Online preken

Menu

Gehoorzaam aan God

Door Gods woorden was ik genezen van een levensbedreigende ziekte

Snelle navigatie Snelle navigatie Ik verheug me erop te worden verenigd met de Heer Ziekte slaat toe en mijn betreurenswaardige beweegredenen worden blootgesteld De dood nader...

Bijbeltekst van de dag – Waarom kon Noach Gods zegen ontvangen?

En Noach deed het; naar al wat God hem geboden had, zo deed hij. –Genesis 6:22 Gedachten over het vers van vandaag … God vroeg Noach om de ark te bouwen. Hoe God het ook wou laten maken, ...

Na het verliezen van mijn status

Telkens als ik hoorde over mensen die als leider werd vervangen en hoe terneergeslagen, zwak of verongelijkt ze zich dan voelden, dan keek ik op hen neer. Ik dacht dat het gewoon een kwestie was van v...

Wat voor soort mensen kunnen het hemelse koninkrijk binnengaan?

Vraag: Tegenwoordig geloven wij in de Heer Jezus. Wij brengen offers om de naam van de Heer te verspreiden. We geven er alles voor op. Daardoor zijn wij al heilig gemaakt. Als de Heer terugkeert, ne...

Bijbeltekst van de dag – Matteüs 5:14

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. – Matteüs 5:14 Gedachten over het vers van vandaag ... De Heer Jezus eist van ons dat ...