Online preken

Menu

Bijbelstudie met vragen

Wat voor soort mensen kunnen het hemelse koninkrijk binnengaan?

Vraag: Tegenwoordig geloven wij in de Heer Jezus. Wij brengen offers om de naam van de Heer te verspreiden. We geven er alles voor op. Daardoor zijn wij al heilig gemaakt. Als de Heer terugkeert, ne...

Het verschil tussen de normale menselijkheid van Christus en die van ons verdorven mensheid

Van buitenaf lijkt de geïncarneerde God op een gewone man. Dus wat is het verschil tussen de normale menselijkheid van Gods incarnatie en die van de verdorven mensheid?

Het mysterie van Gods incarnatie

Van buitenaf lijkt de geïncarneerde God op een gewone, normale man. Hij kan echter de waarheid uitdrukken en het werk van God doen. Dus is de vleesgeworden God een mens of God?

Crisis in de kerk: waarom slechte daden vaker voorkomen en het geloof van gelovigen koud is

Vraag: In de afgelopen jaren zijn diverse denominaties binnen de religieuze wereld steeds verder verlaten; mensen zijn het soort geloof en liefde kwijtgeraakt dat ze ooit hadden, ze worden steeds nega...

Betekent het gehoorzamen van dominees God gehoorzamen?

Vraag: De meeste mensen in religieuze kringen geloven dat de dominees en ouderlingen zijn gekozen en aangesteld door de Heer en dat zij allemaal mensen zijn die de Heer dienen binnen gemeenten; als wi...

Verandert de naam van Jezus nooit?

De Bijbel zegt: “Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren,vandaag en tot in eeuwigheid!” (Hebreeën 13: 8). Betekent het dat de naam van Jezus nooit verandert? Lees om een nieuw begrip van Gods naam te verkrijgen.

Hoe zal de Heer Jezus afdalen?

Vraag: Je getuigt dat God vlees is geworden als de Mensenzoon om het oordeelswerk te doen in de laatste dagen, en toch beweren de meeste religieuze dominees en ouderlingen dat de Heer met wolken terug...

Zijn alle bijbelse woorden Gods uitspraken?

Veel mensen geloven dat alle woorden in de Bijbel de woorden van God zijn. Is het een feit? Dit artikel zal u de waarheid van de Bijbel vertellen.

Wat zijn de voorwaarden voor het betreden van het koninkrijk van God?

Veel gelovigen besteden met veel enthousiasme voor de Heer, maar ze zondigen vaak ondanks zichzelf. Dus, kunnen zulke mensen echt het koninkrijk der hemelen binnengaan?

De verschillen tussen de ware Christus en valse christussen

Kun je die valse christussen onderscheiden die de Bijbel en profetieën interpreteren? Wat zijn de verschillen tussen de woorden en het werk van de ware Christus en die van de valse Christussen? Hier is het antwoor

Hoe de geïncarneerde God te kennen

Wat is de incarnatie precies? Wat is de essentie van incarnatie?

Vragen over de Bijbel: Is er geen woord van God buiten de Bijbel?

Deze vraag & antwoord zal je vertellen of er woorden van God buiten de Bijbel zijn. Focussen op deze vraag is erg belangrijk voor het verwelkomen van de terugkeer van de Heer.

Wat voor soort mensen kunnen Gods koninkrijk binnengaan

Wanneer de zonden van ons gelovigen in de Heer zijn vergeven, zijn we dan gereinigd? Als we ons alleen concentreren op hard werken in plaats van na te streven gereinigd te worden, kunnen we dan opgenomen worden in het hemelse koninkrijk?

Kunnen christenen het hemelse koninkrijk binnengaan nadat ze gered zijn?

Vraag: In de Bijbel staat: “Als uw ​hart​ gelooft, zult u ​rechtvaardig​ worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered” (Romeinen 10:10). We zijn al gered door ons geloof in Jezus. En wie...

Naar wie verwijzen de degenen die tot Gods uitverkorenen behoren?

Vraag: In de Bijbel staat: “Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen?”(Romeinen 8:33-34). Dit bewijst dat de kruisiging van Heer Jezus aan het kruis ons...

Is ‘geloof in Jezus Christus’ en ‘geloof in Christus’ echt één en hetzelfde ding?

Vraag: Er staat geschreven: “Dus wie in ​Christus​ ​Jezus​ zijn, worden niet meer veroordeeld”(Romeinen 8:1). Omdat we in Jezus Christus geloven, worden we gegarandeerd niet meer veroordeeld en kunnen...