is onze analyse echter wel meer dan waard. Deze mensen begrijpen God niet en geven Hem toch zoveel. Kan er voor hen een andere reden zijn dan de voordelen die eraan kleven? Daarin ontwaren we een niet eerder vastgesteld probleem: de relatie van de mens met God is puur gebaseerd op naakt eigenbelang. Het gaat om de relatie tussen de ontvanger en gever van zegen. Het valt goed te vergelijken met de relatie tussen werknemer en werkgever. De werknemer werkt alleen om de beloningen van de werkgever te ontvangen. In een dergelijke relatie is er geen sprake van affectie, alleen van een deal. Er is geen sprake van liefde geven en liefde ontvangen, alleen van liefdadigheid en barmhartigheid. Er is geen sprake van begrip, alleen van onderdrukte verontwaardiging en bedrog. Er is geen sprake van intimiteit, alleen van een onoverbrugbare kloof.’

“Gods woorden waren als een tweesnijdend zwaard dat mijn hart en geest doorboorde. Ik realiseerde me dat gedurende mijn jaren van geloof in God, hoewel ik offers bracht en veel leed, alle offers en lijden waren geweest om zegeningen te verkrijgen, niet om de woorden van de Heer in praktijk te brengen, noch om God te gehoorzamen en lief te hebben. Toen God mijn familie in vrede liet leven en mij overvloedig materiaal en vrede schonk, was ik vol vreugde, dankte en prees ik de Heer, en ik spendeerde me energiek. Als ik echter met ontberingen of beproevingen te maken kreeg, klaagde ik in mijn hart en redeneerde ik zelfs met de Heer, niet bereid om voor de Heer te besteden. Hoe geloofde ik in God? Heb ik God niet bedrogen en gebruikt? Ik had geen liefde voor God. Ik voelde dat God alles van mij nauwkeurig onderzoekt, en mijn verachtelijke bedoelingen achter het geloof in God en hard werken worden duidelijk door God waargenomen. God haat me dat ik een opportunist ben en haat me als ik in Hem geloof alleen maar omdat ik zegeningen ontvang onder het voorwendsel voor Hem te besteden. Hoe kon God toestaan ​​dat degenen die God bedriegen en verraden en die tot Satan behoren, het koninkrijk van God binnengaan? Onder het oordeel van God realiseerde ik me dat Gods heilige en rechtvaardige gezindheid geen aanstoot neemt. Ik kon het niet helpen dat ik met spijt voor God viel en mezelf verachtte. Later zag ik Gods woorden: ‘Door het geloof in God zul je God gehoorzamen, God liefhebben en de plicht vervullen die van Gods schepselen verlangd wordt. Dat is het doel van het geloof in God. Je moet kennis verwerven over de beminnelijkheid van God, over hoe God het waard is om geëerd te worden en hoe Hij in Zijn schepselen het reddingswerk uitvoert en hen vervolmaakt. Dit zijn nog maar de meest noodzakelijke dingen bij je geloof in God. Geloof in God betekent in de eerste plaats dat je een ommekeer maakt van een leven van het vlees naar een leven waarin je God liefhebt; van leven in verdorvenheid naar leven binnen het leven van Gods woorden. Je komt onder Satans domein vandaan en leeft onder de zorg en de bescherming van God, het is in staat zijn om God te gehoorzamen en niet het vlees, God je hele hart toevertrouwen, God jou laten vervolmaken en jezelf bevrijden van de verdorven satanische gezindheid.’ Gods woorden wekten mijn hart en veranderden mijn verkeerde kijk op nastreven. Vanaf dat moment nam mijn geloof in God een positieve wending, en ik was niet bereid voor mezelf te leven, maar ik was bereid mijn intentie om zegeningen te verkrijgen op te geven en te proberen God in alle dingen te gehoorzamen, lief te hebben en tevreden te stellen. Ongeacht of ik in de toekomst zal worden gezegend of rampen zal moeten lijden, ik ben bereid Gods soevereiniteit en regelingen te gehoorzamen en de plichten van een schepsel van God te vervullen. Later, door Gods oordeel en tuchtiging te ervaren, heb ik steeds meer waarheid begrepen en Gods bedoeling om mensen te redden, en mijn kijk op het geloven in God is geleidelijk veranderd. Er zijn minder verdorven onzuiverheden bij het vervullen van mijn plichten, en mijn geweten en mijn redenering zijn hersteld. Nu voel ik dat ik een beetje de gelijkenis van een echt mens naleef. Ik heb in mijn ervaring gezien dat Gods oordeelswerk in de laatste dagen liefde, redding, zuivering en vervolmaking voor mensen is. Alleen door Gods oordeelswerk in de laatste dagen te aanvaarden en te ervaren, kunnen we ons ontdoen van verdorven gezindheden en uiteindelijk het koninkrijk van God binnengaan.”

Ik zei blij: “Vroeger dacht ik dat Gods oordeel de mensheid veroordeelde. Nu weet ik dat ik echt Gods wil en Gods oordeelswerk niet begreep. De woorden van Almachtige God en uw communicatie hebben mijn hart verlicht. Gods oordeelswerk in de laatste dagen is zo noodzakelijk. Ik denk eraan hoe we nog steeds vaak in zonde leven, onze verdorvenheid niet herkennen, laat staan ​​toegeven dat we een satanische natuur hebben die God weerstaat. Als mensen zoals wij, die onszelf helemaal niet kennen en God kunnen weerstaan, het koninkrijk van de hemel kunnen binnengaan, hoe moeten Gods gerechtigheid en heiligheid dan worden weerspiegeld? Ik begrijp nu dat Gods oordeelswerk zo zinvol is. Alleen door het oordeel van Gods woorden te ervaren, kunnen we onszelf kennen en God kennen, ons ontdoen van verdorvenheid en gereinigd worden. Ik heb het geluk vandaag de dag De Kerk van Almachtige God te onderzoeken. Anders zou ik de kans missen om de terugkeer van de Heer te verwelkomen en de kans verliezen om gered te worden en voor altijd het koninkrijk der hemelen binnen te gaan, en dan zou ik er voor altijd spijt van krijgen.”

Later, na een periode van zoeken en onderzoeken, begreep ik het mysterie van Gods incarnatie, de betekenis van Gods naam, de betekenis en effecten van Gods drie werkfasen en de gezindheden die God uitdrukt in elke fase van het werk, enzovoort. Ik heb gezien dat elk woord dat Almachtige God uitdrukt praktisch is en inderdaad de waarheid. Ik geloof dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus is. Ik dank God voor Zijn genade en redding voor mij, zodat ik de kans krijg om de terugkeer van de Heer te verwelkomen en de weg te vinden om gered te worden en het koninkrijk van de hemel binnen te gaan.

Noot van de redacteur: helpt de ervaring van broeder Jin u de betekenis en noodzaak van Gods oordeelswerk in de laatste dagen te begrijpen en de weg naar het koninkrijk der hemelen te vinden? Als je vragen hebt, neem dan contact met ons op via Messenger.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Laat een antwoord achter